01 жовтня 2020, 14:12

Комітет з питань молоді і спорту рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу з урахуванням пропозицій Комітету проект Закону про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (щодо посилення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), (реєстр. № 3862).

 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", якими:

 покласти обов’язки зі здійснення плати за комунальні послуги та квартирної плати за житлове приміщення, закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які не мають родичів і яким належить це житло на праві спільної сумісної власності, на місцеві державні адміністрації за місцезнаходженням житла (зміни до статті 32); 

передбачити право дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на вступ до державних і комунальних закладів освіти усіх рівнів поза конкурсом (зміни до статті 391).

Під час обговорення законопроекту, члени Комітету наголосили на його підтримці, насамперед, в частині пропозиції щодо здійснення плати за комунальні послуги та квартирної плати за житлове приміщення, власником якого є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, органами влади.

Водночас, пропозиція щодо надання дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, права на вступ до державних і комунальних закладів освіти усіх рівнів поза конкурсом потребує додаткового обговорення. Відповідна норма існувала в законодавстві України до 2016 року і була скасована за пропозицією Міністерства освіти і науки України, оскільки згідно з частиною четвертою статті 53 Конституції України громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Тому наявність прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа,  на вступ поза конкурсом до закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності трактувалось Міністерством освіти і науки України як порушення відповідної норми Конституції України. Члени Комітету також вважають, що запровадження абсолютного права на вступ поза конкурсом для певних категорій громадян України, без будь-яких обмежень та квот, порушує право інших громадян на вступ до закладів вищої освіти за конкурсом.

Водночас, чинна редакція статті 44 Закону України «Про вищу освіту» передбачає, що  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, учасники бойових дій, особи (за їхнім вибором), які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, мають право брати участь у конкурсі в межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти.

Крім того, щоб норма стосовно права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на вступ поза конкурсом до закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності реально працювала, необхідно вносити відповідні зміни до Законів України «Про вищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту» та Закону України «Про фахову передвищу освіту», що не було зроблено автором законопроекту, і це тепер неможливо зробити під час підготовки законопроекту до другого читання.

Тому Комітет прийняв рішення:  рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу з вилученням норми щодо внесення змін до статті  391 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (стосовно надання дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, права на вступ до державних і комунальних закладів освіти усіх рівнів поза конкурсом).