Протягом шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Комітет продовжував роботу щодо вдосконалення законодавчого забезпечення державної політики сприяння становленню інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей, державної молодіжної політики,  національно-патріотичного виховання дітей та молоді, державної політики у сфері фізичної культури і спорту, туризму, курортів та рекреаційної діяльності, а також забезпечення парламентського контролю за дотриманням законодавства України у зазначених сферах.

За період цієї сесії проведено 14 засідань Комітету, на яких було розглянуто 80 питань, внесено до Верховної Ради України висновки щодо розгляду 23 законопроектів, стосовно яких Комітет визначено головним.

Зокрема, запропоновано розглянути у другому читанні та прийняти в цілому 3 законопроекти, прийняти за основу 8 законопроектів, прийняти за основу та в цілому 1 законопроект, врахувати 3 законопроекти при розгляді у другому читанні іншого законопроекту або внесенні Комітетом доопрацьованого законопроекту, направити на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи 1 законопроект, відхилити 3 законопроекти. Запропоновано також прийняти за основу та в цілому 5 Постанов Верховної Ради України.

Надіслано 12 попередніх висновків на законопроекти до головних комітетів.

Прийнято в цілому і підписано Президентом України 6 Законів України:

 

 

1. Закон України про антидопінговий контроль у спорті (1835-VIII від 07.02.2017).

 

Закон запроваджує європейський підхід до управління антидопінговою діяльністю за моделлю Національної антидопінгової організації Німеччини.

Закон передбачає створення Наглядової ради антидопінгового контролю, яка має призначати керівників Національного антидопінгового центру та Національної антидопінгової лабораторії, визначати основні напрями антидопінгової діяльності, як цього вимагає від України Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА). Запровадження такої європейської моделі сприятиме прискоренню акредитації антидопінгової лабораторії. 

Закон визначає склад Наглядової ради, до якого ввійдуть як представники від державного сектору, так і громадськості. До складу Наглядової ради антидопінгового контролю входитимуть 7 осіб: представники Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Національного олімпійського комітету України, Спортивного комітету України, Національного комітету спорту інвалідів, Національної академії наук України.

 

2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів» (2037-VIII від 17.05.2017).

 

Закон спрощує механізм прийняття судового рішення щодо стягнення аліментів шляхом спрощення судового захисту прав одержувача аліментів. Зокрема, запроваджується стягнення аліментів у наказному провадженні за вимогою стягувача аліментів в розмірі на одну дитину – однієї чверті, на двох дітей – однієї третини, на трьох і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, у разі визначення розміру аліментів як частки від заробітку (доходу) матері, батька дитини, або у розмірі п’ятдесят відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо заявлено вимогу про індексацію аліментів, присуджених у твердій грошовій сумі.

Після вступу Закону в дію отримувач аліментів отримає право визначати спосіб стягнення аліментів – у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі. Також при призначенні розміру аліментів суд буде враховувати доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів.

Також Закон встановлює, що аліменти є власністю дитини. Ця норма дозволить дитині відстоювати свої права щодо цільового використання аліментів.

 

3. Про внесення зміни до статті 19 Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини (2038-VIII від 17.05.2017).

 

Закон додає до переліку питань, які розглядаються судом за обов'язкової участі органу опіки та піклування, питання виселення,  зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право на користування житловим приміщенням.

Ухвалення зазначеного Закону сприятиме захисту житлових прав дитини, що, насамперед, важливе в умовах неуважного ставлення батьків до захисту прав своїх дітей на житло та в умовах значних заборгованостей за іпотечними кредитами.

 

4. Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту (2074-VIII від 25.05.2017).

 

Закон закріплює на законодавчому рівні поняття "національні види спорту", визначаючи їх, як види спорту, засновані на національно-культурних традиціях України.

Закон також передбачає, що у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.

 

5. Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту (2080-VIII від 06.06.2017).

 

Закон визначає поняття «службово-прикладного» та «військово-прикладного спорту» та встановлює додаткові гарантії спортсменам вищої категорії, які проходять військову службу у Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах щодо можливості їхнього зарахування до закладів фізичної культури і спорту або призначення на посади у структурних підрозділах, на які покладені функції із спортивної діяльності та розвитку фізичної культури і спорту, де їм можуть створюватися необхідні умови для підвищення спортивної майстерності, а також забезпечення можливості брати участь у міжнародних, всеукраїнських та інших спортивних змаганнях.

 

6. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів (2081-VIII від 06.06.2017).

 

До категорій дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, тобто мають право на оздоровлення за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, додані категорії дітей, які проживають на лінії зіткнення. Передбачена можливість оздоровлення всіх дітей за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі зі здійсненням часткової оплати вартості путівок до закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Закон запроваджує Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей як електронну базу даних про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей – комплекс будівель, споруд, у тому числі інженерних, інших приміщень, земельних ділянок, на яких вони розміщені, що в сукупності забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на належному рівні. Це з одного боку забезпечить цільове використання  майнових об’єктів державної та комунальної форми власності, а з іншого боку надасть батькам право на отримання повної інформації про майнові об’єкти, якими користується заклад оздоровлення та відпочинку, а не лише про його  юридичну назву та адресу.

 

Прийнято за основу Верховною Радою України 2 законопроекти, а саме:

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій безпеки дітей, (реєстр. № 3579).

 

Законопроект розроблено з метою посилення державних гарантій безпеки дітей від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності. Для цього пропонується внести зміни до Закону України «Про основи національної безпеки України», зазначивши, що охорона дитинства є однією з важливих сфер національних інтересів України. Також пропонується визнати, що зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, насамперед дітей, внаслідок військових дій чи збройних конфліктів є одними з основних загроз національним інтересам і національній безпеці України.

Крім того, пропонується внести до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» зміни, за якими забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав визначається як принцип внутрішньої політики та відповідно розширюється зміст основних засад внутрішньої політики у соціальній та гуманітарній сферах.

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, (реєстр. № 5045).

 

Законопроект розроблено з метою забезпечення реалізації права на житло внутрішньо переміщених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

Законопроектом пропонується передбачити, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечуються позачергово житлом за місцем обліку внутрішньо переміщених осіб. 

 

Пропонується прийняти за основу такі законопроекти:

 

1. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення демографічної ситуації, (реєстр. № 2377а).

 

Законопроектом пропонується підвищити допомогу при народженні дитини і передбачити її у сумі, кратній 40 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 70 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 100 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину. Пропонується також встановити, що на сім’ї, в яких народилась друга, третя і наступна дитина в період з 01 липня 2014 року до набуття чинності цього Закону, розповсюджується норма статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» у новій редакції.

 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо статусу волонтерів, (реєстр. № 4192).

 

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про волонтерську діяльність» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з метою впровадження можливості отримання волонтерами, які здійснюють волонтерську діяльність в зоні проведення антитерористичної операції, статусу учасника бойових дій.

 

3. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати з метою підвищення народжуваності в Україні, (реєстр. № 5709).

 

У законопроекті пропонується збільшити розміри допомоги при народженні дитини, в тому числі і залежно від черговості народження дитини у сім’ї (на першу дитину - 52 розміри прожиткового мінімуму, на другу дитину - 70 розмірів прожиткового мінімуму, на третю та кожну наступну дитину - 120 розмірів прожиткового мінімуму). При цьому одноразова допомога складатиме при народженні першої дитини 15 прожиткових мінімумів, при народженні другої дитини –25 прожиткових мінімумів, при народженні третьої та наступної дитини – 40 прожиткових мінімумів).

 

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень), (реєстр. № 6120).

 

Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про фізичну культуру і спорт» новим терміном «спортивна зброя», а також визначити, що «придбання, зберігання, перевезення і використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких тирів, стрільбищ та стендів здійснюються відповідно до законодавства суб’єктами сфери фізичної культури і спорту, що розвивають види спорту, визнані в Україні, правила змагань яких передбачають використання спортсменами вогнепальної (крім бойової) чи пневматичної, стрілецької, вихолощеної (охолощеної) та холодної зброї».

 

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного рівня соціального захисту родин з дітьми та встановлення справедливих соціальних гарантій дітям, (реєстр. № 6063-д).

 

Законопроектом пропонується замість допомоги при народжені дитини запровадити допомогу у зв'язку із народженням дитини, що буде виплачуватися двома частинами. Перша частина допомоги у зв'язку з народженням дитини має нараховуватися, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини, та надаватися у сумі, кратній 15 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 20 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину; кратній 25 розмірам прожиткового мінімуму, - на третю і кожну наступну дитину.

Друга частина допомоги у зв'язку з народженням дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на той календарний місяць, за який фактично здійснюється виплата, та з народженням дитини виплачується щомісячно упродовж наступних з дня народження дитини 36 місяців.

Окрім того, пропонується збільшити до 30 місяців термін подання звернення з призначення вищевказаної допомоги у випадках народження дитини на тимчасово окупованій або неконтрольованій території, важкої хвороби дитини або її батьків.

Також пропонується виплачувати гарантований розмір допомоги на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків, та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від обов'язку утримувати дитину, на рівні не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує два прожиткових мінімуми для дитини відповідного віку або, якщо сім’я утримує дитину з інвалідністю.

Запропоновано внести зміни до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", що передбачають закріплення розміру державної соціальної допомоги на кожну дитину віком до 13 років на рівні 25% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (замість фіксованої суми у розмірі 250 гривень), на кожну дитину віком від 13 до 18 років на рівні 40 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (замість фіксованої суми у розмірі 500 гривень.

Також запропоновано передбачити, що реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів допускається лише після проведення громадського обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції.

Пропонується відновити норму Закону України "Про дошкільну освіту", що передбачає плату батьків за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 60 відсотків (у міській місцевості) та 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день. Так пропонується зобов’язати місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування  забезпечувати безкоштовним харчуванням всіх учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", а також всіх учнів 1-4 класів.

Запропоновані зміни до Закону України "Про вищу освіту" передбачають, що брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України мають право особи (за їхнім вибором), які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей, особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту.

Окрім того, пропонується доповнити статтю 44 зазначеного Закону новою нормою, за якою члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, а також чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор (за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту) набувають права на зарахування до вищих навчальних закладів поза конкурсом.

Закон України "Про охорону дитинства" пропонується  доповнити новою нормою, за якою держава забезпечує надання пільгового проїзду в розмірі не менше половини вартості квитка студентам вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів у приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України.

 

Прийнято в цілому 2 Постанови Верховної Ради України:

 

1. Постанова Верховної Ради України  «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Права дитини в Україні: забезпечення, дотримання, захист» (№ 1906-VIІI від 22 лютого 2017 року).

 

Постановою запропоновано Раді національної безпеки та оборони України розглянути на своєму засіданні питання про дотримання прав дітей в Україні.

Верховній Раді України запропоновано провести "годину запитань до Уряду" з питань виконання органами виконавчої влади вимог законодавства щодо  захисту прав дітей, а також щоквартально включати до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України блок питань щодо захисту прав дітей та підтримки сімей з дітьми.

Кабінету Міністрів України запропоновано розробити та внести на розгляд Верховної Ради України низку законопроектів, зокрема:

про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2021 роки”;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення повноважень родичів дитини, які забезпечують її утримання та виховання;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства;

про внесення змін до Сімейного, Цивільного та  Цивільного процесуального кодексів України щодо забезпечення дотримання строків розгляду справ про позбавлення батьківських прав, усиновлення, стягнення аліментів;

щодо забезпечення соціальних гарантій дітям, яким надано статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності об’єднаних територіальних громад у сфері забезпечення, дотримання та захисту прав дитини;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку виїзду дитини за кордон;

про внесення змін до Закону України “Про судовий збір” щодо звільнення внутрішньо переміщених осіб від сплати судового збору у справах щодо захисту прав та інтересів дитини.

Кабінету Міністрів України запропоновано відкликати з Верховної Ради України та доопрацювати проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану щодо приведення їх у відповідність з європейськими стандартами (реєстр. № 4605), з виключенням норм, що суперечать інтересам дітей, зокрема про вилучення відомостей про батьків з актового запису та свідоцтва про народження дитини, за відсутності заяви матері та батька або рішення суду, або у разі, якщо батьки дитини невідомі.

Також для координації питань захисту прав дітей на загальнодержавному рівні запропоновано створити Міністерство України у справах сім'ї та дітей.

Проект Рекомендацій містить низку конкретних пропозицій щодо вдосконалення діяльності низки міністерств, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Верховному Суду запропоновано проаналізувати судову практику щодо розгляду судами цивільних справ з позбавлення батьківських прав та поновлення в батьківських правах, відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, внести пропозиції щодо поліпшення захисту прав дитини під час розгляду судами таких справ.

 

2. Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Ціннісні орієнтації сучасної української молоді» (№ 1908-VIІI від 22 лютого 2017 року).

Постановою рекомендовано Президенту України розглянути доцільність відновлення діяльності Національної ради з питань молодіжної політики при Президентові України.

Кабінету Міністрів України рекомендовано:

розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки інституційного розвитку молодіжних та дитячих громадських організацій;

до 1 травня 2017 року розробити та затвердити державну цільову програму підтримки сім’ї на період до 2020 року;

до 1 вересня 2017 року розробити та затвердити державну цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на 2018-2022 роки;

до 1 вересня 2017 року затвердити державну програму забезпечення молоді житлом на 2018-2022 роки;

з метою посилення заходів із забезпечення формування ціннісних орієнтацій молоді визначити пріоритетними напрямами в реалізації державної молодіжної політики:

зайнятість молоді;

забезпечення молоді житлом;

національно-патріотичне виховання молоді;

популяризація здорового та безпечного способу життя молоді;

підтримка талановитої молоді.

Проект Рекомендацій містить конкретні пропозиції щодо вдосконалення діяльності міністерств, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 

22 лютого 2017 року проведено слухання у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на тему: «Функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі підпорядкованих фізкультурно-спортивним товариствам в умовах децентралізації влади».

 

Постановою рекомендовано Кабінету Міністрів України:

розглянути на засіданні питання державної підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

при опрацюванні проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, у сумі 100 млн. грн.;

затвердити Державну цільову програму розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року;

визначити механізми відповідальності керівників місцевих органів виконавчої влади, керівників органів місцевого самоврядування, керівників навчальних закладів за дотримання належних умов для ведення здорового способу життя та забезпечення фізіологічних норм рухової активності школярів та студентів, нормативів фізичної підготовленості населення тощо.

Міністерству молоді та спорту України, зокрема запропоновано: вивчити можливість створення окремої державної програми розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту України; вивчити питання про формування незалежного Національного агентства із забезпечення якісного надання фізкультурно-спортивних послуг усіма суб’єктами фізичної культури і спорту; вивчити питання щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу» від 5 листопада 2008 р. № 993 та Наказу Міністерства молоді та спорту України «Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл» від 17.01.2015 № 67 в частині діяльності сільських дитячо-юнацьких спортивних шкіл (щодо наповнення навчальних груп з видів спорту, планів комплектації груп ДЮСШ та інше).

Обласним, Київській та міським державним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування, зокрема рекомендовано: передбачати у проектах відповідних місцевих бюджетів видатки на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі на організацію навчально-тренувальної роботи в розмірі не менше 20% від загального обсягу видатків, що передбачаються на забезпечення їх діяльності, та модернізацію їх матеріально-технічної бази; вжити заходів щодо передачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної форми власності у підпорядкування структурним підрозділам місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що реалізують державну політику у сфері фізичної культури і спорту, та упорядкування фінансування діяльності цих закладів за рахунок видатків місцевих бюджетів; надання в оренду спортивної та матеріально-технічної бази навчальних закладів та місцевих фондів комунального майна дитячо-юнацьким спортивним школам, що надають фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги вихованцям на безоплатній основі; спрямування у встановленому порядку на відновлення спортивної інфраструктури коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

 

В порядку контролю за дотриманням вимог законодавства та узагальнення практики його застосування Комітетом були розглянуті такі питання:

 

звіт Міністра молоді та спорту України І. Жданова щодо виконання Програми діяльності уряду.

звіт Першого віце-прем'єр-міністр - Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. Кубіва щодо виконання Програми діяльності уряду (з питання розвитку туристичної галузі в Україні);

звіт Міністра соціальної політики України А. Реви щодо виконання Програми діяльності уряду;

звіт Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубка щодо виконання Програми діяльності уряду (з питань молодіжного кредитування);

про стан виконання Постанови Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України»;

про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету виділених Міністерству освіти і науки України на фізичну і спортивну підготовку учнівської та студентської молоді, за матеріалами Рахункової палати України;

про результати аудиту ефективності використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, за матеріалами Рахункової палати України;

про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за принципом «гроші ходять за дитиною», за матеріалами Рахункової палати України.

Комітет також затвердив роз’яснення вимог Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" та Житлового кодексу України стосовно неможливості виключення осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування із позачергової черги громадян, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.

 

Протягом шостої сесії Верховної Ради України члени Комітету брали участь у засіданнях колегій Міністерства молоді та спорту України та Міністерства соціальної політики України, наглядової ради Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, виконкому Національного олімпійського комітету України, а також в багатьох спортивних, молодіжних, туристичних заходах.

 

29 березня 2017 року члени Комітету взяли участь у відкритті 23-ї міжнародної туристичної виставки UITT: «Україна – Подорожі та Туризм», що проходила в Міжнародному виставковому центрі.

У Міжнародній виставці взяли участь понад 300 компаній з 30 країн світу. Серед зацікавлених були присутні представники вітчизняних та іноземних туроператорів, туристичних асоціацій, власники історичних та культурних об'єктів, науковці з туристичної галузі.

 

З 22 по 28 квітня цього року члени Комітету взяли участь у відкритті Чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 1А, що відбувся на головній льодовій арені країни в стінах столичного Палацу спорту. За звання чемпіонів світу боролися збірні команди України, Угорщини, Південної Кореї, Казахстану, Польщі та Австрії.

22 травня 2017 року за сприяння Комітету було проведено щорічний парламентський турнір з тенісу на першість Верховної Ради України. Переможці і учасники були нагороджені кубками та дипломами. У нагородженні переможців та учасників турніру взяв участь Голова Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

29 травня цього року члени Комітету взяли участь в урочистій церемонії вшанування Чемпіонів та Володарів Кубку України з автомобільного спорту.

 

3 червня 2017 року члени Комітету взяли участь в урочистих заходах присвячених святкуванню Олімпійського дня.

На Олімпійський день традиційно завітали учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл, молодь та уславлені українські олімпійці, зокрема: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Олег Верняєв, Жан Беленюк, Анна Калініна, Павло Тимощенко, Олена Акопян, Валерій Андрійцев, Ілля Кваша, Вадим Гутцайт, Лариса Заспа, Олена Цигиця, Олена Яценко, Наталія Ляпіна, Анна Сорокіна, Олена Пахольчик, Олена Говорова, Георгій Зантарая, Дмитро Мицак, Влад Гераскевич, Олександр Белінський, Іван Павлов, Анастасія Гожва, Марина-Магдалена Ушакова, Олена Садовнича, Олена Петрова та інші атлети.

 

У червні 2017 року відбувся офіційний візит народних депутатів України – членів Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму до Сейму Республіки Польща на запрошення Комісії фізичної культури, спорту і туризму Сейму Республіки Польща. Українська делегація провела декілька важливих зустрічей. Зокрема, у ході зустрічей в місті Любліні обговорювалися питання щодо розвитку фізичної культури та спорту, проведення великих міжнародних спортивних заходів, розвитку туристичної галузі на прикладі міста Любліна та Люблінського воєводства. Так, членів української делегації було ознайомлено з функціонуванням спортивних та туристичних організацій воєводства, розподілом коштів між державним і місцевими бюджетами, методами залучення до занять фізичною культурою та спортом дітей та молоді.

 

Під патронатом Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму відбулися такі заходи:

 

21 січня 2017 року в місті Трускавець пройшла перша щорічна церемонія нагородження в різноманітних номінаціях людей і концептуальних проектів «Гордість Трускавця», які найбільше відзначили Трускавець в плані промоції та туристичної привабливості в році що минув. Метою премії є популяризація міста курорту, регіону та України вцілому. Щорічна премія заснована громадською організацією «Європейська інтеграція України» і проводиться в співпраці з Інститутом транскордонного співробітництва та європейської інтеграції і Трускавецьким туристично-інформаційним центром. В подальшому планується проводити щорічну премію, яка б охоплювала всі курорти карпатського регіону до якого входять Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія. «Гордість Трускавця» буде включено окремою позицією як премія центрального міста-курорту Карпатського регіону;

 

з 8 по 9 лютого 2017 року на схилах нового гірськолижного комплексу «Буковиця», що знаходиться на околиці м. Борислав неподалік від міста Трускавця Львівської області, під патронатом Комітету відбулися перші дитячі міжнародні гірськолижні змагання «Кубок «BUKOVYTSIA OPEN». Метою змагань стало: популяризація регіону, зокрема міста-курорту Трускавець та гірськолижного курорту, що на думку членів Комітету значно збільшить їхню туристичну привабливість та наповненість, особливо в низький зимовий сезон. Участь в змаганнях приймали спортивні команди з України, Польщі та Словаччини;

 

з 12 по 17 червня в місті Чорноморськ Одеської області Комітет разом з фізкультурно-спортивним товариством «Колос» АПК України провів фінальну частину VІ Всеукраїнської спартакіади серед депутатів обласних, районних, міських (міст обласного значення), сільських і селищних рад.

348 спортсменів з 17 областей України змагалися з 5 видів спорту: волейбол, футзал, настільний теніс, шахи та шашки.

 

з 22 по 25 червня 2017 року у місті Скадовську Херсонської області пройшла Всеукраїнська Колосіада серед голів об'єднаних територіальних громад, сільських та селищних голів, старост, присвячена Дню Конституції України та Дню заснування Міжнародного олімпійського комітету. В змаганнях Всеукраїнської Колосіади з восьми видів спорту взяли участь 256 спортсменів із 18 областей України;

 

За підтримки Комітету з 29 червня по 2 липня 2017 року у м. Будапешт (Угорщина) збірна команда народних депутатів України взяла участь у ХХ Європейському міжпарламентському тенісному турнірі.

Цей турнір проводиться понад 20 років серед парламентарів Європи. В 2017 році в турнірі взяли участь парламентарі з Італії, Румунії, Угорщини, Польщі, Естонії та України.

Наша команда народних депутатів зайняла перше командне місце, а це в цьому скликанні вже другий рік поспіль. Минулого року XIX Європейський міжпарламентський тенісний турнір відбувся в місті Києві, де команда українських парламентарів також зайняла перше місце.

 

Також 14 липня 2017 року члени Комітету взяли участь в урочистій церемонії проводів національної дефлімпійської збірної на літні Дефлімпійські ігри 2017 року.

219 спортсменів з вадами слуху братимуть участь у 16 видах спорту (бадмінтон, баскетбол (чоловіки/ жінки), боротьба вільна та греко-римська, боулінг, волейбол (чоловіки/ жінки), дзюдо, карате, стрільба кульова, легка атлетика, плавання, пляжний волейбол (чоловіки/ жінки), спортивне орієнтування, теніс настільний, тхеквондо, футбол (чоловіки).

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти про роботу Комітету”

02 листопада 2023 10:55
30 грудня 2022 08:41
01 листопада 2022 11:51
06 вересня 2022 16:42
31 грудня 2021 13:06
22 липня 2021 11:18
04 лютого 2021 13:46
31 липня 2020 13:18
24 січня 2020 11:57
19 липня 2019 10:22