Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про освіту»,  відповідно до яких:

1) доповнити завдання державної політики у сфері освіти створенням умов для національно-патріотичного виховання;

2) встановити, що засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є формування української громадянської ідентичності;

3) уточнити повноваження Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки щодо затвердження та виконання державної програми національно-патріотичного виховання.

Під час обговорення члени Комітету зазначили, що при внесенні законопроекту автором законодавчої ініціативи не було враховано ухвалення у грудні 2022 року Верховною Радою України  Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності».

Відповідно до Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності» складовими державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності є національно-патріотичне виховання,  військово-патріотичне виховання, громадянська освіта.

Таким чином, пропозиція законопроекту передбачити у частині п’ятій статті 5 Закону України «Про освіту», що громадянська освіта спрямована, у тому числі, на формування компетентностей, пов’язаних з усвідомлення особою цінностей національно-патріотичного виховання, суперечить визначенням громадянської освіти та національно-патріотичного виховання, сформульованим у статті 1 Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». Крім того, незрозумілим є поняття цінностей національно-патріотичного виховання, яке не передбачено чинним законодавством. Водночас, статтею 6 зазначеного Закону вже надано визначення суспільно-державних (національних) цінностей України.

Норми законопроекту щодо розробки, затвердження та виконання  Кабінетом Міністрів України державної програми національно-патріотичного виховання як однієї з державних цільових програм у сфері освіти суперечать пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», згідно з яким Кабінет Міністрів України затверджує та забезпечує виконання Державної цільової програми з утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“НОВИНИ”

30 листопада 2023 18:01
29 листопада 2023 16:38
29 листопада 2023 14:46
28 листопада 2023 16:51
28 листопада 2023 16:00
27 листопада 2023 17:30
27 листопада 2023 14:00
27 листопада 2023 13:00
23 листопада 2023 16:09
23 листопада 2023 15:00