Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

 13

 

17 березня 2015 р.

 м. Київ

Головуючий:  Голова Комітету Палатний А.Л.

Секретар: Романова А.А.

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Петренко О.М., Спориш І.Д.

Відсутні: Силантьєв Д.О., Бакулін Є.М.

Запрошені: Колбаса Р.С. – директор  Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України; Мовчан О.М. – заступник директора Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України; Коляда В.С. – заступник директора Департаменту молодіжної політики – начальник відділу сприяння зайнятості молоді Міністерства молоді та спорту України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 177 Сімейного кодексу України (щодо захисту житлових прав дитини у випадку порушень їх батьками), (р. № 1319, н.д. Сольвар Р.М., Безбах Я.Я.).

2. Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» та Додатку № 1 до неї (р. № 2054, н.д. Палатний А.Л., Величкович М.Р.).

3. Інформація про виконання Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Участь молоді в суспільному житті: економічна активність».

  4. Про створення Експертної ради з питань з питань національно - патріотичного виховання дітей та молоді при Комітетові Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту.

 

 


1.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення зміни до статті 177 Сімейного кодексу України (щодо захисту житлових прав дитини у випадку порушень їх батьками), (р. № 1319, н.д. Сольвар Р.М., Безбах Я.Я.).

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Р.С. – директору  Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України. Колбаса Р.С. зазначив, що Міністерство соціальної політики не підтримує зазначений проект Закону.

В обговоренні взяли участь: Спориш І.Д. - голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Романова А.А. - Секретар Комітету.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення зміни до статті 177 Сімейного кодексу України (щодо захисту житлових прав дитини у випадку порушень їх батьками), (реєстр. № 1319),  в першому читанні та повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи  на доопрацювання.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича.

 

Голосували: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

2.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» та Додатку № 1 до неї (р. № 2054, н.д. Палатний А.Л., Величкович М.Р.).

 Палатний А.Л. зазначив, що Постанова Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» № 840-IV від 22.05.2003 року заснована з метою залучення молоді до процесів законотворення, подальшого розвитку парламентаризму та місцевого самоврядування, морального і матеріального заохочення для досягнення значних результатів у вирішені соціальних і правових питань.

Палатний А.Л. наголосив, що внесення змін до Постанови викликане необхідністю удосконалення відбору, аналізу інформації про досягнення претендентів на здобуття Премії. Проектом Постанови пропонується внесення низки змін до діючої Постанови «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» в частині термінів подачі клопотань на присудження Премії та розглядом Комітетом пропозицій щодо кандидатів на здобуття Премії для внесення в подальшому цих кандидатур до Верховної Ради України.  Палатний А.Л. запропонував змінити терміни:

1. Подання клопотань про присудження Премії перенести з 1 квітня на 1 вересня.

2. Відбір Комітетом кандидатур та винесення цих кандидатур до Верховної Ради України перенести з  1 червня  на 1 жовтня.

3. Присудження  Премій перенести з  Дня молоді на 1 грудня.

 

 

Ухвалили:

 

1. Доручити членам Комітету внести до проекту Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України № 840-ІV від 22.05.2003 року «Про Премію Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування» та Додатку №1 до Постанови Верховної Ради України № 840-ІV від 22.05.2003 року» відповідні зміни і рекомендувати Верховній Раді України прийняти доопрацьований проект Постанови за основу і в цілому.

       2. Доповідачем з цього питання визначити Голову Комітету Палатного Артура Леонідовича.

 

 

Голосували: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

3.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. щодо інформації про виконання Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Участь молоді в суспільному житті: економічна активність».     

Палатний А.Л. надав слово Коляді В.С., заступнику директора Департаменту молодіжної політики – начальнику відділу сприяння зайнятості молоді Міністерства молоді та спорту України. Коляда В.С. доповіла про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Участь молоді в суспільному житті: економічна активність».

Палатний А.Л. надав слово Мовчан О.М., заступнику директора Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.  Мовчан О.М. доповіла про стан виконання Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Участь молоді в суспільному житті: економічна активність».

 

Ухвалили Рішення Комітету:

 

1. Інформацію Міністерства молоді та спорту України про виконання  Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Участь молоді в суспільному житті: економічна активність» взяти до відома.

2. Інформацію Міністерства соціальної політики України про виконання  Рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: «Участь молоді в суспільному житті: економічна активність» взяти до відома.

3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1) при підготовці проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет на 2015 рік» передбачити відновлення дії бюджетної програми за кодом КПКВК 2751390 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» обсягом 200 000,0 тис. грн.;  

2) активізувати роботу на виконання підпункту 1 пункту 3 Рекомендацій щодо внесення до Верховної Ради України низки проектів Законів;

3) внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» від 27 червня 2010 року № 784 в частині  приведення Порядку працевлаштування випускників зазначених закладів, підготовка яких  проводилася за державним замовленням, у відповідність до вимог Конституції України, законодавчих і нормативно - правових актів, визначити роль та відповідальність навчальних закладів і роботодавців, а також випускників за працевлаштування після завершення навчання;

4)  доручити Міністерству молоді та спорту України під час розробки Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 рр. передбачити пріоритетне фінансування заходів за нових соціально-економічних умов, спрямованих на працевлаштування молоді та підтримку талановитої молоді;

5) доручити Міністерству соціальної політики України забезпечити контроль за реалізацією заходів, спрямованих на працевлаштування молоді, в першу чергу з числа внутрішньо переміщених осіб.

 

 

Голосували: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

4.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про створення Експертної ради з питань національно патріотичного виховання дітей та молоді при Комітетові Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Палатний А.Л. надав слово заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань національнопатріотичного виховання дітей та молоді Петренку О.М.

Петренко О.М. запропонував членам Комітету ознайомитися з Положенням про Експертну раду з питань національно патріотичного виховання дітей та молоді та надати свої пропозиції до 20 березня ц.р.

 

Ухвалили:

 

1. Взяти за основу Положення про  Експертну раду з питань національно - патріотичного виховання дітей та молоді при Комітетові Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики та спорту.

2. Запропонувати членам Комітету внести до Положення свої пропозиції та кандидатури до Експертної ради до 20 березня ц.р. та доручити заступнику Голови Комітету Петренку О.М. доопрацювати Положення у робочому порядку з урахуванням зазначених пропозицій.

 

Голосували: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                     А.ПАЛАТНИЙ

 

Секретар Комітету                                                                                                  А.РОМАНОВА

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи”

06 грудня 2023 10:13
23 листопада 2023 12:12
14 листопада 2023 11:30
20 жовтня 2023 11:14
10 жовтня 2023 10:37
22 вересня 2023 09:36
05 вересня 2023 11:44
09 серпня 2023 13:01
25 липня 2023 11:00
04 липня 2023 14:09