Протягом другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання Комітет продовжував роботу щодо вдосконалення законодавчого забезпечення державної молодіжної політики, молодіжного житлового будівництва, національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури і спорту, а також забезпечення парламентського контролю за дотриманням законодавства України у зазначених сферах.

 

Протягом другої сесії Верховної Ради України проведено 9 засідань Комітету, на яких розглянуто 50 питань, внесено до Верховної Ради України висновки щодо розгляду 7 законопроектів, стосовно яких Комітет визначено головним.

Зокрема, запропоновано прийняти за основу 1 законопроект, прийняти в другому читанні та в цілому 1 законопроект, прийняти в цілому 1 доопрацьований Закон України з Пропозиціями Президента України, направити на доопрацювання в Комітет 1 законопроект, повернути суб’єкту законодавчої ініціативи 1 законопроект. Запропоновано також прийняти за основу та в цілому 2 Постанови Верховної Ради України.

Подано 10 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів.

Прийнято в цілому Верховною Радою України і підписано Президентом України Закон України «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України», (реєстр. № 0976), що був повторно ухвалений Верховною Радою України з пропозиціями Президента України 17 грудня 2019 року. За пропозицією Комітету затверджено нову, більш об’єднуючу назву Закону «Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху», вилучені норми, що суперечать законодавству та порушують принцип рівності громадських організацій.

Відтепер Закон стосується як пластових, так і скаутських громадських об’єднань. Питання визнання історичного внеску Пласту відображено у преамбулі.

Закон передбачає розробку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державних та місцевих програм стосовно дітей та молоді з урахуванням пропозицій пластових, скаутських громадських об’єднань,  а також можливість залучення пластових, скаутських громадських об’єднань (за їх згодою) до реалізації державних та місцевих програм.

Також Законом визначено, що органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають  матеріальну, фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку діяльності пластових, скаутських громадських об’єднань. При затвердженні державного та місцевих бюджетів можуть передбачатися видатки на підтримку програм та проектів, спрямованих на досягнення пластової, скаутської освітньої (навчальної) програми у межах повноважень, визначених законодавством.

Закон забороняє зміну цільового призначення об’єктів інфраструктури пластового, скаутського руху, що були надані органами місцевого самоврядування, органами державної влади у користування пластовим, скаутським громадським об’єднанням, без згоди центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері молоді, якщо така зміна припинить використання зазначених об’єктів для неформальної та інформальної освіти дітей та молоді.

 

Підготовлено до другого читання проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту), (реєстр. № 2077), прийнятий за основу 6 грудня цього року. У пропозиціях Комітету до другого читання пропонується:

залишити можливість існування всіх спортивних громадських об’єднань учнів та студентів;

передбачити, що Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту набувають повноважень представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх гімназіадах та універсіадах, за умови отримання всеукраїнського статусу та визнання відповідними міжнародними федераціями;

визначити, що Спортивна студентська спілка України та Українська федерація учнівського спорту мають право на підтримку від органів державної влади лише на організацію  і проведення спортивних заходів, а не статутної діяльності, як пропонувалося у першому читанні.

 

За пропозиціями членів Комітету ухвалено 2 Постанови Верховної Ради України:

 

Постанова Верховної Ради України про деякі питання забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до XXXII Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор 2020 року (№153-IX від 03.10.2019 р.).

 

Постановою доручено Кабінету Міністрів України вжити низку заходів щодо забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України до ХХХІІ Олімпійських та XVI Паралімпійських ігор 2020 року, зокрема:

при доопрацюванні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік передбачити необхідне фінансування для забезпечення належної підготовки національних збірних команд України до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року;

вжити заходів для забезпечення роботи Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітній універсіаді, чемпіонатах світу та Європи;

 

вжити заходів, спрямованих на реалізацію положень:

Закону України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» – щодо створення передумов для успішної підготовки та участі національних збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2020 року;

Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті» – щодо закупівлі обладнання та забезпечення приміщенням лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру відповідно до міжнародного стандарту ISO/IEC 17025: 2017 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»;

організувати вирішення питань щодо:

закупівлі спортивного обладнання та інвентарю, що відповідає міжнародним стандартам;

будівництва та реконструкції сучасних баз олімпійської та паралімпійської підготовки відповідно до міжнародних стандартів;

відновлення спеціальних рахунків «Україна Олімпійська» та «Україна Паралімпійська»;

виплати винагороди переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор відповідно до законодавства.

Постановою також запропоновано місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування в установленому порядку в межах своїх повноважень сприяти підготовці членів національних збірних команд України до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2020 року; забезпечити вирішення матеріально-побутових питань учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор, зокрема щодо забезпечення їх житлом.

 

Постанова Верховної Ради України про присудження у 2018 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування (№151-IX від 03.10.2019 р.).

До ухвалення зазначеного рішення Верховна Рада України протягом трьох років не присуджувала молоді відповідні премії. Кандидати на присудження Премії досягли значних результатів в становленні та розвитку молодіжного руху в Україні, брали участь у підготовці законопроектів та моніторингу щодо дотримання законодавства, здійснили вагомі внески у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування у відповідних регіонах держави, серед яких є депутат міської ради, голова обласної студентської ради, кандидати економічних та юридичних наук, чемпіон Паралімпійських ігор, керівники молодіжних громадських організацій.

Ухвалення зазначеної Постанови Верховної Ради України стало  важливим сигналом для молоді щодо підтримки її новим складом Верховної Ради України та сприятиме залучення молоді до процесів законотворення, розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування в державі.

 

У порядку парламентського контролю на засіданні Комітету розглянуто 8 питань, зокрема:

 

про ефективність використання коштів Державного бюджету, виділених Міністерству молоді та спорту України на підготовку резерву і складу національних команд та забезпечення їх участі у міжнародних змаганнях, у тому числі при проведенні Експерименту щодо залучення національних спортивних федерацій з окремих олімпійських видів спорту до організації і проведення спортивних заходів; 

про виконання Закону України «Про антидопінговий контроль у спорті»;

про виконання Постанови Верховної Ради України «Про деякі питання забезпечення ефективної підготовки та участі національних збірних команд України у ХХХІІ Олімпійських та XVI Паралімпійських іграх 2020 року» (тричі);

про виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік» стосовно фінансування спорту вищих досягнень у грудні 2019 року та забезпечення дотримання виконання Закону України «Про Державний бюджет на 2020 рік» стосовно фінансування спорту вищих досягнень у 2020 році.

 

У відповідних Рішеннях Комітету дані доручення Кабінету Міністрів України щодо:

проведення Міністерством культури, молоді і спорту України аналізу ефективності проведення Експерименту кожним з його учасників, дотримання вимог законодавства під час організації спортивних заходів та використанні бюджетних коштів;

розробки плану заходів щодо акредитації лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру;

щорічного виділення коштів з державного бюджету для функціонування Національного антидопінгового центру, в тому числі для закупівлі обладнання та забезпечення приміщенням лабораторії антидопінгового контролю Національного антидопінгового центру відповідно до Міжнародного стандарту для лабораторій;

прискорення створення Організаційного комітету з підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, Всесвітній універсіаді, чемпіонатах світу та Європи..

 

Комітет реагує на звернення спортивних федерацій,  спортсменів і тренерів щодо належного фінансування,  розвитку спортивної інфраструктури, недопущення перепрофілювання спортивних об’єктів.

 

Комітетом надані пропозиції до проекту Державного бюджету на 2020 рік. Членам Комітету вдалося домогтись: виділення субвенцій місцевим бюджетам на будівництво в Івано-Франківській області сучасного біатлонного комплексу обсягом 100 мільйонів гривень, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт спортивних басейнів обсягом 200 мільйонів гривень,  створення та реконструкцію палаців спорту обсягом 150 мільйонів гривень.

 

У грудні 2019 року Комітетом проведені комітетські слухання на тему: «Формування національної ідентичності та національно-патріотичного виховання як стратегічного напрямку державної політики України», в яких взяли участь більше 120 представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, наукових установ.

В Рекомендаціях комітетських слухань Президенту України рекомендовано розглянути на засіданні Ради національної безпеки та оборони України питання про стан реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання в сучасних умовах в Україні та можливість включення національно-патріотичного виховання і формування національної ідентичності до основних напрямів державної політики національної безпеки України, визначених Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015; а також визначити національно-патріотичне виховання та формування національної ідентичності одним з пріоритетів нової Стратегії національної безпеки України та однією зі стратегічних державних політик.

Кабінету Міністрів України, зокрема рекомендовано:

включити національно-патріотичне виховання до Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

невідкладно затвердити План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки;

упродовж 2020 року  розробити і затвердити:

Концепцію Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки;

Державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на 2021 – 2025 роки;

Державну програму забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки;

під час розроблення проекту Закону України про Державний бюджет України на відповідні роки після затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2021-2025 роки забезпечити відновлення фінансування бюджетної програми "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла" обсягом 1 млрд грн.;

відновити діяльність Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання як ефективного механізму міжвідомчої і міжсекторальної взаємодії в реалізації державної політики у сфері  національно-патріотичного виховання;

створити окреме Державне агентство України, яке реалізовуватиме державну політику в сфері формування національної ідентичності та національно-патріотичного виховання, координуватиме діяльність всіх інших органів влади у цій сфері.

 

Також протягом зазначеного періоду були проведені засідання «круглих столів» на такі теми: «Національні спортивні федерації України та Верховна Рада України: формування нової державної політики у розвитку фізичної культури та спорту» (вересень 2019 року); «Шляхи вдосконалення державної молодіжної політики» (жовтень 2019 року); «Перспективи розвитку фізичного виховання та спорту в системі освіти України» (листопад 2019 року).

 

За ініціативою членів Комітету працювали робочі групи з доопрацювання Закону України «Про державне визнання і підтримку Пласту - Національної скаутської організації України» та «Про засади молодіжної політики».

 

Комітетом проведено низку спортивних заходів, спрямованих на популяризацію сфери фізичної культури та спорту:

 

благодійний парламентський футбольний турнір серед народних депутатів України IX скликання (зібрані кошти від футбольного турніру пішли на придбання спортивних тренувальних костюмів для команди футбольного клубу «TIGERS» - дітей з малозабезпечених сімей, дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах та дітей-переселенців з Донбасу);

ХІІ  тенісний турнір серед народних депутатів України усіх скликань на Кубок Верховної Ради України;

товариський футбольний матч між збірними командами депутатів Верховної Ради України та депутатів Великих Національних Зборів Туреччини;

шаховий фестиваль «Різдвяний кубок Верховної Ради України».

 

Члени Комітету брали участь у низці спортивних та молодіжних заходів, зокрема Генеральній Асамблеї Національного олімпійського комітету України, проводах Національної Дефлімпійської збірної на зимові Дефлімпійські ігри 2019 року, Форумі юних рятувальників України, спортивному святі «Олімпійський урок», церемонії нагородження переможців та призерів фінального етапу Кубку Героїв АТО з футболу.

 

Крім того, 10 жовтня 2019 року заступник Голови Комітету - голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання Комітету провів особистий прийом громадян.

 

Також члени Комітету взяли участь у таких зустрічах:

 

зустріч членів Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту з делегацією Великих Національних Зборів Туреччини (6 грудня 2019 року);

зустрічі членів Комітету з делегаціями Всесвітньої Організації Скаутського Руху  та Всесвітньої Асоціації Дівчат-Гайдів і Дівчат-Скаутів;

зустрічі членів Комітету з дитячими громадськими об’єднаннями.

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

02 листопада 2023 10:55
30 грудня 2022 08:41
01 листопада 2022 11:51
06 вересня 2022 16:42
31 грудня 2021 13:06
22 липня 2021 11:18
04 лютого 2021 13:46
31 липня 2020 13:18
24 січня 2020 11:57
19 липня 2019 10:22