Надрукувати Зменшити зону перегляду

Звіти про роботу Комітету

31 липня 2020, 13:18

Звіт про роботу Комітету з питань молоді і спорту протягом третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання

Протягом третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання Комітет продовжував роботу щодо вдосконалення законодавчого забезпечення державної молодіжної політики, молодіжного житлового будівництва, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури і спорту, а також забезпечення парламентського контролю за дотриманням законодавства України у зазначених сферах.

 

Протягом третьої сесії Верховної Ради України проведено засідань Комітету, на яких розглянуто 51 питання, внесено до Верховної Ради України висновки щодо розгляду 9 законопроектів, стосовно яких Комітет визначено головним.

Зокрема, Комітетом запропоновано Верховній Раді України прийняти за основу 5 законопроектів, в другому читанні та в цілому 1 законопроект, повернути на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи – 4 законопроекти.

Подано 24 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів.

 

Прийнято у другому читанні та в цілому Верховною Радою України Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», (реєстр. № 2077).

 

Законом пропонується:

залишити можливість існування всіх спортивних громадських об’єднань учнів та студентів;

передбачити, що Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту набувають повноважень представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх гімназіадах та універсіадах, за умови отримання всеукраїнського статусу та визнання відповідними міжнародними федераціями;

визначити, що Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту мають право на підтримку від органів державної влади лише на організацію і проведення спортивних заходів.

 

Пропонується прийняти за основу такі законопроекти.


1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо впорядкування проведення спортивних заходів та занять фізичною культурою та спортом) (реєстр. № 3011).

 

Законопроектом пропонується:

вдосконалити порядок допуску спортсменів до участі у фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходах;

передбачити обов’язок організаторів масових спортивних заходів забезпечувати медичні послуги на спортивно-масових заходах;

визначити, що рішення про допуск осіб, які самостійно займаються фізичною культурою та спортом та беруть участь у змаганнях, що не внесені до календарних планів відповідних територіально-адміністративних одиниць, приймається особами самостійно на підставі власного усвідомлення усіх ризиків та наслідків.

Під час обговорення законопроекту члени Комітету зазначили, що необхідно внести до положень законопроекту зміни щодо обов’язкового систематичного диспансерного огляду, в тому числі, шляхом визначення придатності до участі у відповідних змаганнях, осіб, які систематично займаються фізичною культурою і спортом, зокрема: вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, спортсменів дитячо-юнацького, резервного та спорту вищих досягнень.

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту та встановлення справедливих соціальних гарантій для молодих громадян, в тому числі талановитої молоді та молоді з інвалідністю, (реєстр. № 3231-1).

 

Законопроектом пропонується:

передбачити надання дотації роботодавцю для працевлаштування безробітних молодих громадян у розмірі фактичних витрат на заробітну плату за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

гарантувати повну оплату за рахунок коштів Державного бюджету України необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з проведенням попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, а також щорічного обов'язкового медичного огляду молодих громадян;

передбачити проведення саме відкритих конкурсів для призначення спеціальних стипендій для талановитої молоді, найобдарованіших студентів закладів вищої освіти і виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових установах і за кордоном, що вже передбачено статтею 11 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді», та надання можливості брати участь в цих конкурсах не лише студентам, але й всім талановитим молодим особам;

встановити, що мінімальна академічна стипендія не може бути меншою від  прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, а мінімальна соціальна стипендія – 150 відсотків прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;

встановити, що держава, враховуючи вартість прожиткового мінімуму підвищує розміри допомоги сім’ям на неповнолітніх дітей, стипендій (академічних стипендій, соціальних стипендій та інших видів стипендій) та інших видів  матеріального забезпечення  молоді, яка отримує професійну (професійно-технічну), фахову передвищу, вищу освіту у відповідних закладах освіти, тобто вилучити посилання у чинній нормі щодо підвищення з врахуванням реальних можливостей бюджету,  і розповсюдити її на стипендії;

передбачити залучення молоді віком до 27 років до роботи на умовах стажування протягом одного року з компенсацією єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та компенсацією роботодавцю витрат на підвищення кваліфікації таких осіб, у разі працевлаштування строком не менше, ніж 2 роки за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

дати право підприємствам, установам та організаціями, за рахунок власних коштів фінансувати:

потреби щодо забезпечення житлом працюючих молодих громадян, на умовах повної зайнятості;

потреби молодих громадян щодо здобуття освіти у закладах вищої та фахової передвищої освіти.


Прийнято в першому читанні за основу:


1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту, (реєстр. № 3498).

 

Законопроектом пропонується внести зміни до Законів України «Про фізичну культуру і спорт» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації» з метою: підвищення ефективності та дієвості меценатської допомоги в сфері спорту та, як наслідок, забезпечення активної участі меценатів у реалізації соціально важливих заходів; визначення загальних засад меценатства у сфері спорту, популяризації спорту, створення сприятливих умов для оновлення спортивних споруд, спортивного устаткування державних та муніципальних спортивних закладів, покращення фізичного здоров’я спортсменів та різних вікових груп населення тощо.

 

2. Проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту, (реєстр. № 3550).

Метою законопроекту є створення можливостей для ефективного  функціонування низки соціально важливих закладів фізичної культури і спорту, що забезпечують розвиток фізичної культури і спорту, формування здорового способу життя громадян України. Для цього пропонується надати право цим закладам на отримання в оренду державного та комунального майна без проведення аукціону за умови збереження та використання орендованих приміщень для розвитку фізичної культури і спорту.  Також законопроектом пропонується привести термінологію Закону України «Про фізичну культуру і спорт» у відповідність до Закону України «Про освіту».


3. Проект Закону про основні засади молодіжної політики, (реєстр. № 3718).

 

Законопроектом пропонується визначити :

мету, завдання, принципи та пріоритети молодіжної політики в Україні;

гарантії та механізми участі молоді у її формуванні та реалізації;

повноваження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо молодіжної політики;

особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань;

особливості реалізації окремих соціальних гарантій молоді щодо вирішення житлових питань, питань професійного самовизначення та зайнятості, охорони здоров’я, задоволення освітніх, культурних та інших потреб.

Ухвалення законопроекту надасть молодим громадянам, молодіжним та дитячим громадським об’єднанням широкий спектр інструментів для повноцінної  партнерської участі у формуванні та реалізації молодіжної політики, створить законодавчі підстави для діяльності розгалуженої  мережі молодіжних центрів, забезпечить вдосконалення підтримки проектної діяльності суб’єктів молодіжної роботи, інституційної підтримки молодіжних та дитячих громадських об’єднань, розвитку української молоді через створення Українського молодіжного фонду. Законопроект розширює фінансово-кредитні механізми забезпечення економічної доступності житла для молодих сімей та молодих громадян, до яких віднесені: надання житла в оренду з правом його викупу, оплата вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів, житлово-будівельних кооперативів, надання пільгових довгострокових державних кредитів на будівництво і придбання житлових будинків і квартир, фінансування будівництва житла для молодих сімей через застосування спеціальних житлово-накопичувальних депозитних рахунків у комерційних банках.


У порядку парламентського контролю на засіданні Комітету було розглянуто 3 питання, зокрема:

 

про забезпечення виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» в частині виконання бюджетної програми «Зшивання країни - проект мобільності молоді»;

про інформацію щодо результатів діяльності Державної спеціалізованої фінансової установи «Держаний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» та показників виконання житлових програм у 2019 році.

 

У Комітеті працювала робоча група з розробки проекту Закону «Про основні засади молодіжної політики», за підсумками якої членами Комітету та іншими народними депутатами України було внесено на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект.

Працювали підкомітети з питань молодіжної політики, національно-патріотичного виховання, спорту вищих досягнень та спортивної діяльності, фізичної культури та масового спорту.

14 лютого 2020 року Перший заступник Голови Комітету Жан Беленюк провів особистий прийом громадян.

 

Також члени Комітету взяли участь в:

засіданні Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Іграх ХХХІІ Олімпіади та XVI Паралімпійських іграх 2020 року в м. Токіо (Японія) (11 лютого 2020 року);

засіданні Наглядової ради антидопінгового контролю (24 лютого 2020 року);

у нагородженні лауреатів Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування у 2018 році (2 березня 2020 року);

зустрічі з делегацією Тернопільської молодіжної ради (3 березня 2020 року);

урочистій церемонії «Герої спортивного року-2019» (9 березня 2020 року);

засіданні підкомітету на базі Всеукраїнського молодіжного центру на тему: «Нормативно-правове регулювання у сфері національно-патріотичного виховання» (9 липня 2020 року);

виїзному засіданні підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності за участі народних депутатів України з Хмельницької області (23 липня 2020 року, м. Хмельницький).