22 лютого 2017 року у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулися комітетські слухання на тему: «Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади».

Опубліковано 24 лютого 2017, о 13:37

 Комітет 

У вступному слові, голова Комітету Артур Палатний наголосив, що функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл є стратегічно важливим питанням для України. Зазначив, що з 2015 року припинено фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок Фонду соціального страхування. В зв’язку з проведенням децентралізації влади в Україні всі питання, що стосуються фінансування розвитку спорту та масового спорту серед населення мають вирішуватися на місцевому рівні.

Артур Палатний звернув увагу учасників слухань, що в одних областях продовжується скорочення кількості вихованців ДЮСШ, в других – ситуація стабілізувалася, в третіх – вже маємо деякі позитивні тенденції. Зазначив, що збільшення кількості вихованців спостерігається зокрема, у Харківській, Житомирській, Запорізькій областях, а ситуація у Одеській, Хмельницькій є незадовільною.

«Підтверджується висновок, отриманий на парламентських слуханнях – за відсутності єдиної державної політики, затверджених державних соціальних стандартів у сфері фізичної культури і спорту, рекомендацій щодо формування на місцях ефективної моделі здійснення функцій з управління дитячо-юнацькими спортивними школами – питання фінансування спортивних закладів залежить від доброї волі місцевого керівника», - сказав А. Палатний.

Також Голова Комітету наголосив на тому, що спостерігається негативна тенденція – місцева влада ставить умову, що лише у разі передачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл разом з їх інфраструктурою до комунальної власності, будуть передбачені кошти в місцевих бюджетах на підтримку таких шкіл.

Артур Палатний зазначив: «У цій ситуації ми маємо зрозуміти головне, що всі дитячо-юнацькі спортивні школи незалежно від форми власності працюють на Україну, на наших дітей, на формування здорової нації. І шлях поділу шкіл – це шлях в нікуди».

Звертаючись, насамперед, до Міністра молоді та спорту України, Артур Палатний зауважив, що в умовах децентралізації влади, держава зобов’язана розробити механізм підтримки дитячо-юнацького спорту незалежно від фінансових можливостей тієї чи іншої громади. Мають бути затверджені державні соціальні нормативи, що включатимуть зокрема, нормативи безоплатних та платних послуг, що надаються населенню, насамперед дітям; відсоток учнів ДЮСШ до загальної кількості дітей в територіальній громаді, районі чи області; нормативи витрат на одного вихованця ДЮСШ тощо.

Водночас, виконання цих стандартів має бути обов’язковим на всіх рівнях місцевої влади та забезпечуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів у першочерговому порядку. І тоді у місцевих органів виникнуть зобов’язання щодо виділення необхідного обсягу коштів для розвитку дитячо-юнацького спорту, а держава зможе контролювати виконання цього зобов’язання.

Артур Палатний озвучив ще одну проблему – спроба Міністерства молоді та спорту України відмовитися від власних повноважень щодо управління спортивною сферою. «Такі дії Міністерства породжують у владних кабінетах запитання: Чи потрібне державі таке Міністерство, яке відмовляється від своїх повноважень?» - сказав А. Палатний.

Завершуючи свій виступ Голова Комітету звернувся до Міністра молоді та спорту України, представників органів місцевого самоврядування, що основна увага має бути зосереджена на підтримці дитячо-юнацького спорту – фундаменту спорту вищих досягнень.

У своїй доповіді Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов зазначив, що для Міністерства на першому місці стоїть не гонитва за формальними показниками кількості спортивних шкіл в Україні. За останні 2 роки, як сказав Міністр, відомство в першу чергу працювало на збереження вихованців і тренерсько-викладацького складу існуючої в Україні мережі ДЮСШ.

«Ми боролися за те, щоб діти продовжували займатися фізичною культурою і спортом, а тренери-викладачі були працевлаштовані в реально існуючих ДЮСШ, які функціонують не на папері. Нам, спільними із профільним комітетом ВР зусиллями та спортивною громадою, вдалося стабілізувати ситуацію у цій сфері», - підкреслив Ігор Жданов.

Міністр навів статистику: станом на 01 січня 2017 року в Україні функціонує 1293 дитячо-юнацькі спортивні школи різної форми власності та підпорядкування, де навчається 493,3 тис. вихованців. При цьому, загальна чисельність реально існуючих вихованців спортивних шкіл в Україні за рік скоротилася всього на 0,5% (на 2 464 особи). Це, насамперед, пов’язано із тривалою демографічною кризою в Україні. За даними Держкомстату, за останні 25 років в Україні більш як вдвічі скоротилася чисельність дітей та молоді віком від 6 до 18 років: з 8,5 млн. осіб у 1991 році до 4,1 млн. осіб у 2016 році.

Кількість дітей, що віднесена за станом здоров'я до спеціальної медичної групи, збільшилася вдвічі. Лише 6-10% осіб віком від 12 до 18 років є здоровими.

«У той же час, протягом останніх років відсоток дітей та молоді, які навчаються у ДЮСШ в масштабах України залишається стабільним і коливається в районі 12-13%» - запевнив Міністр молоді та спорту України.

Перший заступник Голови Комітету Микола Величкович наголосив на тому, що питання функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл вже неодноразово піднімалось на засіданнях Комітету.

Також Микола Величкович звернув увагу учасників слухань на проблеми спортивних шкіл в гірських районах, зазначивши, що у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону № 5680 (про внесення змін до статті 197 Податкового кодексу України щодо сприяння розвитку системи закладів фізичної культури та спорту), вдосконалить правові та економічні механізми розвитку фізичної культури і спорту та сприятиме створенню закладів у сфері оздоровлення, фізичної культури та спорту, що будуть наближені до населення територіально. Висловив впевненість, що законопроект буде підтриманий народними депутатами України. «Адже вкладаючи у дитячо-юнацький спорт ми вкладаємо у наше майбутнє» - сказав Микола Величкович.

В обговоренні також взяли участь народні депутати України, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівники дитячо-юнацьких спортивних шкіл та голови фізкультурно-спортивних товариств.

Під час слухань учасниками було висловлено низку пропозицій, які знайшли своє відображення в проекті Рекомендацій Комітетських слухань. Зокрема Кабінету Міністрів України запропоновано:

розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України питання державної підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

при опрацюванні проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у сумі 100 млн. грн.;

затвердити Державну цільову програму розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року;

визначити механізми відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади, керівників органів місцевого самоврядування, керівників навчальних закладів за дотримання належних умов для ведення здорового способу життя та забезпечення фізіологічних норм рухової активності школярів та студентів, нормативів фізичної підготовленості населення тощо.

Міністерству молоді та спорту України, зокрема запропоновано: вивчити можливість створення окремої державної програми розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту України; вивчити питання про формування незалежного Національного агентства із забезпечення якісного надання фізкультурно-спортивних послуг усіма суб’єктами фізичної культури і спорту; вивчити питання щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» від 5 листопада 2008 р. № 993 та Наказу Міністерства молоді та спорту України «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл» від 17.01.2015 № 67 в частині діяльності сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл (щодо наповнення навчальних груп з видів спорту, планів комплектації груп ДЮСШ та інше).

Обласним, Київській та міським державним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування, зокрема рекомендовано: передбачати у проектах відповідних місцевих бюджетів видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі на організацію навчально-тренувальної роботи в розмірі не менше 20% від загального обсягу видатків, що передбачаються на забезпечення їх діяльності, та модернізацію їх матеріально-технічної бази; вжити заходів щодо передачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності у підпорядкування структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері фізичної культури і спорту, та упорядкування фінансування діяльності цих закладів за рахунок видатків місцевих бюджетів; надання в оренду спортивної та матеріально-технічної бази навчальних закладів та місцевих фондів комунального майна дитячо-юнацьким спортивним школам, що надають фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги вихованцям на безоплатній основі; спрямування у встановленому порядку на відновлення спортивної інфраструктури коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.


Відео:

 
Повернутись до списку публікацій

Версія для друку