Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

                          16

 

12            серпня     14

 

 

8 квітня 2015 року

 

м. Київ

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л.

Секретар: Романова А.А.

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Петренко О.М., Силантьєв Д.О., Спориш І.Д.

Відсутні: Бакулін Є.М.

Запрошені: Гриневич Л.М. -  народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; Гопко Г.М. - народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах; Полянський П.Б. -  заступнику Міністра освіти і науки України; Кулеба М.М. - Уповноважений Президента України з прав дитини; Колбаса Р.С. - директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; Ремень О.М. - начальник відділу забезпечення Уповноваженого Президента України з прав дитини; Бойко А. П. – перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; Лях Д.О. - керівник Департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Дибайло В.Д. - директор Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині»; Кияниця З.П. – заступник директора Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині»; Ганущак Н.В. - Координатор професійного розвитку Асоціації міст України; Тарабанова С. - менеджер громадської організації «Восток SOS».

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

 

1. Проект Закону про державну підтримку санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт», (р. № 1446, н.д. Солод Ю.В., Королевська Н.Ю.).

2. Проект Закону про внесення змін до законів України «Про охорону дитинства» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття освіти, (р. № 2105, н.д. Гриневич Л.М., Фаєрмарк С.О., Кириленко І.Г., Кадикало М.О.).

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми, (р. № 2254, н.д. Геращенко І.В., Гопко Г.М., Гриневич Л.М., інші).

4. Проект Закону про забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України, (р. № 2146, н.д. Фельдман О.Б.).

5. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних конфліктів, (р. № 1410, н.д. Павленко Ю.О., Королевська Н.Ю.).

6. Про погодження теми доповіді про становище молоді в Україні.

7. Щодо надання кандидатури до складу Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

8. Організаційне питання.

 

1.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про державну підтримку санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт», (реєстр. № 1446), поданий народними депутатами України Солодом Ю.В., Королевською Н.Ю.).

Палатний А.Л. доповів, що на адресу Комітету надійшов лист автора законопроекту, народного депутата України Ю.В. Солода з проханням про перенесення розгляду законопроекту про державну підтримку санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» (реєстр. № 1446), поданий народними депутатами України Солодом Ю.В., Королевською Н.Ю., на наступне засідання Комітету.

 

Ухвалили:

 

1. Перенести на наступне засідання Комітету розгляд проекту Закону про державну підтримку санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт», (реєстр. № 1446), поданий народними депутатами України Солодом Ю.В., Королевською Н.Ю.).

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

2.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до законів України «Про охорону дитинства» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття освіти), (реєстр. № 2105), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., Фаєрмарком С.О., Кириленком І.Г., Кадикалом М.О.

Палатний А.Л. надав слово народному депутату України, Голові Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Л.М.

Гриневич Л.М. зазначила, що законопроектом пропонується доповнити статтю 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та статтю 19 Закону України «Про охорону дитинства» новими частинами, якими передбачається надання державної цільової підтримки учасникам бойових дій, які захищали суверенітет і цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та їхнім дітям для здобуття ними професійно-технічної та вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Гриневич Л.М. зазначила, що прийняття законопроекту надасть можливість поліпшити соціальний захист і посилити державні гарантії здобуття освіти учасниками бойових дій, які захищали суверенітет і цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та їхніми дітьми.

 

В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – перший заступник Голови Комітету; Спориш І.Д. -  голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Полянський П.Б. -  заступник Міністра освіти і науки України; Кулеба М.М. - Уповноважений Президента України з прав дитини; Колбаса Р.С. - директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; Бойко А. П. – перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; Лях Д.О. - керівник Департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення змін до законів України «Про охорону дитинства» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття освіти), (реєстр. № 2105), поданий народними депутатами України Гриневич Л.М., Фаєрмарком С.О., Кириленком І.Г., Кадикалом М.О. у першому читанні та прийняти його за основу.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша І.Д.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

3-5.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проекти Законів про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми (реєстр. № 2254), поданий народними депутатами України Геращенко І.В., Гопко Г.М., Гриневич Л.М., та іншими, про забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України
(реєстр. № 2146 ), поданий народним депутатом України Фельдманом О.Б., та про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних конфліктів (реєстр. №  1410), поданий народними депутатами України Павленком Ю.О., Королевською Н.Ю.

Палатний А.Л. доповів, що на адресу Комітету надійшов лист автора законопроекту, народного депутата України О.Б. Фельдмана з проханням розглянути законопроект за реєстраційним № 2146, без його присутності.

Палатний А.Л. надав слово народному депутатові України, Голові Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, яка є автором законопроекту за реєстраційним  № 1410, Гопко Г.М.

Гопко Г.М. зазначила, що законопроектом пропонується визначити порядок захисту дітей під час воєнних дій чи збройних конфліктів, удосконалити систему заходів та дій органів держави стосовно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей без супроводження законних представників, а також підтримки сімей з дітьми, механізм реалізації передбаченої Сімейним кодексом України патронатної форми виховання дітей, передбачити заходи державної підтримки дітей у сім‘ях патронатних вихователів шляхом внесення змін до законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», до Житлового кодексу Української РСР, до законів України «Про соціальні послуги», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про безоплатну правову допомогу»,  «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

В обговоренні взяли участь: Спориш І.Д. -  голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Полянський П.Б. -  заступник Міністра освіти і науки України; Кулеба М.М. - Уповноважений Президента України з прав дитини; Колбаса Р.С. - директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України;
Вашека Г.В. - директор Департаменту фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України; Бойко А. П. – перший заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій; Лях Д.О. - керівник Департаменту з питань дотримання
соціально-економічних та гуманітарних прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми (реєстр. № 2254), поданий народними депутатами України Геращенко І.В., Гопко Г.М., Гриневич Л.М. та іншими, за основу, з врахуванням при його підготовці до другого читання окремих положень проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних конфліктів (реєстр. № 1410), поданого народними депутатами України Павленком Ю.О. та Королевською Н.Ю., та проекту Закону про забезпечення права та гарантій дітей-жертв збройного конфлікту, воєнних дій, тимчасової окупації території України (реєстр. № 2146), поданого народним депутатом України  Фельдманом О.Б. 

2. Співдоповідачем від Комітету по всім законопроектам  визначити голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича.

 

 Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0, «Утрималось» –0.

 

6.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про погодження теми доповіді про становище молоді в Україні. 

Палатний А.Л. доповів, що до Комітету звернулось Міністерство молоді та спорту України з пропозицією розглянути можливість проведення парламентських слухань про становище молоді в Україні, приділивши особливу увагу національно - патріотичному вихованню дітей та молоді, що проходитиме у грудні 2015 році.

Палатний А.Л. запропонував членам Комітету погодитися з пропозицією про проведення парламентських слухань та рекомендувати Міністерству молоді та спорту України підготувати доповідь про становище молоді в Україні на тему: «Формування патріотизму та національної свідомості  дітей та молоді в сучасних умовах».

 

Ухвалили:

 

1. Затвердити тему доповіді про становище молоді в Україні на тему: «Формування патріотизму та національної свідомості  дітей та молоді в сучасних умовах».

2. Рішення  Комітету направити до Міністерства молоді та спорту України.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0, «Утрималось» –0.

 

7.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л.  про надання кандидатури до складу Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Палатний А.Л. доповів, що до Комітету звернулось Міністерство молоді та спорту України з пропозицією щодо надання від Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму кандидатури до складу Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Палатний А.Л. запропонував членам Комітету затвердити кандидатуру голови підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша І.Д. до складу Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

 

Ухвалили:

 

1. Затвердити кандидатуру голови підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша І.Д. для включення до складу Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

2. Рішення  Комітету направити до Міністерства молоді та спорту України.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0, «Утрималось» –0.

 

8.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л., який запропонував перевести на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Криштафовича Ореста Ярославича, який працює на посаді спеціаліста І категорії секретаріату Комітету за рахунок вакантної посади консультанта секретаріату, та перебуває в кадровому резерві на посаду консультанта секретаріату Комітету. У разі неможливості вирішення питання призначення Криштафовича О.Я. на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Палатний А.Л. запропонував перевести Криштафовича О.Я. на посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Керівнику Апарату Верховної Ради України перевести на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Криштафовича Ореста Ярославича, який працює на посаді спеціаліста
І категорії секретаріату Комітету
за рахунок вакантної посади консультанта секретаріату, та перебуває в кадровому резерві на посаду консультанта секретаріату Комітету.

2. У разі неможливості вирішення питання призначення Криштафовича О.Я. на посаду головного консультанта секретаріату Комітету, рекомендувати Керівнику Апарату Верховної Ради України перевести Криштафовича О.Я. на посаду консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0, «Утрималось» –0.

 

 

Голова Комітету                                                                          А. ПАЛАТНИЙ

 

Секретар Комітету                                                                     А.РОМАНОВА

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи”

06 грудня 2023 10:13
23 листопада 2023 12:12
14 листопада 2023 11:30
20 жовтня 2023 11:14
10 жовтня 2023 10:37
22 вересня 2023 09:36
05 вересня 2023 11:44
09 серпня 2023 13:01
25 липня 2023 11:00
04 липня 2023 14:09