Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

 

 

12      травня             15

 

 м. Київ

 

Головуючий:  Голова Комітету Палатний А.Л.

Секретар: Романова А.А.

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., Петренко О.М., Спориш І.Д.

Відсутні: народний депутат Бакулін Є.М.

Запрошені: МИТРОФАНСЬКИЙ С.В. – заступник Міністр молоді та спорту України; БАЖЕНКОВ Є.В. – директор Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, голова ФСТ «Спартак»; ХОХЛЕНКОВ І.О. –  директор Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України; ЗАЦЕРКОВНИЙ М.М. директор Департаменту соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики; ВОВК В.С. – заступник Директора департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; КУКСА Т.А. – завідувач сектору по роботі з багатодітними сім’ями Міністерства соціальної політики України; СУЛІМА О.В. – начальник Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України; БОНДАРЕНКО А.В. – начальник відділу фінансів освіти Департаменту фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України; БОЙКО С.М. – начальник відділу фінансів фізичної культури, спорту та молодіжної політики Департаменту фінансів охорони здоров’я та соціальних програм Міністерства фінансів України; РОЙ М.Г. – головний спеціаліст відділу Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України; ГОНЧАК А.Б. – головний спеціаліст відділу дотримання прав дитини Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; СКУГАРЕВА О.А. – віце-президент Національного Комітету спорту інвалідів України; БРИКУЛЬСЬКИЙ О.В. – виконавчий директор Спортивного комітету України; КОРЖ В.П. – голова ФСТ «Динамо»; ВЕРЗУН Г.В. – перший заступник голови ФСТ «Спартак»;  САВЧУК Г.У. – перший заступник голови ФСТ «Колос» АПК України; ЦИПЛО М.І. – голова ФСТ «Україна»; Дутчак М.В. – перший проректор Національного університету фізичного виховання та спорту України; ГАНУЩАК Н.В. – координатор професійного розвитку «Асоціація міст України».

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок), (р. № 2664, н.д. Медуниця О.В., Денисенко В.І.);  

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород (р. № 2043, н.д. Єремеєв І.М., Івахів С.П., Мартиняк С.В. та інші);

3. Проект Закону про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді (р. № 2626, н.д. Горбунов О.В., Іщейкін К.Є., Дубневич Б.В., Крулько І.І.);

4. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді), (р. № 2627, н.д. Горбунов О.В., Дубневич Б.В., Іщейкін К.Є., Крулько І.І.);

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання соціальних послуг), (р. № 2245, н.д. Лаврик М.І.);

6. Пропозиції Міністерства соціальної політики України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів;

7. Про затвердження складу робочої групи з підготовки та проведення Верховною Радою України парламентських слухань на тему: «Сімейна  політика  України – цілі та завдання», що відбудуться 17  червня  2015 року.

 

1.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок), (реєстр. 2664), поданий народними депутатами України Медуницею О.В., Денисенком В.І.  

Палатний А.Л. доповів про те, що до Комітету звернулися автори законопроекту з проханням про перенесення розгляду проекту Закону на наступне засідання Комітету.

 

Ухвалили:

 

1. Перенести на наступне засідання Комітету розгляд проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок), (реєстр. 2664), поданий народними депутатами України Медуницею О.В., Денисенком В.І.  

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

2.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям - героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород), (реєстр. № 2043) поданий народними депутатами України Єремеєвим І.М., Івахівим С.П., Мартиняком С.В., Москаленком Я.М., Литвином В.М.

Палатний А.Л. запропонував відхилити розгляд законопроекту в зв’язку з тим, що автори цього проекту Закону у четвертий раз не з’явилися на засідання Комітету, а також в зв’язку з тим, що законопроект містить багато неточностей та неузгодженостей.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути  проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород), (реєстр. № 2043) у першому читанні та відхилити.

 2. Співдоповідачем від Комітету  визначити Голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

3-4.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проекти Законів про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді (реєстр. № 2626), та про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді), (реєстр. № 2627), подані народними депутатами України Горбуновим О.В., Іщейкіним К.Є., Дубневичем Б.В., Крульком І.І.

Палатний А.Л. зазначив, що на адресу Комітету надійшов лист одного із авторів законопроектів, народного депутата України Горбунова О.В., з проханням перенести розгляд законопроектів, (реєстр. №№ 2626 та 2627), на наступне засідання Комітету, оскільки вони взаємопов’язані між собою та мають розглядатися комплексно.

 

Ухвалили:

 

1. Перенести на наступне засідання Комітету розгляд проектів Законів про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді, (реєстр. № 2626), та про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді), (реєстр. № 2627), поданих народними депутатами України Горбуновим О.В., Іщейкіним К.Є., Дубневичем Б.В., Крульком І.І.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

5.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання соціальних послуг), (реєстр. № 2245),  поданий народним депутатом України Лавриком М.І.

Палатний А.Л. надав слово Зацерковному М.М., директору Департаменту соціального страхування та партнерства Міністерства соціальної політики України. Зацерковний М.М. зазначив, що Міністерство соціальної політики не підтримує даний законопроект.

Палатний А.Л. надав слово Баженкову Є.В., директору Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування, голові ФСТ «Спартак». Баженков Є.В. зазначив, що Фонд соціального страхування підтримує законопроект та вважає, що його прийняття сприятиме зміцненню здоров’я застрахованих осіб та зменшенню видатків на матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, раціональному та ефективному використанню коштів Фонду.

В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – перший заступник голови Комітету, Силантьєв Д.О.– заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту та Корж В.П. – голова ФСТ «Динамо» з пропозицією підтримати зазначений законопроект.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути  проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання соціальних послуг), (реєстр. № 2245), поданий народним депутатом України Лавриком М.І., у першому читанні та прийняти його за основу.

2. Рішення Комітету направити до  Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

6.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про пропозиції Міністерства соціальної політики України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів.

Палатний А.Л. надав слово Хохленкову І.О., директору Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України. 

Хохленков І.О. доповів, що метою запропонованих пропозицій Міністерства соціальної політики є уточнення визначень деяких категорій дітей та приведення їх у відповідність до норм чинного законодавства, посилення контролю за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, встановлення персональної відповідальності засновників (власників) за якість послуг, перегляд терміну продовження оздоровчої зміни з 21 до 18 днів, розмежування функцій управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку та введення поняття Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

Хохленков І.О. запропонував членам Комітету підтримати запропоновані Міністерством соціальної політики України пропозиції.

 

Ухвалили:

 

1. Доручити членам Комітету оформити та подати як законопроект на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

7.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про затвердження складу робочої групи з підготовки та проведення Верховною Радою України парламентських слухань на тему: «Сімейна  політика  України – цілі та завдання», які відбудуться 17  червня  2015 року.

Палатний А.Л. зазначив, що всі члени Комітету ознайомилися з запропонованим проектом щодо складу робочої групи з підготовки та проведення Верховною Радою України парламентських слухань та, у зв’язку з відсутністю зауважень, запропонував прийняти рішення.

 

Ухвалили:

 

1. Затвердити склад робочої групи з підготовки та проведення Верховною Радою України парламентських слухань на тему: «Сімейна  політика  України – цілі та завдання», що відбудуться 17  червня  2015 року.

  2. Уповноважити Голову Комітету правом внесення зміни до складу робочої групи у разі надходження пропозицій від міністерств, відомств та громадських організацій.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

Голова Комітету                                                                                                                                                      А. ПАЛАТНИЙ

 

Секретар Комітету                                                                                                                                                  А. РОМАНОВА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи”

06 грудня 2023 10:13
23 листопада 2023 12:12
14 листопада 2023 11:30
20 жовтня 2023 11:14
10 жовтня 2023 10:37
22 вересня 2023 09:36
05 вересня 2023 11:44
09 серпня 2023 13:01
25 липня 2023 11:00
04 липня 2023 14:09