Повідомлення

Перейти до розділу
09 червня 13:35
Позаштатні консультанти Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту (станом на 09.06.2020 р.) посилання...
05 червня 11:34
Склад підкомітетів Комітету з питань молоді і спорту (станом на 09.06.2020 р.) докладніше
01 квітня 10:32
Сьогодні свій день народження святкує старший консультант секретаріату Комітету Алла Олійник! докладніше
19 березня 16:38
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту пропонує Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо створення Державного фонду підтримки медицини, спорту, освіти, культури та науки, (реєстр. № 5073). докладніше
19 березня 16:33
Комітет з питань молоді і спорту ухвалив Рішення щодо рекомендацій Верховній Раді України та Міністерству молоді та спорту України щодо підготовки до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2021 року. докладніше
19 березня 16:23
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту пропонує Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення зміни до статті 165 Податкового кодексу України (реєстр. № 5162). докладніше
05 березня 16:04
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про антидопінгову діяльність у спорті, (реєстр. № 5099). докладніше
05 березня 13:56
Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту (реєстр. № 3498). докладніше
05 березня 09:31
Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту пропонує Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до додатка 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» щодо преміювання та надання матеріальної допомоги студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти з метою заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній і науковій діяльності, (реєстр. № 5087). докладніше
04 березня 16:20
Комітет з питань молоді і спорту пропонує Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про приєднання України до Міжамериканської конвенції стосовно зобов’язань про утримання», (реєстр. № 0091). докладніше
24 лютого 2021, 15:23

Комітет з питань молоді і спорту ухвалив Рішення щодо рекомендацій Кабінету Міністрів України, Міністерству молоді та спорту України, Міністерству розвитку громад та територій України та обласним державним адміністраціям з метою покращення розвитку сфери фізичної культури та спорту в регіонах.

 

Комітет на своєму засіданні 17 лютого 2021 року, в порядку контролю, розглянув питання  про дотримання Законів України «Про фізичну культуру і спорт» та «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді» в процесі завершення реформи децентралізації влади, зокрема, щодо передачі повноважень ліквідованих районних державних адміністрацій і районних рад новоствореним територіальним громадам, в тому числі, передачі їм закладів фізичної культури і спорту, молодіжних центрів та їхнього фінансового забезпечення.

 

За результатами розгляду зазначеного питання було ухвалено Рішення:

 

1. Інформацію Міністерства молоді та спорту України, Міністерства розвитку громад та територій України, обласних державних адміністрацій, взяти до відома.

 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

внести зміни до додатку 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій», якими передбачити створення в районних державних адміністраціях окремого структурного підрозділу із забезпечення взаємодії та здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування з питань молоді і спорту;

- на виконання Указу Президента «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» від 30 вересня 2019 року № 722/2019 та, враховуючи Резолюцію Генеральної асамблеї ООН від 1 грудня 2020 року № A/RES/75/18 «Спорт як фактор забезпечення сталого розвитку», доповнити показники моніторингу досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695, показником щодо частки населення, яке займається руховою активністю та спортом;

- до 1 травня 2021 р. підготувати проекти змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення фінансування сфери фізичної культури і спорту з місцевих бюджетів відповідно до Державних соціальних нормативів у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту;

 

1) доручити Міністерству молоді та спорту України:

 

- взяти на контроль розвиток сфери фізичної культури і спорту в регіонах, в тому числі у новостворених територіальних громадах, особливо селищних та сільських;

- забезпечити виконання частини 12 статті 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», відповідно до якої існуюча мережа державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту не може бути скорочена без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

- рекомендувати міським, селищним та сільським радам під час формування ефективної організаційної структури апарату та виконавчих органів обов’язково створювати окремі підрозділи молоді та спорту із їх фінансовим забезпеченням з метою розвитку сфери фізичної культури і спорту та молодіжної політики в регіоні;

- привести Державний соціальний стандарт у сфері фізичної культури і спорту у відповідність до статті 14 України Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», передбачивши в ньому визначення:

нормативів забезпечення закладами фізичної культури і спорту у селищних та сільських територіальних громад;

обсягу безоплатних послуг, які надаються населенню закладами фізичної культури і спорту, а також дитячо-юнацькими спортивними школами;

нормативів забезпечення штатними одиницями закладів, що надають фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги;

норм забезпечення спортивних шкіл усіх типів спортивними спорудами, спортивним обладнанням та інвентарем загального користування, в тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, вихованців та тренерів спортивним одягом, спортивним спеціальним взуттям, спортивним інвентарем індивідуального призначення і термінів його використання для участі у навчально-тренувальному процесі та змаганнях;

нормативів витрат на одного вихованця дитячо-юнацької спортивної школи;

норм наповнюваності груп відділень з видів спорту та режиму навчально-тренувальної роботи;

нормативів мінімального віку зарахування до навчальних груп з видів спорту;

- вжити відповідних заходів щодо збереження дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів усіх форм власності в регіонах, в тому числі у новостворених міських, селищних та сільських територіальних громадах;

- надати всебічну організаційну підтримку та забезпечити нормативно-правову допомогу міським, селищним та сільським радам та їх виконавчим органам щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в регіонах відповідно до їх потреб;

- за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій України розробити та затвердити методичні рекомендації міським, селищним та сільським радам щодо делегування одному із суб’єктів співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів, а також спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми власності - інфраструктурних об’єктів або ж утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних підприємств, установ та організацій - спільних інфраструктурних об’єктів;

- рекомендувати міським, селищним та сільським радам спрямовувати на олімпійський спорт не менше 85% коштів, передбачених на фізичну культуру і спорт у відповідних бюджетах з метою забезпечення пріоритетності олімпійських видів спорту;

- спільно з Міністерством молоді та спорту розробити та затвердити методичні рекомендації міським, селищним та сільським радам щодо посилення співпраці з всеукраїнськими громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості та їх відокремлених підрозділів з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

 

2) доручити Міністерству розвитку громад та територій України:

 

- рекомендувати міським, селищним, сільським радам:

під час формування Стратегії розвитку громади визначити розвиток фізичної культури і спорту, як пріоритетного напрямку гуманітарної політики громади відповідно до статті 4 Закону України «Про фізичну культуру і спорт»;

ухвалити місцеву програму розвитку фізичної культури і спорту;

утворити у структурі виконавчого органу місцевої ради окремий структурний підрозділ з питань молоді та спорту, у разі відсутності такого структурного підрозділу або окремих структурних підрозділів з питань молоді та з питань фізичної культури і спорту;

- забезпечити всебічну організаційну підтримку та допомогу міським, селищним та сільським радам та їх виконавчим органам, в тому числі розробкою відповідних нормативно-правових актів;

 

3) обласним державним адміністраціям:

 

- сприяти у реалізації заходів, пов’язаних з реорганізацією районних державних адміністрацій, в тому числі щодо створення у виконавчих органах міських, селищних та сільських рад окремих підрозділів молоді та спорту, збереження і створення нових дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів усіх форм власності в області;

- вжити заходів щодо недопущення ліквідації закладів фізичної культури і спорту в області;

- забезпечити виконання частини 12 статті 48 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», відповідно до якої існуюча мережа державних і комунальних закладів фізичної культури і спорту не може бути скорочена без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту;

- надати всебічну організаційну підтримку та забезпечити нормативно-правову допомогу міським, селищним та сільським радам та їх виконавчим органам щодо реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту в регіонах відповідно до їхніх потреб;

- рекомендувати міським, селищним та сільським радам спрямовувати на олімпійський спорт не менше 85% коштів, передбачених на фізичну культуру і спорт у відповідних бюджетах з метою забезпечення пріоритетності олімпійських видів спорту.

- надати організаційну підтримку щодо співпраці осередків громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості з територіальними громадами області з метою реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту відповідно до їхніх потреб;

- вжити заходів щодо корегування існуючих або ухвалення нових обласних програм з розвитку фізичної культури і спорту з урахуванням процесів децентралізації та адміністративно-територіальної реформи, та забезпечення розвитку сфери фізичної культури і спорту серед громадян усіх вікових категорій, особливо в селищних та сільських територіальних громадах.

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України забезпечити представництво в суді органами прокуратури законних інтересів держави щодо виконання визначеного статтею 49 Конституції України обов’язку забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, у справах щодо скасування рішень органів місцевого самоврядування стосовно ліквідації комунальних закладів фізичної культури і спорту без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту.

 

Відповідне рішення було надіслано до Кабінету Міністрів України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства розвитку громад та територій України, обласних державних адміністрацій та Генеральної прокуратури України.