Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

 

                                         10

 

                                                                            23      лютого               15

 

Чернігівська обл., м.Чернігів

 

 

Головує:  Голова Комітету Палатний А.Л.

Присутні: Петренко О.М., Романова А.А.

Відсутні: Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., Бакулін Є.М., Спориш І.Д.

 

Запрошені: Журман С.М. – в.о. голови Чернігівської обласної держадміністрації, Кухар В.В. – секретар Чернігівської міської ради, Барнаш Д.В. – Прилуцький міський голова, Лінник А.В. – Ніжинський міський голова, Пунтус С.В. – Новгород-Сіверський міський голова, Мойсієнко С.М.-   директор департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації, Сухомлин І.П. – заступник начальника управління стратегічного розвитку міста та туризму Чернігівської міськради, Замай Л.М. – начальник управління туризму та охорони культурної спадщини, Герасименко О.В. – начальник відділу розвитку туризму КЗ ОМЦ контролю та технагляду закладів культури та туризму Чернігівської облради, Коржинська Т.О. – начальник відділу туризму Чернігівської міськради, Бойко Т.О. – директор агентства стратегічних комунікацій «Prime media», Провозін С.В. – керівник корпоративного об’єднання «Кластер» водного туризму в Чернігівській області, Хоніч О.П. – туристичне агентство «Мастерская  хорошого отдыха» та інш.

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. «Загрози та перспективи розвитку туризму в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації (на прикладі Чернігівської області)».

 

1.

Журман С.М. відкрив засідання і привітав учасників засідання. Наголосив, що питання, які розглядаються на засіданні Комітету є актуальні та необхідні. Привабливий потенціал Чернігівської області повинен стати основою для перетворення туристично-рекреаційної галузі у потужний механізм розвитку краю.

 Звернув увагу, що на Чернігівщині зосереджений значний історико-культурний та туристичний потенціал, що робить територію області привабливою для розвитку різних видів туризму.  На сьогодні на державному обліку в області перебувають понад 9 тисяч пам’яток культурної спадщини.

 Подякував народним депутатам України – членам Комітету за проведення засідання Комітету на їхній землі.

 

Слухали: Голову Комітету А.Палатного, який зауважив, що Чернігівщина займає одне з провідних місць в Україні за кількістю пам’яток культурної спадщини, наявністю природних заповідних об’єктів,  за сприятливими  кліматичними умовами. Але на жаль, майже все це не використовується для залучення туристів.

Зазначив, що ми не випадково зібралися сьогодні саме в Чернігові, історія якого починається з сьомого століття нашої ери і нараховує більше 1300 років. Чернігів багатий визначними пам'ятками. У місті збереглася чверть всіх архітектурних пам'ятників України до монгольського періоду. Пам’ятки історичного центру м. Чернігова включені до попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 Але на жаль, багата культурно-історична спадщина Чернігівщини майже не використовується для залучення туристів.

 Українські туристи платять тисячі євро, щоб провести декілька днів у замках Франції, Німеччини чи Іспанії. У той же час, через відсутність достатнього фінансування, наші пам’ятки архітектури і культури занепадають

  Щоб розв’язати ці проблеми і забезпечити розвиток туризму, ми спільно з центральними органами виконавчої влади, регіонами, підприємствами галузі, громадськими організаціями повинні визначити спільні кроки з вирішення цих питань. Від спільних  зусиль влади та громадськості залежитиме успішне функціонування туризму нашої держави.

 Голова Комітету наголосив, що визначення таких кроків із розв’язання цих проблем і є головною метою засідання Комітету.

         

Палатний А.Л. надав слово секретарю Комітету, голові підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Анні Романовій. 

Романова А.А. представила презентацію: «Перспективи, які дає туризм». У своєму виступі голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності зазначила, що галузь туризму для України має велике значення і відіграє ключову роль у залученні інвестицій та створенні нових робочих місць у різних галузях економіки (транспорт, зв'язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання та послуг) і є високорентабельною галуззю економіки та дієвим фактором інтеграції нашої країни у Європейську і світову спільноти, має великі пізнавально-виховні можливості для формування гармонійно-розвиненого громадянина України.

Романова А.А. зупинилась  на проблемах державного і місцевого управління у сфері туризму, на викликах, які заважають Україні гідно розвивати туристичну галузь, на додаткових джерелах фінансування розвитку туризму, а також на стратегічній складовій туристичної реформи в Україні.

Запропонувала нову модель державного управління у галузі туризму, законодавчу базу, над якою будуть працювати члени  Комітету.

 

 

Виступили:

Директор Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації Мойсієнко С.М. повідомив про стан та перспективи розвитку туризму в Чернігівській області в умовах нестабільної суспільно-політичної ситуації в Україні. Зокрема, він наголосив, що Чернігівщина   займає одне з провідних місць в Україні за кількістю пам’яток культурної спадщини. В області діє «Обласна  цільова Програма розвитку туризму в Чернігівській області до 2020 року». З кожним роком покращується туристична інфраструктура області, залучаються інвестиції, відбувається розвиток сільського зеленого туризму. В місцевому бюджеті передбачені кошти на розвиток туризму в області.

Але на жаль, зазначив Мойсієнко С.М., порівняно з минулими роками спостерігається тенденція до зменшення кількості туристів. До 2014 року значну частину туристичного потоку складали групи  та індивідуальні туристи з Росії та Білорусії. Саме ця категорія, із зрозумілих причин, останнім часом майже відсутня.

Мойсієнко С.М., зауважив, що незважаючи на військову агресію Російської Федерації, і, як наслідок погіршення соціально-економічного та фінансового  стану в Україні, що  в свою чергу негативно впливає на стан туризму,  позитивні тенденції однак спостерігаються. І незважаючи на суспільно-політичній стан в країні ми повинні продовжувати розробляти дієві механізми розвитку туристичної галузі.

 

Заступник начальника управління стратегічного розвитку міста та туризму Чернігівської міської ради Сухомлин Ю.П., виступив на тему: «Розвиток туризму у Чернігові: стан та перспективи».

 

Керівник корпоративного об’єднання «Кластер» водного туризму в Чернігівській області Провозін С.В. ознайомив з програмою мандрівок по воді на плотах.

 

Директор агентства стратегічних комунікацій «Prime media», бренд-менеджер м.Чернігова,  Тетяна Бойко  розповіла про територіальний брендінг, як інструмент розвитку регіону. 

 

В обговоренні взяв участь Лінник А.В. – міський голова м.Ніжина. Подякував народним депутатам України за увагу до Чернігівщини,  до проблем туристичної галузі в регіонах. Попросив Комітет сприяти щодо  надання місту Ніжину статусу історико-культурного заповідника національного значення.

 

Романова А.А. у підсумку запропонувала керівництву Чернігівської обласної державної адміністрації в жодному разі не скорочувати фінансування з місцевого бюджету розвитку туризму; не проводити скорочення управлінь і відділів, які опікуються розвитком туризму;  переорієнтуватися з екскурсійного виду туризму на конференц-туризм та рекреаційний туризм; розвивати транспортну інфраструктуру (насамперед,  залізничне сполучення) для залучення нових напрямків туризму.  Запросила бажаючих і небайдужих взяти участь у роботі Експертної Ради з питань туризму і курортів, створеної при Комітеті.

 

Палатний А.Л. у заключному слові підвів підсумки засідання, відмітивши, що цікавий досвід і пропозиції, що ми отримали в ході обговорення сьогоднішніх питань, дасть змогу Комітету використовувати в подальшій повсякденній діяльності членів Комітету щодо вирішення проблем галузі.

Подякував всім учасникам засідання Комітету за роботу.

 

 

Вирішили:

   1.Взяти до відома інформацію керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Чернігівської області про здійснення заходів щодо стану та перспектив розвитку туристичної галузі в умовах військової агресії Російської Федерації.

 

2.Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

 

- створити Національну Раду з питань туризму при Кабінеті Міністрів України;

- створити окремий центральний орган виконавчої влади у сфері туризму;

- розробити і затвердити Державну програму розвитку туризму до 2025 року та передбачити механізми її реалізації з відповідним фінансуванням;

- сприяти процесу створення регіональних туристичних рад;

- розробити нову редакцію Закону України «Про туризм»;

- розробити та запровадити механізм збору та узагальнення статистичної звітності туристичної галузі шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів;

- розробити та підготувати необхідні технічні регламенти та національні стандарти відповідно до директив Європейського Союзу та рекомендацій Всесвітньої туристської організації;

- провести інвентаризацію та паспортизацію пам’яток культурної спадщини;

- створити єдиний Державний реєстр нерухомих пам’яток культурної спадщини України. Унеможливити позбавлення існуючих об’єктів культурної спадщини статусу пам’яток культурної спадщини;

- визначити механізм продажу/передачі в довгострокову оренду історико-культурних об’єктів підприємницькому сектору за умови збереження їх архітектурного стилю та самобутності;

- визначити механізм співпраці інвесторів та державної архітектурної служби щодо збереження, реставрації, експлуатації пам’яток архітектури;

- визначити механізм продажу/передачі в довгострокову оренду земельних ділянок підприємницькому сектору за умови збереження цільового призначення «рекреаційна діяльність»;

- спростити оформлення віз для громадян країн, не членів Європейського Союзу, з високим рівнем  доходів на душу населення та збільшити граничний термін перебування в Україні громадян інших держав з 90 до 360 днів;

- впровадити зміни до Податкового кодексу щодо пільгового оподаткування різних видів туристичної діяльності;

- затвердити та забезпечити введення в дію Національного стандарту України ДСТУ «Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування»;

- сприяти створенню та діяльності регіональних центрів туристичного розвитку, орієнтованих на розробку туристичних маршрутів та забезпечення їх кваліфікованими кадрами супроводу.

 

3.Рекомендувати Державному комітету телебачення та радіомовлення України за участю громадських організацій, благодійних фондів сприяти створенню теле- та радіо-програм, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу України, висвітлення регіональних особливостей, розвиток внутрішнього туризму.

 

4.Контроль за виконанням рішення Комітету покласти на голову підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Романову А.А.

 

 

Голова Комітету                                              А. ПАЛАТНИЙ

 

Секретар Комітету                                          А. РОМАНОВА

 

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи”

06 грудня 2023 10:13
23 листопада 2023 12:12
14 листопада 2023 11:30
20 жовтня 2023 11:14
10 жовтня 2023 10:37
22 вересня 2023 09:36
05 вересня 2023 11:44
09 серпня 2023 13:01
25 липня 2023 11:00
04 липня 2023 14:09