Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

16 липня 2019, 13:00

ЗВІТ про роботу Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму протягом десятої сесії Верховної Ради України VIII скликання


Протягом десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітет продовжував роботу щодо вдосконалення законодавчого забезпечення сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, дітей, що потребують батьківського піклування, оздоровлення та відпочинку дітей, державної молодіжної політики, молодіжного житлового будівництва, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури і спорту, туризму, курортів та рекреаційної діяльності, а також забезпечення парламентського контролю за дотриманням законодавства України у зазначених сферах.

Було проведено 12 засідань Комітету, в тому числі 1 виїзне засідання, на яких розглянуто 51 питання, внесено до Верховної Ради України висновки щодо розгляду 13 законопроектів, стосовно яких Комітет визначено головним.

Зокрема, запропоновано прийняти за основу та в цілому законопроекти, прийняти за основу 5 законопроектів, направити 2 законопроекти на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи, відхилити - 2 законопроекти. Запропоновано також прийняти за основу та в цілому 1 Постанову Верховної Ради України та прийняти за основу 1 Постанову Верховної Ради України.

Подано 7 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів.

 

 

Президентом України у березні 2019 року підписано Закон України «Про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення» (№ 2637-VIIІ від 5 грудня 2018 року), ухвалений Верховною Ради України у грудні 2018 року.

Законом передбачається оголосити природну територію Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення та затвердити округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони курорту Куяльник.

Ухвалення Закону сприятиме збереженню унікального родовища пелоїдів та мінеральних вод і ефективному використанню великого лікувального потенціалу Куяльницького лиману.

 

Прийнято Закон України «Про державне визнання і підтримку Пласту – Національної скаутської організації України», що очікує підпису Президента України.

Прийняття цього Закону дозволить на законодавчому рівні закріпити правовий статус, напрямки та форми підтримки діяльності Пласту, як єдиної в Україні Національної скаутської організації, врегулювати порядок державної підтримки Пласту з метою його доступності для дітей та молоді,

Закон передбачає фінансування діяльності Пласту за рахунок державного та місцевих бюджетів, у тому числі основної діяльності Пласту та його відокремлених підрозділів; реалізації програм Пласту; реалізації державних та місцевих цільових програм підтримки Пласту; розвитку інфраструктури Пласту, передусім молодіжних пластових центрів і пластових вишкільних центрів; інституційної підтримки Пласту, якісної освіти пластових виховників; державного страхування пластових виховників під час проведення ними занять із пластовими виховними частинами; становлення і розвиток пластового руху в світі, зокрема, через участь членів Пласту в Україні у заходах, що організовуються українцями, котрі постійно проживають за межами території України (українською діаспорою); участі членів Пласту в міжнародних скаутських заходах, конференціях, з’їздах; перекладу і видання класики світової скаутської літератури, зокрема посібників для пластових виховників; проведення соціологічних та наукових досліджень з питань розвитку пластового руху; створення та поширення соціальної реклами пластового (скаутського) методу.

 

 

Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти за основу такі законопроекти:

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, (реєстр. № 9290).

Законопроект розроблено з метою удосконалення національного законодавства, спрямованого на реалізацію взятих Україною міжнародних зобов’язань відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, що дозволить ефективно та у визначені Конвенцією строки розглядати у судах України справи, пов’язані з виконанням Конвенції, забезпечувати виконання винесених судових рішень та притягнути до відповідальності осіб, які незаконно вивозять та утримують дітей за межами України.

Зокрема, пропонується запровадити кримінальну відповідальність за незаконне вивезення чи утримування дитини за кордоном, передбачити можливість влаштування дитини, стосовно якої розглядається справа про повернення в державу постійного проживання, до дитячого, лікувального закладу, в сім’ю родичів або патронатного вихователя для запобігання заподіянню їй шкоди, якщо існує загроза її життю і здоров’ю. Також законопроектом пропонується визначити особливості розгляду судом справ про повернення дитини в державу постійного проживання.

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права на визначення імені особи, (реєстр. № 9092).

Законопроект розроблено з метою  уточнення визначення імені дитини та його зміни, а також визначення підстав і порядку оскарження відмови органів реєстрації актів цивільного стану в присвоєнні дитині імені.

Зокрема пропонується визначити, що дитині не може бути дано або змінено: ім’я, що складається з назв неживих предметів, вигаданих персонажів, географічних назв, титулів, хвороб, абревіатур; ім’я, що містить одночасно букви, символи та (або) цифри; ім’я, що містить нецензурну лексику або ображає суспільну мораль.

 

3. Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо визначення прізвища дитини, (реєстр. № 9094).

Проектом закону пропонується передбачити, що батьки, які мають різні прізвища, можуть присвоїти дитині подвійне прізвище, утворене шляхом з'єднання їхніх прізвищ у будь-якій послідовності. Проте, якщо подвійне прізвище одного із батьків не містить прізвища другого з батьків, при визначенні подвійного прізвища дитини за його вибором дитині може бути присвоєно лише одна частина такого прізвища. Подвійне прізвище дитини може складатися не більше, ніж з двох слів, з'єднаних під час написання дефісом. Крім того, пропонується передбачити, що не допускається зміна послідовності приєднання прізвищ батька і матері один до одного при утворенні подвійних прізвищ у повнорідних братів і сестер.

 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту), (реєстр. № 9443).

Проектом закону, шляхом внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», пропонується на законодавчому рівні визначити правовий статус Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту, як громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Зокрема передбачається, що відповідні спілки можуть:

представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах та гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях;

організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи;

отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до Закону.

 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для отримання послуг, пов'язаних з народженням дитини, (реєстр. № 10134).

Законопроектом пропонується вирішити питання щодо одночасного забезпечення надання послуг з державної реєстрації народження, реєстрації місця проживання, призначення допомоги при народженні дитини, реєстрації в електронній системі охорони здоров’я, реєстрації у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків тощо.

 

Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти за основу та в цілому проект Постанови Верховної Ради України про соціальне становище дітей та невідкладні заходи з удосконалення діяльності захисту прав дитини в Україні, (реєстр. № 10284).

Проектом Постанови пропонується затвердити комплекс заходів на поліпшення становища українських дітей та удосконалення діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань забезпечення та дотримання прав дитини в Україні.

Зокрема, проектом Постанови пропонується доручити Кабінету Міністрів України утворити Міністерство України у справах сім’ї та дітей і в його складі Директорат з питань захисту прав дитини; забезпечити вдосконалення процедури перетину дітьми лінії розмежування, видачі паспортів громадян України дітям, які проживають на окупованих територіях, видачі документів дітям віком до трьох років, які вперше перетинають лінію розмежування; розробити та затвердити порядок проведення допиту, опитування дитини, яка є потерпілою, свідком чи підозрюваною, у тому числі дитини, яка постраждала від сексуального насильства чи насильства в сім’ї; розробити та затвердити порядок виїзду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, закордон на навчання; підвищити розмір грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які виховуються під опікою, у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу до 3-х прожиткових рівнів; а також дати відповідні доручення центральним органами виконавчої влади про вдосконалення державної політики щодо захисту та дотримання прав дитини.

 

Комітетом запропоновано Верховній Раді України прийняти за основу проект Постанови Верховної Ради України про невідкладні заходи щодо соціального захисту та підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім’ях, (реєстр. № 8453).

Проектом Постанови пропонується доручити Кабінету Міністрів України подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти, спрямовані на урегулювання питань запровадження спеціальної системи пенсійного забезпечення для батьків-вихователів будинків сімейного типу та прийомних батьків; надання грошової допомоги особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування під час досягнення ними повноліття на придбання житла; спрощення процедури отримання дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування після досягнення ними повноліття земельних ділянок для будівництва та відповідної грошової допомоги; звільнення від сплати податків у разі отримання (придбання) автомобіля  дитячим будинком сімейного типу. Також Кабінету Міністрів України проектом пропонується забезпечити розроблення та затвердження загальнодержавної Програми будівництва (придбання) соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечити розроблення та внесення змін до відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на урегулювання питань передачі житла, що є у власності територіальної громади, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення ними повноліття та за їх бажанням; передбачити у Державному бюджеті окремої субвенції для дитячих будинків сімейного типу.

 

11 лютого 2019 року відбулися слухання в Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Захист прав та інтересів дитини в цивільному процесі».

У Рекомендаціях слухань Президенту України було рекомендовано: розглянути доцільність внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону про внесення змін до Конституції України щодо відновлення функції прокуратури стосовно представництва інтересів дитини в суді та нагляду за додержанням прав і свобод дитини.

 

Кабінету Міністрів України було рекомендовано: внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України:

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення  права дитини на захист у суді своїх прав та інтересів, яким передбачити:

 

скорочення строку на апеляційне оскарження судового рішення у справах щодо усиновлення дитини, позбавлення батьківських прав;

розширення можливостей дитини самостійно звертатися до суду;

запровадження спеціалізації суддів при розгляді сімейних справ;

 

про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення рішення суду про визначення місця проживання дитини та/або про участь у вихованні дитини того з батьків, який проживає окремо від дитини;

про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо порядку ухвалення рішення про стягнення аліментів при позбавленні особи батьківських прав;

про внесення змін до Закону України «Про виконавче впровадження» щодо вдосконалення порядку відібрання дитини;

про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей усиновлення дітей, які виховуються в сім'ях громадян України.

 

Також Кабінету Міністрів України було рекомендовано:

внести зміни до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, стосовно вдосконалення дій органів опіки та піклування і служб у справах дітей про розв'язання спорів між батьками щодо виховання дитини;

забезпечити виконання районними державними адміністраціями вимог частини сьомої  статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»  щодо штатної чисельності служб у справах дітей та вжити заходів щодо забезпечення виконання зазначеної норми законодавства виконавчими комітетами міських, районних у місті, селищних рад;

доручити Міністерству соціальної політики України посилити контроль за виконанням органами опіки та піклування своїх функцій щодо захисту прав та інтересів дитини в суді; забезпечити навчання фахівців служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді щодо вжиття заходів примирення між батьками та надання психологічної допомоги дітям.

 

Верховному Суду:

1) надати методичні рекомендації судам стосовно особливостей розгляду справ про видачу обмежувального припису;

2) надати методичні рекомендації судам про вирішення цивільних справ щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, усиновлення дитини, визначення місця проживання дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, надання дозволу на виїзд дитини за межі України стосовно забезпечення ухвалення рішення у максимально короткі терміни, в яких також передбачити:

ухвалення судового рішення у найкращих інтересах дитини для забезпечення зростання її  у безпечному і стабільному (сталому) середовищі, а також ширше врахування у судовому процесі:

точки зору дитини;

ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов'язків, у тому числі до збереження фізичного та психічного здоров'я дитини;

особистої прихильності дитини до батьків, інших законних представників, кандидатів в усиновлювачі;

ухвалення судового рішення про позбавлення особи батьківських прав як крайнього заходу впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків, що застосовується лише після повного, всебічного, об’єктивного з’ясування обставин справи, зокрема щодо причин, які обумовили таку ситуацію,  ставлення батьків до дітей та наявності ризиків загрози життю та здоров’ю дитини, у разі її подальшого проживання в біологічній сім’ї тощо;

поширення  використання такого заходу впливу на батьків, як відібрання дітей у батьків без позбавлення їх батьківських прав з попередженням батьків про необхідність змінити ставлення до виконання своїх обов’язків.

 

18 квітня 2019 року відбулися слухання в Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Молодіжне житлове кредитування – вклад в майбутнє Європейської України».

В Рекомендаціях слухань Кабінету Міністрів України запропоновано:

внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сприяння забезпеченню молоді житлом, якими передбачити:

запровадження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення молоді житлом та її розподілу пропорційно коштам, виділених з місцевих бюджетів на місцеві програми забезпечення молоді житлом;

надання молодим спеціалістам, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, державних та комунальних закладах, підприємствах, установах, пільгових кредитів з частковим погашенням кредиту за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів при відпрацюванні на своєму робочому місці визначеного законом терміну;

до 1 січня 2020 року розробити та затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2030 роки;

доручити Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України надати пропозиції щодо удосконалення механізму надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла;

доручити Держмолодьжитлу створити та вести облік молодих громадян, що бажають та мають право, відповідно до законодавства, на отримання пільгових кредитів та інших видів державної підтримки на будівництво і придбання житла, а також реєстр громадян, які отримали   кредити (державну підтримку);

Також Рекомендаціями запропоновано  місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування проаналізувати результати реалізації місцевих програм забезпечення молоді житлом, у разі відсутності, розробити та затвердити нові програми забезпечення молоді житлом та  забезпечити фінансування місцевих програм із забезпечення молоді житлом в межах коштів, передбачених Державною програмою забезпечення молоді житлом на 2013-2020 роки.

 

13 червня 2019 року відбулися слухання в Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Соціальний захист молоді та інших вразливих категорій населення».

У заході взяли участь: народні депутати, представники Кабінету Міністрів України, Міністерства молоді та спорту, Міністерства соціальної політики, Міністерства освіти та науки, інших центральних органів виконавчої влади, провідні вчені-правники, представники Київської міської державної адміністрації та громадськості.

В Рекомендаціях слухань запропоновано Кабінету Міністрів України розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інклюзивного освітнього середовища у  закладах освіти;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поступового підвищення заробітної плати для науково-педагогічних працівників на рівні не менше трьох мінімальних заробітних плат, доцентів до п’яти, а професорів до дев’яти мінімальних заробітних плат;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення незалежності та самостійності вищих навчальних закладів щодо освітнього процесу, мотивації щодо запровадження гнучкості освітнього процесу для студентів з інвалідністю, інших осіб з особливими освітніми потребами;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання при  навчанні осіб за кошти Державного та/або місцевих бюджетів;

«Про Національну стратегію розвитку в Україні інклюзивної вищої освіти».

Також Кабінету Міністрів України запропоновано до 1 січня 2020 року затвердити Державну цільову програму підтримки сім’ї  на 2021-2025 роки та Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2030 роки, та надати відповідні доручення низці центральних органів виконавчої влади.

 

В порядку контролю за дотриманням вимог законодавства та узагальнення практики його застосування були розглянуті питання, зокрема:

 

про хід і результати виконання Міністерством соціальної політики України Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2018 році;

про хід і результати виконання Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2018 році;

про хід і результати виконання Міністерством молоді та спорту України Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2018 році;

про хід і результати виконання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2018 році;

про виконання вимог законодавства України стосовно захисту права дитини на житло;

ефективність використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт і осіб з їх числа, за матеріалами Рахункової палати України.

 

12 квітня 2019 року проведено виїзне засідання Комітету у місті Переяслав-Хмельницькому Київської області з порядком денним: «Переяслав-Хмельницький - місто музей зі значним туристичним потенціалом».

У рішенні Комітету було запропоновано Кабінету Міністрів України

доручити Міністерству молоді та спорту України, Міністерству освіти та науки України,  Міністерству культури України:

забезпечити використання історично-культурних пам’яток архітектури для національно- патріотичного виховання дітей та молоді;

в рамках програм формування національного-патріотичного виховання дітей та молоді сприяти відвідуванню музеїв та історичного-культурних пам’яток міста Переяслав-Хмельницького громадянами України, із залученням структурних підрозділів Київської міської та обласних державних адміністрацій з питань молодіжної політики, культури, освіти;

доручити Міністерству молоді та спорту України, Міністерству освіти та науки України забезпечити організацію відвідувань учнівською та студентською молоддю музеїв як основного місця збереження надбань національної культурної спадщини, у тому числі з використанням коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел;

доручити Міністерству культури України посилити підтримку музеїв, що поширюють інформацію про історію української державності;

доручити Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити трансляцію промо-роликів, тематичних теле- і радіопередач щодо просування національного та регіонального туристичних продуктів та пропагування внутрішнього туризму в Україні;

доручити Київській обласній державній адміністрації при підготовці змін до бюджету області внести пропозиції Київській обласній раді щодо виділення фінансування для завершення будівництва Переяслав-Хмельницького історичного музею на площі Переяславської ради, а також звернутися до Кабінету Міністрів України щодо виділення коштів з Фонду регіонального розвитку.

 

24 квітня 2019 року на запрошення Міністра молоді та спорту України Ігоря Жданова з робочим візитом Комітет відвідав Державне підприємство «Олімпійський навчально-спортивний центр «Конча-Заспа».

 

 

Протягом десятої сесії Комітетом були проведені міжнародні зустрічі, зокрема:

 

1 березня 2019 року народні депутати України - члени Комітету зустрілися з Надзвичайним та Повноважним послом Чорногорії в Україні Паном Любомиром Мішуровічем.

Учасники зустрічі обговорювали питання двостороннього розвитку торгово-економічних відносин між Україною та Чорногорією і домовилися про подальші зустрічі та майбутні плани розвитку співробітництва між державами в галузі туризму.

 

28 березня 2019 року в Комітеті відбулася зустріч першого заступника Голови Комітету з делегацією Республіки Албанія.

Учасники зустрічі обговорили проблеми в’їзного та виїзного туризму в Україні та домовилися про подальшу співпрацю, зокрема про зустріч парламентарів з питань розвитку туристичної сфери.

 

11 квітня 2019 року в Комітеті відбулася зустріч Першого заступника Голови Комітету та заступника Голови Комітету з делегацією Чорногорії.

Учасники зустрічі обговорили питання двостороннього розвитку торгово-економічних відносин між Україною та Чорногорією та парламентськими комітетами і домовилися про подальші зустрічі та майбутні плани розвитку співробітництва між нашими країнами, зокрема між профільними парламентськими комітетами.

 

В червні 2019 року Секретар Комітету зустрілася з Послом Грузії Гелою Думбадзе задля обговорення можливостей відпочинку українців у Грузії.

Під час зустрічі обговорювалися питання щодо: зниження сервісних зборів у грузинських аеропортах, дотацій з грузинського уряду для авіакомпаній, збільшення кількості рейсів до Батумі або Кутаїсі, співпраці у сфері медичного та оздоровчого туризму, організації тренувальних спортивних зборів, дитячих кемпінгів, тощо.

 

5 липня 2019 року в Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулось засідання «круглого столу» на тему: «Медичний туризм в Україні: реалії та перспективи».

У засіданні «круглого столу» взяли участь: народні депутати України, представники посольств, органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,  страхових компаній, українських та закордонних клінік,  туристичної та медичної громадськості.

В обговоренні порядку денного виступили: Голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Анна Романова, Голова Комітету з питань охорони здоров’я Богомолець О.В., заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, народний депутат України Ірина Сисоєнко, президент Української Асоціації Медичного Туризму Віолетта Янишевська,  керівник Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Антон Тараненко, а також всі бажаючі учасники засідання.

За підсумками обговорення учасники засідання «круглого столу» запропонували ухвалити Резолюцію, яка доопрацьовується.

 

12 липня 2019 року Комітет спільно із спортивним порталом MIXSPORT.PRO та за участю Володимира Кличка презентували спортивний проект на тему: «Діджиталізація спорту в Україні».

Учасники презентації ознайомилися зі спортивним проектом MIXSPORT.PRO, інтернет ресурсом, де зібрано інформацію про федерації з олімпійських та неолімпійських видів спорту, тренерів, спортивні локації та споруди, заходи нашої країни, а також цікаві статті, добірки і новини, які будуть корисні для кожного любителя спорту. Цей інформаційний ресурс є відкритою безкоштовною платформою для організаторів спортивних заходів, власників клубів, менеджерів спортивних секцій та інших локацій, де проходять спортивні події.

 

Протягом десятої сесії Верховної Ради України члени Комітету брали участь у засіданнях колегій Міністерства молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України, спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, спортивних, молодіжних, туристичних заходах, зокрема:

 

участь у відкритті 25-ї Міжнародної туристичної виставки UITT-2019: «Україна - подорожі та туризм» (27 березня 2019 року);

 

участь у ХІІІ Всеукраїнській урочистій церемонії «Герої спортивного року-2018» (30 березня 2019 року);

участь в урочистих заходах з нагоди вшанування Миколи Гоголя, що пройшли на Полтавщині (3 квітня 2019 року);

участь у засіданні Колегії Міністерства молоді та спорту України (4 квітня 2019 року);

участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції: «Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації» (11 квітня 2019 року);

участь в урочистих заходах, присвячених святкуванню Олімпійського дня (18 травня 2019 року);

участь у ІІІ Міжнародному форумі молодіжних центрів «Від ініціативи – до дії» (22-24 травня 2019 року, м .Буча);

участь у IV Форумі місцевого розвитку (25-27 червня 2019 року, м. Трускавець);

організація нагородження представників органів місцевого самоврядування та туристичної громадськості за розвиток туристичної індустрії (25 червня 2019 року).

 

Також за підтримки Комітету відбулася фінальна частина Всеукраїнської спартакіади серед народних депутатів України, депутатів обласних, районних, міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад, що відбулася 3 - 8 червня 2019 року в м. Чорноморськ, Одеської області.

16 обласних команд-учасниць змагалися з п’яти видів спорту: футболу, волейболу, тенісу настільного, шахів, шашок.

Збірні команди упродовж чотирьох днів захоплювали грою на спортивних майданчиках, демонстрували майстерність і витривалість, навички, знання і вміння.

За підсумками, перше загальнокомандне місце у змаганнях VІІІ Всеукраїнської Спартакіади серед депутатів усіх рівнів шостий рік поспіль вибороли спортсмени Івано-Франківської області. Друге місце у загальнокомандному заліку посіла команда Сумської області та третє – команда Житомирської області.

Переможцям і найкращим учасникам змагань були вручені дипломи, кубки і медалі, призи, відзнаки, подарунки та сувеніри.