Протягом 2017 року Комітет продовжував роботу над вдосконаленням законодавчого забезпечення державної політики сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, державної молодіжної політики, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури і спорту, туризму, курортів та рекреаційної діяльності, а також над забезпеченням парламентського контролю за дотриманням законодавства України у зазначених сферах.

За період 2017 року проведено 25 засідань Комітету, на яких було розглянуто 114 питань, внесено до Верховної Ради України висновки щодо розгляду 34 законопроектів, стосовно яких Комітет визначено головним.

Надіслано 21 попередній висновок на законопроекти до головних комітетів.

 

 

Прийнято в цілому 9 Законів України:

 

1. Закон України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей» (1824-VIII від 19.01.2017р.).

 
Закон відновлює у статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» частини сьому та восьму, що визначають нормативи штатної чисельності служб у справах дітей та статус зазначених служб. 

Згідно з Законом штатна чисельність працівників районних, міських, районних у містах служб у справах дітей встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше, ніж на одну тисячу дітей, які проживають у районі, та не більше, ніж на дві тисячі дітей, які проживають у місті, районі у місті.  Штатна чисельність працівників служб у справах дітей виконавчих органів сільських, селищних рад відповідних об’єднаних територіальних громад  встановлюється з розрахунку один працівник служби не більше, ніж на одну тисячу дітей, але не менше одного працівника на об’єднану територіальну громаду.

 

2. Закон України про антидопінговий контроль у спорті (1835-VIII від 07.02.2017р.).

 

Закон запроваджує європейський підхід до управління антидопінговою діяльністю за моделлю Національної антидопінгової організації Німеччини.

Закон передбачає створення Наглядової ради антидопінгового контролю, яка має призначати керівників Національного антидопінгового центру та Національної антидопінгової лабораторії, визначати основні напрями антидопінгової діяльності, як цього вимагає від України Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА). Запровадження такої європейської моделі сприятиме прискоренню акредитації антидопінгової лабораторії. 

Закон визначає склад Наглядової ради, до якого ввійдуть як представники від державного сектору, так і громадськості. До складу Наглядової ради антидопінгового контролю входитимуть 7 осіб: представники Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Національного олімпійського комітету України, Спортивного комітету України, Національного комітету спорту інвалідів, Національної академії наук України.

 

3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» (2037-VIII від 17.05.2017р.).

 

Закон спрощує механізм прийняття судового рішення щодо стягнення аліментів шляхом спрощення судового захисту прав одержувача аліментів. Зокрема, запроваджується стягнення аліментів у наказному провадженні за вимогою стягувача аліментів в розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, у разі визначення розміру аліментів як частки від заробітку (доходу) матері, батька дитини, або у розмірі п’ятдесят відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо заявлено вимогу про індексацію аліментів, присуджених у твердій грошовій сумі.

Після вступу Закону в дію отримувач аліментів отримає право визначати спосіб стягнення аліментів – у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі. Також при призначенні розміру аліментів суд буде враховувати доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів.

Також Закон встановлює, що аліменти є власністю дитини. Ця норма дозволить дитині відстоювати свої права щодо цільового використання аліментів.

 

4. Про внесення зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини (2038-VIII від 17.05.2017).

 

Закон додає до переліку питань, які розглядаються судом за обов'язкової участі органу опіки та піклування, питання виселення,  зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.

Ухвалення зазначеного Закону сприятиме захисту житлових прав дитини, що, насамперед, важливе в умовах неуважного ставлення батьків до захисту прав своїх дітей на житло та в умовах значних заборгованостей за іпотечними кредитами.

 

5. Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту (2074-VIII від 25.05.2017р.).

 

Закон закріплює на законодавчому рівні поняття "національні види спорту", визначаючи їх, як види спорту, засновані на національно-культурних традиціях України.

Закон також передбачає, що у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

 

6. Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту (2080-VIII від 06.06.2017р.).

 

Закон визначає поняття «службово-прикладного» та «військово-прикладного спорту» та встановлює додаткові гарантії спортсменам вищої категорії, які проходять військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах щодо можливості їхнього зарахування до закладів фізичної культури і спорту або призначення на посади у структурних підрозділах, на які покладені функції із спортивної діяльності та розвитку фізичної культури і спорту, де їм створюють необхідні умови для підвищення спортивної майстерності, а також забезпечення можливості брати участь у міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях.

 

7. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів (2081-VIII від 06.06.2017р.).

 

До категорій дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, тобто мають право на оздоровлення за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, додані категорії дітей, які проживають на лінії зіткнення. Передбачена можливість оздоровлення всіх дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі зі здійсненням часткової оплати вартості путівок до закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Закон запроваджує Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей як електронну базу даних про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей – комплекс будівель, споруд, у тому числі інженерних, інших приміщень, земельних ділянок, на яких вони розміщені, що в сукупності забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на належному рівні. Це з одного боку забезпечить цільове використання майнових об’єктів державної та комунальної форм власності, а з іншого боку надасть батькам право на отримання повної інформації про майнові об’єкти, якими користується заклад оздоровлення та відпочинку, а не лише про його  юридичну назву та адресу.

 

8. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей (2180-VIII від 07.11.2017р.).

 

Законом спрямований на посилення безпеки дітей, що особливо актуально в умовах російської агресії. Законом вносяться зміни до Законів України "Про основи національної безпеки України" та "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" щодо захисту прав дітей. Насамперед, в Законі додається до визначення національної безпеки такий термін як «своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сфері охорони дитинства».

Це буде мати безпосередній вплив на діяльність Збройних Сил України та допоможе захисту прав дитини, зокрема у зоні проведення Антитерористичної операції.

Також Законом додається до засад внутрішньої політики у соціальній сфері норми щодо забезпечення доступним житлом багатодітних сімей та підтримки сімей, які усиновили дітей, взяли дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, на виховання в свої сім’ї.

 

9. Закон України про запобігання та протидію домашньому насильству (№ 2229-VIII від 07.12.2017р.).

 

Закон передбачає запровадження системної діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Серед найважливіших новацій Закону є такі, зокрема:

Закон залучає всіх громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, до запобігання та протидії домашньому насильству. Громадяни, яким стало відомо про випадки домашнього насильства, мають повідомити про це до органів місцевої влади або підрозділів Національної поліції, або кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей.

Закон передбачає створення кол-центру з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей. На відміну від існуючих «гарячих ліній» кол-центр має, насамперед, негайно передавати всі повідомлення про випадки насильства до підрозділів поліції, служб у справах дітей для невідкладного реагування.

Закон вводить в правове поле застосування тимчасового заборонного припису та обмежувального припису, які видаються відповідно підрозділами Національної поліції та судом, та передбачають зобов’язання залишити місце проживання  постраждалої особи; заборону на вхід та перебування в місці її проживання, заборона в будь-який спосіб контактувати з нею. Тимчасовий заборонний та обмежувальний припис щодо зобов’язання покинути місце свого проживання не застосовується до неповнолітніх осіб. Суд розглядає справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу обмежувального припису до суду. Кривдник викликається до суду через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України, яке повинно бути розміщене не пізніше 24 годин до дати відповідного судового засідання.

Дуже важливим нововведенням Закону є запровадження поняття оцінки ризиків як оцінювання вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи. Саме на підставі оцінки ризиків розробляється програма для кривдника та  ухвалюється рішення про видачу термінового заборонного та обмежувального припису.

Закон суттєво посилює захист прав дітей від домашнього насильства, визначає завдання органів опіки і піклування щодо захисту їх прав.

 

 

Прийнято за основу Верховною Радою України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, (реєстр. № 5045).

 

Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації права на житло внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Законопроектом пропонується передбачити, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечуються позачергово житлом за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб.

 


Комітетом прийнято рішення про прийняття за основу таких законопроектів:

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення демографічної ситуації, (реєстр. № 2377а).

 

Законопроектом пропонується підвищити допомогу при народженні дитини і передбачити її у сумі, кратній 40 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 70 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину. Пропонується також встановити, що на сім’ї, в яких народилась друга, третя і наступна дитина в період з 01 липня 2014 року до набуття чинності цього Закону, розповсюджується норма статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» у новій редакції.

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статусу волонтерів, (реєстр. № 4192).

 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про волонтерську діяльність» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з метою впровадження можливості отримання волонтерами, які здійснюють волонтерську діяльність в зоні проведення антитерористичної операції, статусу учасника бойових дій.

 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні, (реєстр. № 5709).

 

У законопроекті пропонується збільшити розміри допомоги при народженні дитини, в тому числі і залежно від черговості народження дитини у сім’ї (на першу дитину - 52 розміри прожиткового мінімуму, на другу дитину - 70 розмірів прожиткового мінімуму, на третю та кожну наступну дитину - 120 розмірів прожиткового мінімуму). При цьому одноразова допомога складатиме при народженні першої дитини 15 прожиткових мінімумів, при народженні другої дитини –25 прожиткових мінімумів, при народженні третьої та наступної дитини – 40 прожиткових мінімумів).

 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень), (реєстр. № 6120).

 

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про фізичну культуру і спорт» новим терміном «спортивна зброя», а також визначити, що «придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів здійснюються відповідно до законодавства суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, що розвивають види спорту, визнані в Україні, правила змагань яких передбачають використання спортсменами вогнепальної (крім бойової) чи пневматичної, стрілецької, вихолощеної (охолощеної) та холодної зброї».

 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям, (реєстр. № 6063-д).

 

Законопроектом пропонується замість допомоги при народжені дитини запровадити допомогу у зв'язку із народженням дитини, що буде виплачуватися двома частинами. Перша частина допомоги у зв'язку з народженням дитини має нараховуватися, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини, та надаватися у сумі, кратній 15 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 20 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 25 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину.

Друга частина допомоги у зв'язку з народженням дитини нараховується, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на той календарний місяць, за який фактично здійснюється виплата, та з народженням дитини виплачується щомісячно упродовж наступних з дня народження дитини 36 місяців.

Окрім того, пропонується збільшити до 30 місяців термін подання звернення з призначення вищевказаної допомоги у випадках народження дитини на тимчасово окупованій або неконтрольованій території, важкої хвороби дитини або її батьків.

Також пропонується виплачувати гарантований розмір допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов'язку утримувати дитину, на рівні не менше, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку або, якщо сім’я утримує дитину з інвалідністю.

Запропоновано внести зміни до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", що передбачають закріплення розміру державної соціальної допомоги на кожну дитину віком до 13 років на рівні 25% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (замість фіксованої суми у розмірі 250 гривень), на кожну дитину віком від 13 до 18 років на рівні 40 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (замість фіксованої суми у розмірі 500 гривень.

Також запропоновано передбачити, що реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів допускається лише після проведення громадського обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції.

Пропонується відновити норму Закону України "Про дошкільну освіту", що передбачає плату батьків за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 60 відсотків (у міській місцевості) та 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день. Пропонується також зобов’язати місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  забезпечувати безкоштовним харчуванням всіх учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", а також всіх учнів 1-4 класів.

Запропоновані зміни до Закону України "Про вищу освіту" передбачають, що брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України мають право особи (за їхнім вибором), які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей, особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту.

Окрім того, пропонується доповнити статтю 44 зазначеного Закону новою нормою, за якою члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор (за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту) набувають права на зарахування до вищих навчальних закладів поза конкурсом.

Закон України "Про охорону дитинства" пропонується  доповнити новою нормою, за якою держава забезпечує надання пільгового проїзду в розмірі не менше половини вартості квитка студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів у приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України.

 

 

Прийнято в цілому 3 Постанови Верховної Ради України:

 

1. Постанова Верховної Ради України  «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист» (№ 1906-VIІI від 22.02.2017 р.).

 

Постановою запропоновано Раді національної безпеки та оборони України розглянути на своєму засіданні питання про дотримання прав дітей в Україні.

Верховній Раді України запропоновано провести "годину запитань до Уряду" з питань виконання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо  захисту прав дітей, а також щоквартально включати до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України блок питань щодо захисту прав дітей та підтримки сімей з дітьми.

Кабінету Міністрів України запропоновано розробити та внести на розгляд Верховної Ради України низку законопроектів, зокрема:

про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2021 роки”;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення повноважень родичів дитини, які забезпечують її утримання та виховання;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства;

про внесення змін до Сімейного, Цивільного та Цивільного процесуального кодексів України щодо забезпечення дотримання строків розгляду справ про позбавлення батьківських прав, усиновлення, стягнення аліментів;

щодо забезпечення соціальних гарантій дітям, яким надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності об’єднаних територіальних громад у сфері забезпечення, дотримання та захисту прав дитини;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за кордон;

про внесення змін до Закону України “Про судовий збір” щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати судового збору у справах щодо захисту прав та інтересів дитини.

Кабінету Міністрів України запропоновано відкликати з Верховної Ради України та доопрацювати проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану щодо приведення їх у відповідність з європейськими стандартами (реєстр. № 4605), з виключенням норм, що суперечать інтересам дітей, зокрема про вилучення відомостей про батьків з актового запису та свідоцтва про народження дитини, за відсутності заяви матері та батька або рішення суду, або у разі, якщо батьки дитини невідомі.

Також для координації питань захисту прав дітей на загальнодержавному рівні запропоновано створити Міністерство України у справах сім'ї та дітей.

Проект Рекомендацій містить низку конкретних пропозицій щодо вдосконалення діяльності низки міністерств, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Верховному Суду запропоновано проаналізувати судову практику щодо розгляду судами цивільних справ з позбавлення батьківських прав та поновлення в батьківських правах, відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, внести пропозиції щодо поліпшення захисту прав дитини під час розгляду судами таких справ.

 

2. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді» (№ 1908-VIІI від 23.02.2017 р.).

Постановою рекомендовано Президенту України розглянути доцільність відновлення діяльності Національної ради з питань молодіжної політики при Президентові України.

Кабінету Міністрів України рекомендовано:

розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки інституційного розвитку молодіжних та дитячих громадських організацій;

до 1 травня 2017 року розробити та затвердити державну цільову програму підтримки сім’ї на період до 2020 року;

до 1 вересня 2017 року розробити та затвердити державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на 2018-2022 роки;

до 1 вересня 2017 року затвердити державну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки;

з метою посилення заходів із забезпечення формування ціннісних орієнтацій молоді визначити пріоритетними напрямами в реалізації державної молодіжної політики:

зайнятість молоді;

забезпечення молоді житлом;

національно-патріотичне виховання молоді;

популяризація здорового та безпечного способу життя молоді;

підтримка талановитої молоді.

Проект Рекомендацій містить конкретні пропозиції щодо вдосконалення діяльності міністерств, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

3. Постанова «Про проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації" (№ 2132-VIII  від 12.07.2017 р.).

 

 

15 листопада 2017 року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему: «Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації».

 

У роботі слухань взяли участь народні депутати України, представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, профільних міжнародних організацій, наукових установ.

За наслідками слухань були розроблені рекомендації центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування та зареєстровано відповідний проект Постанови про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації"(реєстр. №7383 від 08.12.2017р.).

 

Проведено 3 комітетських слухань:

 

22 лютого 2017 року проведено слухання у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади».

Рекомендовано Кабінету Міністрів України:

розглянути на засіданні питання державної підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

при опрацюванні проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у сумі 100 млн. грн.;

затвердити Державну цільову програму розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року;

визначити механізми відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади, керівників органів місцевого самоврядування, керівників навчальних закладів за дотримання належних умов для ведення здорового способу життя та забезпечення фізіологічних норм рухової активності школярів та студентів, нормативів фізичної підготовленості населення тощо.


Міністерству молоді та спорту України, зокрема запропоновано: вивчити можливість створення окремої державної програми розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту України; вивчити питання про формування незалежного Національного агентства із забезпечення якісного надання фізкультурно-спортивних послуг усіма суб’єктами фізичної культури і спорту; вивчити питання щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» від 5 листопада 2008 р. № 993 та Наказу Міністерства молоді та спорту України «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл» від 17.01.2015 № 67 в частині діяльності сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл (щодо наповнення навчальних груп з видів спорту, планів комплектації груп ДЮСШ та інше).

Обласним, Київській та міським державним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування, зокрема рекомендовано: передбачати у проектах відповідних місцевих бюджетів видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі на організацію навчально-тренувальної роботи в розмірі не менше 20% від загального обсягу видатків, що передбачаються на забезпечення їх діяльності, та модернізацію їх матеріально-технічної бази; вжити заходів щодо передачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності у підпорядкування структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері фізичної культури і спорту, та упорядкування фінансування діяльності цих закладів за рахунок видатків місцевих бюджетів; надання в оренду спортивної та матеріально-технічної бази навчальних закладів та місцевих фондів комунального майна дитячо-юнацьким спортивним школам, що надають фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги вихованцям на безоплатній основі; спрямування у встановленому порядку на відновлення спортивної інфраструктури коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

 

10 жовтня 2017 року відбулися слухання у Комітеті на тему: «Діяльність служб у справах дітей, підрозділів Національної поліції України, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальних закладів і закладів охорони здоров’я щодо запобігання випадків смертності дітей від зовнішніх причин, катування дітей, сексуального насильства щодо дітей».

За наслідками слухань у Комітету розроблені рекомендації, зокрема:

 

Кабінету Міністрів України рекомендовано:

 

1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:

 

до 1 січня 2018 року розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вилучення дитини з небезпечного середовища та визначення обставин, при яких  існує безпосередня загроза життю або здоров'ю дитини;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо попередження та подолання жорстокого поводження з дітьми, виникнення безпосередньої загрози їхньому життю або здоров’ю;

про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо інформування органу опіки та піклування (служби у справах дітей) у разі взяття під варту особи, яка має на утриманні та вихованні дітей;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за продаж дітям пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, тютюнових виробів;

про внесення змін до деяких законів України щодо проведення щорічних планових перевірок забезпечення права дитини на життя та здоров’я, зокрема, дотримання правил пожежної безпеки дошкільними, навчальними, позашкільними, дитячими санаторно-курортними закладами, закладами фізичної культури і спорту, закладами оздоровлення та відпочинку дітей.

 

ухвалити Постанову Кабінету Міністрів України про вдосконалення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, яким загрожує небезпека;

при затвердженні Плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік передбачити окремим рядком проведення наступних заходів:

XVI Всеукраїнський збір-змагання «Школа безпеки» та їх регіональних (районних і міських) етапів;

Всеукраїнський конкурс дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті - життя у безпеці» та його регіональні (обласні, районні і міські) етапи;

заходи на регіональному рівні, зокрема, змагання, навчально-тренувальні збори, польові табори, семінари-тренінги у співпраці з дитячими громадськими організаціями з питань практичної підготовки дітей та молоді до дій у надзвичайних ситуаціях;

створення циклу тематичних теле – та радіопередач, сюжетів соціальної реклами, навчальних відеофільмів;

розроблення та видання відповідної навчально-методичної літератури;

 

2) вжити заходів щодо забезпечення реорганізації всіх закладів, що займаються оздоровленням та відпочинком дітей, в заклади оздоровлення та відпочинку дітей та включення їх майнових об’єктів до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

 

6 грудня 2017 року відбулися слухання у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Роль дитячого руху та учнівського самоврядування у розвитку громадянського суспільства».

 

У заході взяли участь народні депутати, фахівці з центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, представники дитячих громадських організацій, учнівського самоврядування та громадськості.

За наслідками слухань були підготовлені рекомендації, зокрема:

Кабінету Міністрів України рекомендовано: схвалити до 1 березня 2018 року проект Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні; прискорити затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2018–2021 роки; розробити систему заохочення молодіжних та дитячих громадських об’єднань за плідну діяльність у сфері національно-патріотичного виховання дітей і молоді та їх самореалізації; забезпечувати відповідно до законодавства України підтримку програм громадських організацій, спрямованих на формування та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді і сприяння їх самореалізації; розглянути питання щодо сприяння у перевезенні груп дітей – учасників екскурсійних маршрутів, розроблених дитячими громадськими організаціями, шляхом надання за запитом організаторів екскурсійних вагонів та поїздів (за собівартістю) та зменшення вартості бронювання квитків для організованих груп дітей та для груп дітей які є членами дитячих громадських організацій тощо.

 

 

В порядку контролю за дотриманням вимог законодавства та узагальнення практики його застосування Комітетом були розглянуті такі питання:

 

звіт Міністра молоді та спорту України І. Жданова щодо виконання Програми діяльності уряду.

звіт Першого віце-прем'єр-міністр - Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва щодо виконання Програми діяльності уряду (з питання розвитку туристичної галузі в Україні);

звіт Міністра соціальної політики України А. Реви щодо виконання Програми діяльності уряду;

звіт Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубка щодо виконання Програми діяльності уряду (з питань молодіжного кредитування);

про стан виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України»;

про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету виділених Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді, за матеріалами Рахункової палати України;

про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, за матеріалами Рахункової палати України;

про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною», за матеріалами Рахункової палати України.

Комітет також затвердив роз’яснення вимог Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та Житлового кодексу України стосовно неможливості виключення осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування із позачергової черги громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.

 


Виїзні засідання Комітету:

У червні 2017 року відбувся офіційний візит народних депутатів України – членів Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму до Республіки Польща на запрошення Комісії фізичної культури, спорту і туризму Сейму Республіки Польща. Українська делегація провела декілька важливих зустрічей. Зокрема, у ході зустрічей в місті Любліні обговорювалися питання щодо розвитку фізичної культури та спорту, проведення великих міжнародних спортивних заходів, розвитку туристичної галузі на прикладі міста Любліна та Люблінського воєводства. Так, членів української делегації було ознайомлено з функціонуванням спортивних та туристичних організацій воєводства, розподілом коштів між державним і місцевими бюджетами, методами залучення до занять фізичною культурою та спортом дітей та молоді.

 

20 вересня 2017 року у ДПУ МДЦ «Артек» відбулося виїзне засідання Комітету.

 

На засіданні було ухвалено рішення Комітету про Рекомендації центральним органам виконавчої влади стосовно дотримання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та ефективного функціонування закладів оздоровлення та відпочинку, зокрема ДПУ МДЦ «Артек», забезпечення техніки безпеки в оздоровчих дитячих закладах.

 

З 20 по 23 жовтня 2017 року в місті Одесі та в Одеській області за участю депутатів Комісії Сейму Республіки Польща з питань фізичної культури, спорту і туризму відбулося виїзне засідання Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму з порядком денним: «Розвиток туризму в Одеській області, як ефективний приклад успішної співпраці влади та бізнесу на регіональному рівні».

 

За підсумками виїзного засідання та з метою активізації співробітництва Одеської області та Республіки Польща в сфері туризму та курортів Комітет прийняв рішення рекомендувати:

1. Кабінету Міністрів України:

1) вжити заходів щодо формування туристичної привабливості Одеської області шляхом:

надання державою економічної підтримки на співфінансування інноваційних та ефективних проектів, що направлені на підвищення конкурентоздатності регіонального туристичного продукту;

спрощення процедури прийняття рішень про оголошення природних територій курортними;

сприяння залученню у туристичну галузь довготермінових низько відсоткових кредитів з міжнародних джерел (ДФРР, Світовий Банк, ЄБРР), а також коштів міжнародної технічної допомоги;

сприяння розробці та реалізації транскордонних туристичних продуктів між Одеським регіоном і Республікою Польща;

сприяння  проведенню презентації проекту «Одещина їде в гості» в великих містах  Республіки Польща на двосторонній основі;

 

2) при доопрацюванні Закону про Державний бюджет України на 2018 рік передбачити фінансування :

на ознакування автодоріг туристичними знаками та створення мережі туристичних інформаційних центрів на маршруті транскордонного коридору  Гданьськ - Одеса;

 

3) запровадити сучасні механізми статистичних методів досліджень  в  сфері туризму з урахуванням позитивного практичного досвіду Республіки Польща;

4) Міністерству транспорту України спільно з ПАТ «Укрзалізниця» опрацювати можливість нового залізничного маршруту «Одеса-Краків» та вжити заходів щодо їх впровадження.

 

2. Доручити Міністерству економічного розвитку і торгівлі України розглянути питання щодо:

внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині цільового спрямовування надходжень від сплати туристичного збору до спеціального фонду місцевих бюджетів;

сприяння  участі представників Одеського регіону у виставкових заходах, що проводяться на території Республіки Польща, на пільгових умовах.

 

3. Одеській обласній державній адміністрації:

1) виявляти нові можливості та безпосередньо сприяти реалізації проектів і програм транскордонного співробітництва у сфері туризму з метою формування конкурентоспроможних туристичних продуктів на європейських ринках;

2) сприяти вивченню перспектив поглиблення співробітництва з регіонами інших європейських держав з метою промоції туристичного потенціалу Одещини;

3) забезпечити проведення інформаційно-пізнавальних турів для представників засобів масової інформації, туристичного бізнесу та інвесторів;

4) надати сприяння в проведенні транскордонного туристичного форуму;

5) сприяти організації в проведенні практики, стажування, навчання студентів туристичних спеціальностей профільних Одеських вищих навчальних закладів.

 

В Комітеті проведено 2 засідання «круглих столів»:

 

27 листопада 2017 року у Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Визначення місця проживання дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, врегулювання порядку виїзду дитини за межі України: практика і проблеми».

На засіданні круглого столу відбулася змістовна дискусія щодо питань порядку денного. Проблема визначення місця проживання дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини була висвітлена під різними кутами: з позиції суддів, адвокатів, виконавчих служб, служб у справах дітей, науковців. Внесені цікаві пропозиції щодо врегулювання конфлікту між батьками шляхом встановлення їх спільної відповідальності за долю дитини та послаблення самого конфлікту.

Міністерству соціальної політики України запропоновано створити робочу групу щодо розробки відповідного законопроекту за участю всіх зацікавлених учасників засідання, а Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, в свою чергу, забезпечить його оперативний розгляд.

 

7 грудня 2017 року відбулося засідання «круглого столу» за участю народного депутата України, голови підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Анни Романової та представників туристичної громадськості, зокрема представників Української асоціації туристичних агентств, представників страхового бізнесу та іншими.

На засіданні обговорювалися питання недосконалості норм діючого законодавства у галузі туризму, а саме розглядалися пропозиції про внесення змін та доповнень до Закону України «Про туризм». За підсумками засідання було прийнято рішення: про підготовку конкретних пропозицій щодо внесення змін до Закону України «Про туризм».

 

 

Зустрічі за участю членів Комітету:

 

19 січня відбулася зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Міхеїлом Уклебою та депутатом грузинського парламенту, членом Комітету з питань європейської інтеграції та Комітету з питань молодіжної політики і спорту Георгієм Мосідзе (George Mosidze) та народним депутатом України Георгієм Мепаришвілі.

 

Депутати домовилися про співпрацю на рівні профільних комітетів в частині законодавства у сфері спорту. Грузія є важливим партнером у таких прагненнях, оскільки грузинські депутати самі на законодавчому рівні намагаються вирішити схожі проблеми.

Під час зустрічі депутати також торкнулися питань двостороннього співробітництва у напрямку подальшої європейської інтеграції, зокрема проведення реформ у рамках виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, лібералізації візового режиму, розвитку торгово-економічних відносин між Україною та Грузією.

 

1 березня 2017 року відбулася зустріч Голови Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Палатного Артура і Першого заступника Голови Комітету Величковича Миколи з Надзвичайним та Повноважним послом Чорногорії в Україні Любомиром Мішуровичем та Першим  Секретарем Посольства Іваною Булатович.

 

В ході зустрічі були обговорені питання розвитку туризму в Україні та Чорногорії. Так, Голова Комітету Артур Палатний наголосив, що туризм є надзвичайно важливий для України, а туристична галузь може і повинна стати  локомотивом виходу національної економіки з глибокої кризи, в якій вона опинилася в останні роки.

Також учасники зустрічі обговорили питання двостороннього співробітництва у напрямку подальшої Європейської інтеграції, зокрема проведення реформ у рамках виконання Угоди про Асоціацію з ЄС, лібералізації візового режиму, розвитку торгово-економічних відносин між Україною та Чорногорією і домовилися про подальші зустрічі та майбутні плани розвитку співробітництва в галузі туризму.

 

5 березня 2017 року відбулася зустріч Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму Миколи Величковича з делегацією представників Ради Європи.

 

На зустрічі були присутні: керівник відділу з питань захисту прав дітей, Координатор з прав дитини Ради Європи Регіна Йенсдоттір, голова Агенції Ісландії з питань захисту дітей Брагі Гендбрандсон, програмний радник Департаменту рівності та людської гідності Генерального директорату з питань демократії Ради Європи Тайна Ріскі, старший проектний менеджер відділу з питань захисту прав дітей Департаменту рівності та людської гідності Генерального директорату з питань демократії Ради Європи Мірка Хонко.

Учасники зустрічі зазначили, що активно будуть співпрацювати з в частині захисту прав дитини, створення умов для виховання в сімейних умовах всіх українських дітей.

 

16 березня 2017 року відбулася зустріч Голови Комітету Артура Палатного з депутатом Бундестагу Марілуізою Бек.

 

Депутати обговорили сучасну ситуацію в Україні, на Сході зокрема. Почули думку та ставлення народу та керівництва ФРН пані Ангели Меркель.

Артур Палатний подякував Німеччині за підтримку та позицію друзів України у сучасній нелегкій ситуації!

Також депутати обговорили подальші перспективи та плани співробітництва у контексті роботи з молоддю та дітьми на лінії розмежування!

 

1 листопада цього року у Комітеті відбулася зустріч з делегацією Міллі Меджлісу Азербайджанської Республіки та була підписана Угода про співпрацю між Комітетом молоді та спорту Міллі Меджлісу (Парламенту) Азербайджанської Республіки та Комітетом з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Під час зустрічі було обговорено питання співпраці між Комітетами у сферах молоді та спорту і підписано Угоду про співпрацю.

Зазначена Угода говорить про те, що Комітет молоді та спорту Міллі Меджлісу (парламенту) Азербайджанської Республіки та Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму, надаючи важливого значення розвитку двосторонніх відносин в сферах молоді та спорту, заснованих на принципах дружби, взаєморозуміння і довіри між народами Азербайджанської Республіки і України, підкреслюючи важливість і актуальність такого співробітництва, спрямованого на поглиблення всебічних відносин між Комітетами в сферах молоді та спорту,

домовилися про таке, що Комітети:

докладатимуть необхідних зусиль для здійснення обміну інформацією про досвід, накопичений у сфері молоді та спорту;

взаємодіятимуть з метою розвитку двостороннього співробітництва для вирішення проблем в області молоді та спорту;

ґрунтуючись на накопиченому досвіді, співпрацюватимуть у підготовці та реалізації взаємних проектів, націлених на розвиток сфер молоді та спорту;

ґрунтуючись на сучасних концепціях і міжнародному досвіді, співпрацюватимуть з метою проведення реформ в сфері молоді та спорту;

організовуватимуть взаємні офіційні візити представників Комітетів з метою обміну досвідом;

під час зустрічей, консультацій і переговорів розглядатимуться інші форми співпраці для вирішення проблем в сфері молоді та спорту.

 

4 грудня цього року в Комітеті відбулася зустріч зі студентами-переможцями обласного студентського конкурсу «Студентська ліга» міста Кропивницького.

 

Під час зустрічі студенти ознайомилися зі структурою й основними напрямками роботи, заходами, іншими проектами, що здійснює Комітет Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики спорту та туризму.

Крім загального ознайомлення, зустріч відбулася у форматі запитання – відповідь.

Протягом 2017 року члени Комітету брали участь у засіданнях колегій Міністерства молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України, наглядової ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, виконкому Національного олімпійського комітету України, а також в багатьох спортивних, молодіжних, туристичних заходах.

 

29 березня 2017 року члени Комітету взяли участь у відкритті 23-ї міжнародної туристичної виставки UITT: «Україна – Подорожі та Туризм», що проходила в Міжнародному виставковому центрі.

У Міжнародній виставці взяли участь понад 300 компаній з 30 країн світу. Серед зацікавлених були присутні представники вітчизняних та іноземних туроператорів, туристичних асоціацій, власники історичних та культурних об'єктів, науковці з туристичної галузі.

 

З 22 по 28 квітня 2017 року члени Комітету взяли участь у відкритті Чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А, що відбувся на головній льодовій арені країни в стінах столичного Палацу спорту. За звання чемпіонів світу боролися збірні команди України, Угорщини, Південної Кореї, Казахстану, Польщі та Австрії.

 

22 травня 2017 року за сприяння Комітету було проведено щорічний парламентський турнір з тенісу на першість Верховної Ради України. Переможці і учасники були нагороджені кубками та дипломами. У нагородженні переможців та учасників турніру взяв участь Голова Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

29 травня 2017 року члени Комітету взяли участь в урочистій церемонії вшанування Чемпіонів та Володарів Кубку України з автомобільного спорту.

 

3 червня 2017 року члени Комітету взяли участь в урочистих заходах, присвячених проведенню Олімпійського дня.

На Олімпійський день традиційно завітали учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, молодь та уславлені українські олімпійці, зокрема: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Олег Верняєв, Жан Беленюк, Анна Калініна, Павло Тимощенко, Олена Акопян, Валерій Андрійцев, Ілля Кваша, Вадим Гутцайт, Лариса Заспа, Олена Цигиця, Олена Яценко, Наталія Ляпіна, Анна Сорокіна, Олена Пахольчик, Олена Говорова, Георгій Зантарая, Дмитро Мицак, Влад Гераскевич, Олександр Белінський, Іван Павлов, Анастасія Гожва, Марина-Магдалена Ушакова, Олена Садовнича, Олена Петрова та інші атлети.

 

14 липня 2017 року члени Комітету взяли участь в урочистій церемонії проводів Національної дефлімпійської збірної на літні Дефлімпійські ігри 2017 року.

219 спортсменів з вадами слуху брали участь у 16 видах спорту (бадмінтон, баскетбол (чоловіки/ жінки), боротьба вільна та греко-римська, боулінг, волейбол (чоловіки/ жінки), дзюдо, карате, стрільба кульова, легка атлетика, плавання, пляжний волейбол (чоловіки/ жінки), спортивне орієнтування, теніс настільний, тхеквондо, футбол (чоловіки).

 

9 вересня 2017 року члени Комітету взяли участь в спортивних заходах, присвячених відзначенню Дня фізичної культури і спорту.

21 грудня 2017 року члени Комітету взяли участь у церемонії вшанування спортсменів – прикордонників, з нагоди 25-річчя заснування від дня заснування Державної прикордонної служби України.

Під патронатом Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулися такі заходи:

 

21 січня 2017 року в місті Трускавець під патронатом Комітету пройшла перша щорічна церемонія нагородження в різноманітних номінаціях людей і концептуальних проектів «Гордість Трускавця», які найбільше відзначили Трускавець в плані промоції та туристичної привабливості в році що минув. Метою премії є популяризація міста курорту, регіону та України вцілому. Щорічна премія заснована громадською організацією «Європейська інтеграція України» і проводиться в співпраці з Інститутом транскордонного співробітництва та європейської інтеграції і Трускавецьким туристично-інформаційним центром. В подальшому планується проводити щорічну премію, яка б охоплювала всі курорти карпатського регіону до якого входять Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. «Гордість Трускавця» буде включено окремою позицією як премія центрального міста-курорту Карпатського регіону;

 

з 8 по 9 лютого 2017 року на схилах нового гірськолижного комплексу «Буковиця», що знаходиться на околиці м. Борислав неподалік від міста Трускавця Львівської області, під патронатом Комітету відбулися перші дитячі міжнародні гірськолижні змагання «Кубок «BUKOVYTSIA OPEN». Метою змагань стало: популяризація регіону, зокрема міста-курорту Трускавець та гірськолижного курорту, що на думку членів Комітету значно збільшить їхню туристичну привабливість та наповненість, особливо в низький зимовий сезон. Участь в змаганнях взяли участь спортивні команди з України, Польщі та Словаччини;

 

з 12 по 17 червня 2017 року в місті Чорноморськ Одеської області Комітет разом з фізкультурно-спортивним товариством «Спартак» провів фінальну частину VІ Всеукраїнської спартакіади серед депутатів обласних, районних, міських (міст обласного значення), сільських і селищних рад.

348 спортсменів з 17 областей України змагалися з 5 видів спорту: волейбол, футзал, настільний теніс, шахи та шашки.

 

з 22 по 25 червня 2017 року у місті Скадовську Херсонської області Комітет разом з фізкультурно-спортивним товариством «Колос» АПК України провів Всеукраїнську Колосіаду серед голів об'єднаних територіальних громад, сільських та селищних голів, старост, присвячену Дню Конституції України та Дню заснування Міжнародного олімпійського комітету. В змаганнях Всеукраїнської Колосіади з восьми видів спорту взяли участь 256 спортсменів із 18 областей України;

 

За підтримки Комітету з 29 червня по 2 липня 2017 року у м. Будапешт (Угорщина) збірна команда народних депутатів України взяла участь у ХХ Європейському міжпарламентському тенісному турнірі.

Цей турнір проводиться понад 20 років серед парламентарів Європи. В 2017 році в турнірі взяли участь парламентарі з Італії, Румунії, Угорщини, Польщі, Естонії та України.

Наша команда народних депутатів зайняла перше командне місце, а це в цьому скликанні вже другий рік поспіль. Минулого року XIX Європейський міжпарламентський тенісний турнір відбувся в місті Києві, де команда українських парламентарів також зайняла перше місце.

 

З 17 по 20 листопада 2017 року на запрошення Голови Парламентського спортивного клубу Великих Національних зборів Туреччини Адема Татлі та за сприяння Комітету збірна команда народних депутатів Верховної Ради України взяла участь у Міжпарламентському футбольному турнірі, що відбувся в Анталії (Туреччина) серед команд парламентарів шести країн Туреччини, України, Польщі, Грузії, Угорщини та Румунії.

 

19 грудня 2017 року у Верховній Раді України за підтримки Комітету відбувся шаховий турнір «Меморіал Вячеслава Чорновола» з нагоди 80-річчя з дня народження Героя України, славетного українського політичного діяча Вячеслава Чорновола.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

02 листопада 2023 10:55
30 грудня 2022 08:41
01 листопада 2022 11:51
06 вересня 2022 16:42
31 грудня 2021 13:06
22 липня 2021 11:18
04 лютого 2021 13:46
31 липня 2020 13:18
24 січня 2020 11:57
19 липня 2019 10:22