18 січня 2019, 14:32

Звіт про роботу Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму протягом 2018 року.


Протягом 2018 року Комітет продовжував роботу щодо вдосконалення законодавчого забезпечення державної політики сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, державної молодіжної політики,  національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури і спорту, туризму, курортів та рекреаційної діяльності, а також забезпечення парламентського контролю за дотриманням законодавства України у зазначених сферах.

За період 2018 року проведено 22 засідання Комітету, на яких було розглянуто 103 питання, внесено до Верховної Ради України висновки щодо розгляду 35 законопроектів, стосовно яких Комітет визначено головним.

Зокрема, запропоновано прийняти у другому читанні та в цілому 1 законопроект, прийняти за основу та в цілому 3 законопроекти, прийняти за основу 7 законопроектів, врахувати 3 законопроекти при розгляді у другому читанні іншого законопроекту, повернути на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи 6 законопроектів, відхилити 5 законопроектів. Запропоновано також прийняти за основу та в цілому 9 Постанов Верховної Ради України.

Надіслано 20 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів.

Прийнято в цілому Верховною Радою України і підписано Президентом України 4 Закони України:

 

1. Закон України про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо уточнення деяких положень (2273-VIII від 18 січня 2018 року).

Закон врегульовує питання придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів, що забезпечує належний розвиток низки олімпійських видів спорту (біатлону, стрільби вогнепальної зброї, стрільби з луку).

 

2. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа (2279-VIII від 8 лютого 2018 року).

Закон передбачає, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років і перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, мають право зараховуватися на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і соціальний квартирний облік за місцем їх обліку як внутрішньо переміщені особи.

 

3. Закон України про внесення змін до Законів України "Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні" та "Про фізичну культуру і спорт" (2307-VIII від 28 лютого 2018 року).

Реалізація Закону сприятиме усуненню дискримінаційної складової понять та забезпечить приведення чинного законодавства у сфері фізичної культури і спорту стосовно осіб з інвалідністю у відповідність з Законом України від 07.09.2016 № 1490-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї».

 

4. Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" щодо розширення категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (2576-VIII від 2 жовтня 2018 року).

 

Закон розширює перелік категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, тобто мають право на оздоровлення за рахунок бюджетних коштів, а саме додає до них дітей журналістів, які загинули у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, та дітей, батькам яких встановлено інвалідність I або II групи.

 

Також, 5 грудня цього року Верховна Рада України ухвалила Закон України про оголошення природних територій Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення. Зазначений Закон направлено на підпис Президенту України.

 

Ухвалення Закону сприятиме забезпеченню особливої охорони природних територій оздоровчого призначення, збереження наявних природних лікувальних ресурсів та їх раціонального використання.

 

Прийнято за основу проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за межі України, (реєстр. № 6647).

Метою законопроекту є спрощення процедури виїзду дитини за межі України, що останніми роками була дуже ускладнена і потребувала або окремого нотаріального дозволу батьків або окремого рішення суду на кожний виїзд дитини за межі України.

Законопроект передбачає:

можливість надання батьками (іншими законними представниками) дитини дозволу на виїзд дитини за межі на термін до трьох років, що передбачає згоду на один або декілька виїздів дитини за межі України, як без обмежень так із визначенням країн, до яких дозволено або заборонено в’їзд, у супроводі одного з батьків (інших законних представників) дитини або інших осіб;

право дитини на виїзд за межі України у разі відсутності згоди одного з батьків (інших законних представників) дитини за рішенням суду.

 

За підсумками розгляду проектів Законів Комітет запропонував Верховній Раді України прийняти за основу такі законопроекти:

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання державної підтримки багатодітним сім'ям з метою підвищення народжуваності в Україні, (реєстр. № 5580).

Законопроектом пропонується доповнити Сімейний кодекс України визначенням змісту терміну «багатодітна сім’я», а Закон України «Про охорону дитинства» - визначенням змісту термінів «малолітня дитина» та «неповнолітня дитина».

Крім цього, передбачається розширення низки пільг та гарантій для багатодітних сімей, зокрема, дітям з цих сімей забезпечується: безоплатне харчування у державних та комунальних закладах дошкільної, шкільної освіти та професійно-технічної освіти; зниження вартості освітніх послуг у приватних дошкільних та шкільних закладах освіти, безоплатне здобуття вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах.

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з приєднанням України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення, (реєстр. № 7195).

Законопроектом, спрямованим на створення законодавчих умов для забезпечення належного виконання Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення в Україні,  передбачається внести низку змін до низки законодавчих актів, де встановлюється адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення порядку влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; визначаються органи, які здійснюють діяльність з усиновлення; надається можливість залучення до діяльності з міждержавного усиновлення організацій, акредитованих в Україні на здійснення діяльності з міждержавного усиновлення, та організацій, акредитованих на здійснення такої діяльності в іноземних державах, з якими Україною укладено міжнародні договори щодо співробітництва з питань міждержавного усиновлення,  визначається  порядок відповідної акредитації тощо.

3. Проект Закону про меценатство у фізичній культурі і спорті, (реєстр. № 6770).

Законопроектом пропонується визначити загальні засади меценатства в спорті, забезпечити правове регулювання відносин у сфері спорту, спрямованих на розвиток меценатської діяльності, створити сприятливі умови для розвитку сфери фізичної культури і спорту.

 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо удосконалення державної політики у сфері туризму, (реєстр. № 8317).

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про туризм» з метою удосконалення державної політики у сфері туризму, підвищення стандартів сервісу та посилення гарантій безпеки в індустрії гостинності, запровадження механізму захисту прав споживачів туристичних послуг.

 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав  чоловіків, які виховують дітей без матерів (одиноких батьків), на рівні з правами одиноких матерів, (реєстр. № 8204).

Законопроектом пропонується поширити на одиноких батьків гарантії, встановлені у Кодексі законів про працю України для одиноких матерів, а також надати їм право на допомогу на дітей, що відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім‘ям з дітьми» надається одиноким матерям.

 

 

Проведено 2 слухання у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму:

 

4 липня 2018 року були проведені комітетські слухання на тему: «Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів».

У Рекомендаціях, затверджених Комітетом за підсумками слухань, Верховній Раді України рекомендовано прискорити розгляд та прийняття проектів Законів України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо кримінальної відповідальності за вербування, залучення та (або) втягування дітей до участі у військових конфліктах чи діях (реєстр. № 1412), та про соціальні послуги (реєстр. № 4607), про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок бойових дій чи збройних конфліктів (реєстр. № 6510), та проектів Постанов Верховної Ради України про деякі питання соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (реєстр. № 8254); про невідкладні заходи щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (реєстр. № 8546).

 

Кабінету Міністрів України, зокрема рекомендовано:

 

вжити заходів щодо забезпечення дотримання конституційних прав і свобод дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

внести зміни до Порядку надання статусу дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року № 268, щодо спрощення переліку документів, необхідних для надання зазначеного статусу;

посилити контроль за виконанням центральними органами виконавчої влади вимог статті 301 Закону України «Про охорону дитинства», а саме:

доручити Міністерству внутрішніх справ України забезпечити вдосконалення Порядку видачі паспорта громадянина України дітям, які проживають на окупованих територіях;

доручити Міністерству соціальної політики України за погодженням з Державною прикордонною службою України розробити та подати Кабінету Міністрів України пропозиції стосовно внесення змін до законодавства  щодо оформлення документів дітям, які народилися на тимчасово окупованій території України та вперше перетинають лінію розмежування, де передбачити  обов’язкову взаємодію військовослужбовців Державної прикордонної служби України зі службами у справах дітей відповідних військово-цивільних адміністрацій;

доручити Міністерству соціальної політики України, Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерству молоді та спорту України розробити механізм  фінансування оздоровлення та відпочинку дітей з тимчасово окупованих територій, дітей з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, дітей учасників бойових дій, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, за рахунок коштів державного бюджету у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку комунальної та приватної форми власності на конкурсних засадах;

доручити Міністерству соціальної політики України (координація, збір та узагальнення), Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству оборони України, Міністерству юстиції України, Державній службі статистики України забезпечити ведення достовірної статистики стосовно:

внутрішньо переміщених дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі вивезених за межі країни;

дітей, які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів отримали поранення, контузію, каліцтво (поіменні списки);

загиблих дітей (поіменні списки);

дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які проживають в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, дітей учасників бойових дій, зокрема тих, які до початку антитерористичної операції проживали на тимчасово окупованій території; дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

 

доручити Міністерству соціальної політики України розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України:

 

проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо розширення повноважень служб у справах дітей місцевих військово-цивільних адміністрацій та забезпечення  їх працівників необхідним для виконання обов’язків рівнем захисту;

проект постанови про  внесення змін до Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року, в якій передбачити вирішення питань щодо подолання наслідків, в тому числі психологічних, від перебування дітей в зоні збройного конфлікту; соціального захисту дітей, які отримали поранення, контузію, каліцтво внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, з вирішенням питання якісного лікування та реабілітації за рахунок бюджетних коштів; можливості повернення (за бажанням) дітей, що мають статус дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які внаслідок військових дій вимушено покинули місця постійного проживання і були вивезені поза межі України;

вжити заходів щодо відновлення взаємодії з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, які внаслідок військових дій вимушено покинули місця постійного проживання і виїхали поза межі України для отримання інформації про умови утримання, виховання, навчання прийомної дитини або дитини-вихованця дитячого будинку сімейного типу;

забезпечити ведення Державного реєстру дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які внаслідок військових дій вимушено покинули місця постійного проживання і були вивезені поза межі України;

 

доручити обласним та Київській міській державним адміністраціям:

 

посилити увагу до захисту прав дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які проживають в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, дітей учасників бойових дій, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи;

забезпечити виконання вимог статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо дотримання умов відповідності чисельності служб у справах дітей;

вжити заходів щодо збільшення на 20 % чисельності фахівців центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у Донецькій та Луганській областях та інших адміністративно-територіальних одиницях, де компактно проживають діти, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, діти учасників бойових дій, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

затвердити обласні (міські) програми щодо впровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та плану заходів з реалізації її І етапу та передбачити кошти у місцевих бюджетах на їх реалізацію;

забезпечити прийняття та фінансування обласних (міських)  програм соціального захисту дітей, які постраждали в наслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

 

13 липня 2018 року відбулися комітетські слухання на тему: «Доступ молоді до вищої освіти в Україні».

У Рекомендаціях, затверджених Комітетом за підсумками слухань, Кабінету Міністрів України, зокрема рекомендовано:

до 1 грудня 2018 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поступового розвитку інклюзивного освітнього простору у  системі освіти;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поступового підвищення заробітної плати для науково-педагогічних працівників на рівні не менше трьох мінімальних заробітних плат, доцентів до п’яти, а професорів до дев’яти мінімальних заробітних плат;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення незалежності та самостійності вищих навчальних закладів щодо навчально-освітнього процесу, мотивації щодо запровадження гнучкості навчально-освітнього процесу для студентів з інвалідністю, інших осіб з особливими освітніми потребами;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання при  навчанні осіб за кошти Державного та/або місцевих бюджетів;

про Національну стратегію розвитку в Україні інклюзивної вищої освіти;

при вступі у магістратуру запровадити складання іспитів за системою зовнішнього незалежного оцінювання для всіх спеціальностей;

запровадити у школах, закладах професійно-технічної освіти, коледжах та закладах вищої освіти програми вивчення іноземної мови відповідно до рівня В1 ( школи) та В2  (коледжі, заклади вищої освіти), складання відповідних іспитів;

розширити перелік доступних міжнародних наукометричних баз для публікацій викладачів, вчених, науковців, не обмежуючись Scopus та Web of Science.

 

Кабінету Міністрів України також рекомендовано доручити Міністерству освіти та науки України:

посилити вивчення у школах, закладах професійно-технічної освіти, коледжах, закладах вищої освіти української мови та літератури, іноземних мов, запровадити додаткові курси з прав людини та правознавства;

запровадити тренінги з надання першої домедичної допомоги;

посилити заняття з фізичної культури та спорту;

посилити вивчення у вищих навчальних закладах додаткових курсів з прав людини; толерантності, інклюзивності;

підвищити мотивацію керівництва закладів вищої освіти щодо практико – орієнтованих навчальних курсів та програм, запровадження системи дуальної освіти, зокрема поширення практики стажувань студентів серед роботодавців, стажування викладачів та студентів за кордоном;

сприяти організації на території України достатньої конкурентної кількості вітчизняних журналів індексованих у міжнародних наукометричних базах, особливо щодо гуманітарних наук;

мотивувати керівництво закладів вищої освіти розширити дистанційні, гнучкі, заочні форми навчання;

сприяти вивченню науковими та науково-педагогічними працівниками іноземних мов.

 

В порядку контролю за дотриманням вимог законодавства та узагальнення практики його  застосування також були розглянуті питання:

 

про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2017 році;

про підсумки організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2017 року та заходи Кабінету Міністрів України щодо організації відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2018 року;

про ефективність використання коштів державного бюджету на заходи із оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, за матеріалами Рахункової палати України;

про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на підготовку резерву і складу національних команд та забезпечення їх участі у міжнародних змаганнях, за матеріалами Рахункової палати України;

про ефективність використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на проведення експерименту щодо залучення національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів;

про відповідальність керівництва Міністерства молоді та спорту за неналежну підготовку національної збірної команди України до чемпіонату світу з легкої атлетики;

про звернення начальника державної установи «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення» щодо сприяння у забезпеченні права на судовий захист майнових інтересів «Укрспортзабезпечення»;

про виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист»;

про виконання Рекомендацій комітетських слухань на тему: «Діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я щодо запобігання випадкам смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуального насильства щодо дітей»;

про результати аудиту ефективності реалізації Державної програми забезпечення молоді житлом в 2013 -2017 роках;

щодо масових порушень прав українських туристів у туристичному сезоні 2018 року.

 

Протягом 2018 року члени Комітету брали участь у засіданнях колегій Міністерства молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України, спостережної ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, Рад обмінів молоддю України та Литви, Генеральної Асамблеї та виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України, а також спортивних, молодіжних, туристичних заходах, а саме:

 

23 січня 2018 року члени Комітету взяли участь в урочистій церемонії проводів Національної олімпійської збірної команди України на ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 2018 року.

 

26 січня 2018 року члени Комітету взяли участь в урочистому святкуванні 25-ї річниці заснування Центрального спортивного клубу Збройних Сил України.

 

З 1 по 2 лютого 2018 року під егідою Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Федерації лижного спорту України в місті Бориславі Львівської області відбулися перші офіційні міжнародні змагання з гірських лиж – «Bukovytsia Open-2018», що проходили у гірськолижному комплексі «Буковиця».

Участь у цим змаганнях взяли, як команди з України, так і чотири команди із-за кордону, зокрема команди з Литви, Латвії, Білорусії та Польщі.

За результатами змагань в загальнокомандному заліку перемогу здобула команда з України. Друге місце здобула команда з Литви. А третє місце виборола команда з Латвії.

 

28 лютого 2018 року Голова Комітету Артур Палатний та члени Комітету взяли участь в урочистій церемонії проводів Національної паралімпійської збірної команди України на ХІІ зимові Паралімпійські ігри 2018 року.

 

У березні 2018 року збірна команда народних депутатів України взяла участь у Міжпарламентському футбольному турнірі, присвяченому 100-річчю з дня створення Парламенту Азербайджану, що відбувся в Баку. Були представлені команди парламентарів з п’яти країн Туреччини, України, Польщі, Латвії та Азербайджану.

До складу збірної Верховної Ради України увійшли 10 народних депутатів України з різних фракцій. У підсумку – команда українських парламентарів здобула друге місце, здолавши у півфіналі сильну команду Туреччини.

 

21 березня 2018 року Голова Комітету Артур Палатний взяв участь в урочистій церемонії зустрічі Національної паралімпійської збірної команди України, яка повернулася з високими нагородами із ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року.

 

22 березня 2018 року за ініціативи Першого заступника Голови Комітету М. Величковича та підтримки Комітету з питань європейської інтеграції в конференц-залі Верховної Ради України відбулася лекція американського політичного діяча Кріса Стейнігера на тему: «Прозорість, відкритість, аудит та підзвітність в американському уряді».

У заході взяли участь народні депутати України, помічники-консультанти, працівники секретаріатів Комітетів Верховної Ради України та інтерни.

Під час лекції Кріс Стейнігер поділився досвідом Сполучених Штатів Америки про особливості роботи американського уряду щодо формування відкритої, справедливої та прозорої економіки та про тенденції громадської думки у США.

 

28 березня 2018 року у Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Проблеми професійної орієнтації та працевлаштування молоді з особливими освітніми потребами».

У заході взяли участь народні депутати України, представники міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої влади, науково-експертних установ, громадських організацій.

Всі учасники наголошували на потребі вирішення болючих питань не лише щодо профорієнтації та подальшого працевлаштування молоді з особливими потребами, а й отримання ними якісної освіти.

 

29 березня 2018 року члени Комітету взяли участь у засіданні Колегії Міністерства молоді та спорту України.

На засіданні Колегії членами Комітету було привернуто увагу Міністра до того, що на сьогоднішній день в Україні існує багато проблем зі спортивною інфраструктурою олімпійських видів спорту, що особливо проявилося після завершення зимових Олімпійських ігор 2018 року.

Крім того, було наголошено що Комітет опікується питанням діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Відповідно до наданих Мінмолодьспортом матеріалів, за 2016 – 2017 роки мережа ДЮСШ скоротилася на 12 шкіл, і як наслідок – на 1058 вихованців цих шкіл.

Тому члени Комітету звернулися до Міністра молоді та спорту з проханням взяти під особистий контроль забезпечення належного функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, оскільки – це фундамент спорту вищих досягнень.

 

Також в березні 2018 року Голова Комітету взяв участь в урочистій церемонії зустрічі Національної паралімпійської збірної команди України, яка повернулася з високими нагородами із ХІІ зимових Паралімпійських ігор 2018 року.

За підсумками участі у ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року Національна паралімпійська збірна команда України здобула 22 медалі, зокрема 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород, посівши шосте місце у загальному командному заліку за кількістю золотих нагород.

 

31 травня 2018 року за участю Першого заступника голови Комітету Миколи Величковича у Комітеті на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про Раду обмінів молоддю України відбулося засідання Комітету Ради обмінів молоддю України та Литви з метою підведення підсумків роботи за 2017 рік, розгляду проектів, що були подані до Мінмолодьспорту в рамках конкурсу проектів 2018 року, та визначення переможців конкурсу 2018 року.

Рада обмінів молоддю України та Литви була створена з метою активізації співробітництва української та литовської молоді задля розбудови дружніх взаємин між народами України та Литовської Республіки шляхом проведення конкурсу молодіжних проектів інститутів громадянського суспільства, що працюють з молоддю.

 

В червні 2018 року Перший заступник Голови Комітету Величкович Микола Романович і заступник Голови Комітету Петренко Олег Миколайович взяли участь в засіданні виїзної колегії Міністерства молоді та спорту України щодо розвитку національно-патріотичного виховання.

 

2 червня 2018 року члени Комітету взяли участь в спортивних заходах, присвячених відзначенню Олімпійського Дня.

 

З 4 по 9 червня 2018 року в місті Чорноморськ Одеської області під патронатом Комітету відбулася фінальна частина VІІ Всеукраїнської спартакіади серед депутатів обласних, районних, міських (міст обласного значення), сільських і селищних рад.

Всеукраїнська спартакіада серед депутатів обласних, районних, міських (міст обласного значення), сільських і селищних рад відбулася за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та за ініціативи Міністерства молоді та спорту України і фізкультурно-спортивного товариства «Спартак».

Близько 400 спортсменів-депутатів, які представляли 17 областей України змагалися у п’яти видах спорту: волейбол, футзал, настільний теніс, шахи та шашки.

За результатами змагань у всіх видах спорту збірна команда депутатів Івано-Франківської області посіла почесне перше загальнокомандне місце, команда депутатів Сумської області – друге місце, команда Житомирської області – третє.

 

11-12 червня 2018 року відбувся офіційний візит народних депутатів Верховної Ради України до Німеччини для участі у першому в парламентській історії товариському футбольному матчі збірних команд Верховної Ради України та Бундестагу.

Матч закінчився з рахунком 6:0 на користь збірної команди Верховної Ради України. Відбулася не просто перемога, а це – грандіозний успіх української збірної парламентарів, це – тріумф командної гри, сили духу та великого прагнення до перемоги!

 

З 14 по 16 червня 2018 року  члени Комітету взяли участь в урочистостях, присвячених 180-й річниці з дня народження члена першого складу і одного із засновників Міжнародного Олімпійського Комітету та сучасного Олімпійського руху, видатного полтавчанина Олексія Дмитровича Бутовського (м. Полтава).

 

Також члени Комітету взяли участь у 24 Міжнародній виставці UITT'2018 «Україна – подорожі та туризм (березень) та 3-му Міжнародному туристичному тижні (квітень, м. Одеса).

 

15 липня 2018 року у залі засідань Верховної Ради України відбулось закриття ІІІ етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької – військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») – «Джура 2018: Наддніпрянська січ».

В урочистостях взяв участь Перший заступник Голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Величкович Микола Романович, який зачитав привітання учасникам від Голови Верховної Ради України та нагородив Грамотами Верховної Ради України організаторів та переможців.

 

9-12 серпня 2018 року у м. Скадовськ за ініціативи ГО ВФСТ «Колос» та підтримки Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму відбулися Всеукраїнські спортивні змагання голів сільських, селищних рад, голів і старост ОТГ.

Більше 300 очільників громад з 19 областей України взяли в них участь: 19 команд з Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Чернівецької, Чернігівської, Херсонської областей. Окрім змагань, учасники ділились досвідом, обговорювали нагальні питання місцевого самоврядування, з-поміж яких пріоритетним був розвиток фізичної культури та спорту на селі.

 

У вересні 2018 року Голова Комітету Артур Палатний взяв участь у святкуванні Дня фізичної культури та спорту.

 

В жовтні 2018 року заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту Денис Силантьєв взяв участь в урочистих проводах збірної команди України на ІІІ літні юнацькі Олімпійські ігри.

 

20 жовтня 2018 року Перший заступник Голови Комітету Микола Величкович взяв участь в урочистій церемонії відкриття Кубку міста Львова-2018 з рукопашу гопак.

Рукопаш гопак – українське бойове мистецтво, що являє собою систему фізично-духовного виховання. Його складовими є ударна техніка (рук та ніг) і боротьба (кидки, больові та задушливі захвати). У відкритому кубку міста Львова-2018 з рукопашу гопак взяли участь близько 200 учасників з 8 областей України.

 

З 16 по 18 листопада 2018 року в м. Берегове Закарпатської області під патронатом Комітету відбулися Всеукраїнські спортивні змагання серед команд об’єднаних територіальних громад.

 

У листопаді 2018 року секретар Комітету – голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Анна Романова з робочим візитом відвідала Індію.

Візит організовано Українською асоціацією медичного туризму задля популяризації лікувальних та освітніх можливостей України, ознайомлення із здобутками індійської медицини та збільшення взаємних туристичних потоків «Індія-Україна».

Українська делегація була представлена на потужному рівні: представниця Верховної Ради України, керівники найкращих медичних центрів та провідні лікарі, які об’єдналися заради благородної мети впровадити новітні методики у вітчизняних клініках.

 

У грудні 2018 року члени Комітету взяли участь у засіданні Генеральної Асамблеї Національного олімпійського комітету України. Голову Комітету Артура Палатного та заступника Голови Комітету Дениса Силантьєва було обрано членами виконавчого комітету Національного олімпійського комітету України.

 

У 2018 році заступником голови Комітету Силантьєвим Д.О. та головою підкомітету питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Споришем І.Д. відповідно до графіків проведення особистого прийому громадян, затверджених Розпорядженнями Голови Верховної Ради України було проведено 2 особистих прийоми громадян.

 

16 січня 2019 року у Комітеті відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Щодо ситуації, що склалася на туристичному ринку, в зв’язку з прийняттям змін до Податкового кодексу України».

У засіданні «круглого столу» взяли участь: народні депутати України – члени Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, народний депутат України Яценко Антон – автор змін до статті 268 Податкового кодексу України, заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Тітарчук М.І., начальник управління методологічного супроводження адміністрування податків Департаменту податків і зборів юридичних осіб Державної фіскальної служби України – Бескидевич С.А., представники органів місцевого самоврядування та туристичної громадськості.