Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

13 липня 2018, 12:21

Звіт про роботу Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму протягом восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

 

Протягом восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітет продовжував роботу щодо вдосконалення законодавчого забезпечення державної політики сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, державної молодіжної політики, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури і спорту, туризму, курортів та рекреаційної діяльності, а також забезпечення парламентського контролю за дотриманням законодавства України у зазначених сферах.

 

За період цієї сесії проведено 12 засідань Комітету, на яких було розглянуто 64 питання, внесено до Верховної Ради України висновки щодо розгляду 20 законопроектів, стосовно яких Комітет визначено головним.

Зокрема, запропоновано розглянути та прийняти за основу законопроектів, врахувати 2 законопроекти при розгляді у другому читанні іншого законопроекту, направити на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи 2 законопроекти, відхилити - 4 законопроекти. Запропоновано також прийняти за основу та в цілому 5 Постанов Верховної Ради України.

Надіслано 11 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів.

 

Прийнято в цілому і підписано Президентом України 2 Закони України:

 

1. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (2279-VIII від 8 лютого 2018 року).

 

Закон передбачає, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщених осіб.

 

2. Закон України про внесення змін до Законів України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" та "Про фізичну культуру і спорт" (2307-VIII від 28 лютого 2018 року).

 

Реалізація Закону сприятиме усуненню дискримінаційної складової понять та забезпечить приведення чинного законодавства у сфері фізичної культури і спорту стосовно осіб з інвалідністю у відповідність з Законом України від 07.09.2016 № 1490-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї».

 

Прийняті за основу Верховною Радою України та підготовлені до розгляду у другому читанні, однак отримали зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України і опрацьовуються в Комітеті:

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України, (реєстр. № 6647).

 

Законопроект передбачає:

можливість надання батьками дозволу на виїзд дитини за межі на термін до трьох років у супроводі одного з батьків (інших законних представників) дитини або інших осіб;

право дитини на виїзд за межі України, у разі відсутності згоди одного з батьків за рішенням суду.

Також законопроектом пропонується запровадити спрощений порядок виїзду  дитини за межі України для лікування дитини або для участі в міжнародних олімпіадах, міжнародних дитячих наукових конкурсах, міжнародних музичних, художніх та інших творчих конкурсах, в спортивних заходах через ухвалення судового наказу за наявності документів, що підтверджують зазначені обставини, видані відповідними міністерствами або департаментами з питань охорони здоров’я облдержадміністрацій.

Також, пропонується визначити обставини, які враховує суд при ухваленні рішення щодо надання дозволу на виїзд дитини за межі України, а саме, відношення обох батьків до дитини, вчинення ними насильства щодо дитини, вчасну сплату аліментів, перешкоджання іншому з батьків у спілкуванні з дитиною, думки другого з батьків та самої дитини.

Водночас, в зв’язку із ухваленням Верховною Радою України у другому читанні та в цілому 3 липня цього року проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання, (реєстр. № 8296), що, зокрема, надає право тому  із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини, самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця, з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, тощо, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей. В зв’язку з цим, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України, (реєстр. № 6647), потребуватиме суттєвого доопрацювання перед внесенням до Верховної Ради України.

 

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо визнання дітей журналістів, які загинули або яким встановлено інвалідність 1 групи у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, дітьми, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, (реєстр. № 7537).

 

Законопроектом пропонується додати до переліку категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, тобто мають право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів, дітей журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, та дітей, батькам яких встановлено інвалідність I або II групи.

Водночас, оскільки 19 червня 2018 року Верховною Радою України прийнято за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», реєстр. № 8290, яким уточнили визначення деяких категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, законопроект потребуватиме  техніко-юридичного редагування. У вересні цього року він буде повторно розглянутий на засіданні Комітету та поданий на розгляд Верховної Ради України.

 

Пропонується прийняти за основу такі законопроекти:

 

1. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної підтримки багатодітним сім’ям з метою підвищення народжуваності в Україні, (реєстр. № 5580).

 

Законопроектом передбачається розширення низки пільг та гарантій для багатодітних сімей, зокрема, дітям з цих сімей забезпечується: безоплатне харчування у державних та комунальних закладах дошкільної, шкільної освіти та професійно-технічної освіти; зниження вартості освітніх послуг у приватних дошкільних та шкільних закладах освіти, безоплатне здобуття вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах. 
Сім’ям, в яких більше трьох дітей, пропонується надати право позачергового отримання житла із житлового фонду соціального призначення. Також, законопроектом пропонується надати право на позачергове отримання жилих приміщень сім'ям, які мають трьох і більше дітей, тоді як на сьогоднішній день це право мають сім'ї, які мають п’ять і більше дітей. 

 

2. Проект Закону України про меценатство у фізичній культурі і спорті, (реєстр. № 6770).

 

Законопроектом пропонується визначити загальні засади меценатства в спорті, забезпечити правове регулювання відносин у сфері спорту, спрямованих на розвиток меценатської діяльності, створити сприятливі умови для розвитку сфери фізичної культури і спорту.

 

3. Проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, (реєстр. № 7195).

 

Законопроектом, пропонується встановити адміністративну і кримінальну відповідальність за порушення порядку влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; визначити органи, які здійснюють діяльність з усиновлення; надати можливість залучення до діяльності з міждержавного усиновлення організацій, акредитованих в Україні на здійснення діяльності з міждержавного усиновлення, та організацій, акредитованих на здійснення такої діяльності в іноземних державах, з якими Україною укладено міжнародні договори щодо співробітництва з питань міждержавного усиновлення, визначити порядок відповідної акредитації тощо.

 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України), (реєстр. №8181).

 

Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», визначивши на законодавчому рівні правовий статус Спортивної студентської спілки України та Спортивної спілки учнівської молоді України, як громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Зокрема передбачається, що відповідні спілки можуть:

представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах та гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях;

організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи;

отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до Закону.

 

5. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо удосконалення державної політики у сфері туризму (реєстр. № 8317).

 

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про туризм» з метою удосконалення державної політики у сфері туризму, підвищення стандартів сервісу та посилення гарантій безпеки в індустрії гостинності, запровадження механізму захисту прав споживачів туристичних послуг.

Законопроектом також пропонується створити Реєстр суб’єктів туристичної діяльності, розширити повноваження центральних органів виконавчої влади щодо контролю за захистом прав туристів та органів місцевого самоврядування у сфері туризму, визначити основні засади здійснення туристичного обслуговування і посилення безпеки туризму. Проектом визначено умови анулювання ліцензії на туроператорську діяльність, як дієвий механізм захисту прав споживачів від недобросовісних туроператорів.

Ухвалення законопроекту сприятиме розвитку в’їзного та внутрішнього туризму, упорядкуванню діяльності фахівців туристичного супроводу (гідів, спортивних інструкторів), захисту туристів від невиконання зобов’язань туроператорів тощо.

 

Також Комітет рекомендує Верховній Раді України ухвалити такі Постанови Верховної Ради України:

 

1. Проект Постанови Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації» (реєстр. №7383).

 

2. Проект Постанови про деякі питання соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, (реєстр. № 8254).

 

Проектом Постанови пропонується доручити Кабінету Міністрів України забезпечити спрощення Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, з метою визнання постраждалими всіх дітей, які покинули місця свого постійного проживання через конфлікт на Сході України, та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону щодо надання додаткових соціальних гарантій дітям, які отримали поранення чи інші ушкодження здоров’я від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

 

3. Проект Постанови про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Участь молоді в процесах реформування держави" (21 листопада 2018 року).

 

4. Проект Постанови про невідкладні заходи з відновлення належного соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення охорони материнства і дитинства та подолання демографічної кризи в Україні, (реєстр. № 8384).

 

Проектом Постанови пропонується доручити Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми "Всебічна соціальна підтримка для матері, дитини та сім’ї на період до 2030 року", "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми "Медичне забезпечення народжуваності та дітей дошкільного віку" на період до 2030 року", а також низку інших законопроектів, спрямованих на відновлення належного соціального захисту сімей з дітьми, забезпечення охорони материнства і дитинства та вжиття заходів для подолання демографічної кризи в Україні.

 

5. Проект Постанови про невідкладні заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, (реєстр. № 8546).

 

Проектом постанови пропонується доручити Уряду України:

невідкладно вжити заходів щодо організації оздоровлення та відпочинку у 2018 році всіх дітей, батьки (усиновлювачі) яких, опікуни, піклувальники або інші законні представники виявили на це бажання, віднесених до таких категорій:

дітей, яким надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

дітей, що проживають/перебувають в населених пунктах, на території яких здійснювалася антитерористична операція/операція об’єднаних сил;

дітей, в яких померли чи загинули батьки (або один із них), із числа цивільних осіб, або з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил;

дітей із числа внутрішньо переміщених осіб;

у разі необхідності прийняти рішення щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету на організацію оздоровлення та відпочинку зазначених категорій дітей.

 

Проведено 2 слухання у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму:

 

4 липня 2018 року на тему: «Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів».

13 липня 2018 року на тему: «Доступ молоді до вищої освіти в Україні».

 

В порядку контролю за дотриманням вимог законодавства та узагальнення практики його застосування були розглянуті такі питання:

 

про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році;

про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 року;

про ефективність використання коштів державного бюджету на заходи із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки за матеріалами Рахункової палати України;

про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на підготовку резерву і складу національних команд та забезпечення їх участі у міжнародних змаганнях, за матеріалами Рахункової Палати України;

про ефективність використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на проведення експерименту щодо залучення національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів;

про відповідальність керівництва Міністерства молоді та спорту за неналежну підготовку національної збірної команди України до чемпіонату світу з легкої атлетики;

про звернення начальника державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» щодо сприяння у забезпеченні права на судовий захист майнових інтересів «Укрспортзабезпечення»;

про виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист»;

про виконання Рекомендацій комітетських слухань на тему: «Діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуального насильства щодо дітей».

 

Протягом восьмої сесії Верховної Ради України члени Комітету брали участь у засіданнях колегій Міністерства молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України, спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, Ради обмінів молоддю України та Литви. виконкому Національного олімпійського комітету України, а також спортивних, молодіжних, туристичних заходах, а саме:

 

23 січня цього року члени Комітету взяли участь в урочистій церемонії проводів Національної олімпійської збірної команди України на ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 2018 року.

 

26 січня цього року члени Комітету взяли участь в урочистому святкуванні 25-ї річниці заснування Центрального спортивного клубу Збройних Сил України.

 

З 1 по 2 лютого 2018 року під егідою Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Федерації лижного спорту України в місті Бориславі Львівської області відбулися перші офіційні міжнародні змагання з гірських лиж – «Bukovytsia Open-2018», що проходили у гірськолижному комплексі «Буковиця».

 

Участь у цим змаганнях взяли, як команди з України, так і чотири команди із-за кордону, зокрема команди з Литви, Латвії, Білорусії та Польщі.

За результатами змагань в загальнокомандному заліку перемогу здобула команда з України. Друге місце здобула команда з Литви. А третє місце виборола команда з Латвії.

 

28 лютого 2018 року Голова Комітету Артур Палатний та члени Комітету взяли участь в урочистій церемонії проводів Національної паралімпійської збірної команди України на ХІІ зимові Паралімпійські ігри 2018 року.

 

У березні цього року збірна команда народних депутатів України взяла участь у Міжпарламентському футбольному турнірі, присвяченому 100-річчю з дня створення Парламенту, що відбувся в Баку (Азербайджан) серед команд парламентарів п’яти країн Туреччини, України, Польщі, Латвії та Азербайджану.

 

До складу збірної Верховної Ради України увійшли 10 народних депутатів України з різних фракцій. У підсумку команда українських парламентарів здобула друге місце,  здолавши у півфіналі сильну команду Туреччини.

 

22 березня 2018 року року за ініціативи Першого заступника Голови Комітету М. Величковича та підтримки Комітету з питань європейської інтеграції відбулася лекція американського політичного діяча Кріса Стейнігера на тему: «Прозорість, відкритість, аудит та підзвітність в американському уряді».

 

У заході взяли участь народні депутати України, помічники-консультанти, працівники секретаріатів Комітетів Верховної Ради України та інтерни.

Під час лекції Кріс Стейнігер поділився досвідом Сполучених Штатів Америки про особливості роботи американського уряду щодо формування відкритої, справедливої та прозорої економіки та про тенденції громадської думки у США.

 

28 березня 2018 року у Комітеті з питань сім‘ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Проблеми професійної орієнтації та працевлаштування молоді з особливими освітніми потребами».

 

У заході взяли участь народні депутати України, представники  міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, науково-експертних установ, громадських організацій.

Всі учасники наголошували на потребі вирішення болючих питань не лише щодо профорієнтації та подальшого працевлаштування молоді з особливими потребами, а й отримання ними якісної освіти.

 

29 березня 2018 року члени Комітету взяли участь у засіданні Колегії Міністерства молоді та спорту України.

 

На засіданні Колегії членами Комітету було привернуто увагу Міністра до того, що на сьогоднішній день в Україні існує багато проблем зі спортивною інфраструктурою олімпійських видів спорту, що особливо проявилося після завершення зимових Олімпійських ігор 2018 року.

Крім того, було наголошено що Комітет опікується питанням діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Відповідно до наданих Мінмолодьспортом матеріалів, за 2016 – 2017 роки мережа ДЮСШ скоротилася на 12 шкіл, і як наслідок – на 1058 вихованців цих шкіл.

Тому члени Комітету звернулися до Міністра молоді та спорту з проханням взяти на особистий контроль забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, оскільки – це фундамент спорту вищих досягнень.

 

Також в березні цього року Голова Комітету взяв участь в урочистій церемонії зустрічі Національної паралімпійської збірної команди України, яка повернулася з високими нагородами із ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року.

 

За підсумками участі у ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року Національна паралімпійська збірна команда України здобула 22 медалі, зокрема 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород, посівши шосте місце у загальному командному заліку за кількістю золотих нагород.

 

2 червня 2018 року члени Комітету взяли участь в спортивних заходах, присвячених відзначенню Олімпійського Дня.

 

З 4 по 9 червня 2018 року в місті Чорноморськ Одеської області під патронатом Комітету відбулася фінальна частина VІІ Всеукраїнської спартакіади серед депутатів обласних, районних, міських (міст обласного значення), сільських і селищних рад.

 

Всеукраїнська спартакіада серед депутатів серед депутатів обласних, районних, міських (міст обласного значення), сільських і селищних рад відбулася за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та за ініціативи Міністерства молоді та спорту України і фізкультурно-спортивного товариства «Спартак».

Близько 400 спортсменів-депутатів, які представляли 17 областей України змагалися у п’яти видах спорту: волейбол, футзал, настільний теніс, шахи та шашки.

За результатами змагань у всіх видах спорту збірна команда депутатів Івано-Франківської області посіла почесне перше загальнокомандне місце, команда депутатів Сумської області – друге місце, команда Житомирської області – третє.

 

11-12 червня 2018 року відбувся офіційний візит народних депутатів Верховної Ради України до Німеччини для участі у першому в парламентській історії товариському футбольному матчі збірних команд Верховної Ради України та Бундестагу.

 

Матч закінчився з рахунком 6:0 на користь збірної команди Верховної Ради України. Відбулася не просто перемога, а це – грандіозний успіх української збірної парламентарів, це – тріумф командної гри, сили духу та великого прагнення до перемоги!

 

З 14 по 16 червня 2018 року  члени Комітету взяли участь в урочистостях, присвячених 180-й річниці з дня народження члена першого складу і одного із засновників Міжнародного Олімпійського Комітету та сучасного Олімпійського руху, видатного полтавчанина Олексія Дмитровича Бутовського (м. Полтава).

 

Також члени Комітету взяли участь у 24 Міжнародній виставці UITT'2018 «Україна – подорожі та туризм (березень) та 3-му Міжнародному туристичному тижні (квітень, м. Одеса).