Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», доповнивши статтю 1 новим терміном та визначити поняття «адаптивний спорт» як діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і спорту, спрямовану на залучення осіб з інвалідністю, чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом.

Також в статті 27 зазначеного Закону пропонується закріпити норму про забезпечення умов для адаптивного спорту за місцем проживання та відпочинку громадян, реалізація якого покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, які в свою чергу з цією метою можуть створювати центри фізичного здоров'я населення тощо.

Прийняття проекту, на думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, забезпечить «створення умов для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері адаптивного спорту, залучення осіб з інвалідністю чи осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом, їх інтеграції до суспільства, фізичній, психологічній реабілітації, сприяння можливості до самостійного способу життя та залученості до місцевої спільноти».

Під час обговорення законопроекту народні депутати – члени Комітету з питань молоді і спорту зазначили, що порушені у законопроекті питання, значною мірою вже врегульовані чинним законодавством, зокрема комплексному забезпеченню фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, проведенню фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів присвячені положення Закону України «Про фізичну культуру і спорт» - стаття 17, частина 2 статті 20, статті 24, 31, частина 2 статті 49.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило низку зауважень до законопроекту та вважає, що оскільки чинне законодавство вже у значній мірі вирішує питання щодо спорту осіб з інвалідністю, а також питання реабілітації осіб з інвалідністю та осіб з обмеженнями повсякденного функціонування, прийняття проекту може призвести до паралельного регулювання однотипних відносин, що, у свою чергу, може негативно позначитись на правозастосуванні.

У експертному висновку Офісу підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) зазначено, що положення законопроекту не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

З огляду на зазначене, народні депутати України – члени Комітету з питань молоді і спорту вважають, що законодавча ініціатива Кабінету Міністрів України заслуговує на підтримку в частині залучення осіб з обмеженнями повсякденного функціонування до занять фізичною культурою і спортом. Водночас, зауважили, що під час підготовки законопроекту до другого читання необхідно розмежувати поняття «адаптивний спорт» та «спорт осіб з інвалідністю».

Комітет ухвалив рішення: Рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект, (реєстр. № 9485), за основу з урахуванням пропозицій Комітету відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“НОВИНИ”

30 листопада 2023 18:01
29 листопада 2023 16:38
29 листопада 2023 14:46
28 листопада 2023 16:51
28 листопада 2023 16:00
27 листопада 2023 17:30
27 листопада 2023 14:00
27 листопада 2023 13:00
23 листопада 2023 16:09
23 листопада 2023 15:00