Інтернет-приймальня

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Доброго дня! Прошу Вашої допомоги у вирішенні питання стосовно отримання допомоги по догляду за дитиною по досягненні нею трирічного віку. Я- громадянка України, проживала останні три роки в Республіці Білорусь будучи заміжньої за громадянином РБ. Мій чоловік виявив бажання жити в Україні і на даний момент ми переїжджаємо. Тепер постало питання про щомісячну виплату моїй дитині, яка народилася 20.03.2015 в м. Мінськ та отримувала виплати також у Мінську. Не претендую на виплати по народженні і вагітності, лише на щомісячну виплату, яка на даний період часу становить, якщо я не помиляюся, 860 гривень. В місцевому органі соціального захисту населення за місцем проживання мені відмовили давати перелік документів для подання на допомогу. Це є законно? Я дійсно тепер, переїхавши до України, не зможу отримувати щомісячну виплату і чому? З моменту виїзду з Республіки Білорусь держава припиняє виплачувати щомісячну допомогу і надає документ, у якому зазначена дата останньої виплати. Отже моя дитина нічого не отримуватиме, тут, в Україні? Буду дуже вдячна за допомогу і чекатиму відповіді!

Відповіді

Доброго дня!

 

Насамперед, інформуємо Вас, що Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"

 

визначено:

 

11. Для  призначення допомоги при народженні дитини органу соціального захисту населення за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:

 

     1) заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає
дитина,  що  складається  за  формою, затвердженою Мінсоцполітики;
{   Абзац   другий  пункту  11  в  редакції  Постанови  КМ  N  355
( 355-2015-п ) від 04.06.2015 }

     2)  копія  свідоцтва  про  народження дитини (з пред’явленням
оригіналу).

     Особи,  що звернулися за призначенням допомоги при народженні
другої  дитини  або  наступних дітей (народжених до 30 червня 2014
р.),  подають  копії  свідоцтв  про  народження кожної дитини, яка
враховується під час визначення розміру допомоги.

     Опікуни  подають,  крім  зазначених документів, копію рішення
про встановлення опіки.

     Жінки,  які мають зареєстроване місце проживання на території
України  і  народили  дитину  під  час  тимчасового перебування за
межами  України,  подають  видані  компетентними  органами  країни
перебування  і  легалізовані в установленому порядку документи, що
засвідчують   народження   дитини,   якщо   інше   не  передбачено
міжнародними договорами України.

     У  разі  звернення  одного  з  батьків  дитини  (опікуна)  за
призначенням  допомоги  при  народженні  дитини  орган соціального
захисту населення за місцем проживання одного з батьків (опікуна),
з  яким постійно проживає дитина, має право отримувати від органів
державної  влади,  органів  місцевого самоврядування, підприємств,
установ   та  організацій  відомості,  необхідні  для  призначення
допомоги  при  народженні  дитини.  {  Абзац  сьомий  пункту  11 в
редакції Постанови КМ N 355 ( 355-2015-п ) від 04.06.2015 }

     У разі народження дитини під час перебування жінки в слідчому
ізоляторі  або установі виконання покарань адміністрація ізолятора
або установи у десятиденний строк після отримання заяви матері про
призначення  допомоги при народженні дитини подає її заяву і копію
свідоцтва   про   народження  дитини  органу  соціального  захисту
населення.

     Допомога  при народженні дитини в разі її смерті виплачується
на  підставі  копії  свідоцтва  про народження дитини або витягу з
Державного  реєстру актів цивільного стану громадян про народження
дитини та копії свідоцтва про смерть.

 
12. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що 
звернення за   її  призначенням  надійшло  не  пізніше  ніж  через
12  календарних  місяців  після  народження дитини
. { Абзац перший
пункту  12  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 59
( 59-2009-п ) від 04.02.2009 }

 

 

 

Поряд з цим, пропонуємо Вам надіслати до Комітету письмове звернення з наданням копій всіх необхідних документів (паспортів, свідоцтво про шлюб та про народження дитини тощо) та адресу вашого місця проживання в Україні, щоб Комітет звернувся з відповідним листом до Міністерства соціальної політики України та місцевої державної адміністрації щодо можливості вирішення Вашого питання.