Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

12

 

4  березня     2015 року

 

 м. Київ

 

Головуючий: Голова Комітету Палатний А.Л.

Секретар: Романова А.А.

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Петренко О.М., Силантьєв Д.О., Спориш І.Д.

Відсутні: Бакулін Є.М.

Запрошені: Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; Колбаса Р.С. - директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; Рязанова Н.Г. – заступник директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України; Лазаренко О.О. – начальник управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України, Левченко К.Б. - Президент Міжнародного жіночого про захисного центру "Ла Страда – Україна".

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.                 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних конфліктів, (реєстр.1410, н.д. Ю.Павленко, Н.Королевська).

2.                 Проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім’ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів, (реєстр. № 2190, Кабінет Міністрів України).

3.                 Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Сімейна політика України - цілі та завдання" (17 червня 2015 року), (реєстр. № 2110, н.д. П.Унгурян, І Подоляк, Г.Гопко, М.Лаврик).

4.                 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо посилення соціального захисту сімей мобілізованих, (реєстр.№ 1212, н.д. М.Головко, О.Осуховський, А. Іллєнко).

5.                 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів I чи II групи, ( реєстр. № 1448, н.д. А.Деркач, І. Єремеєв).

6.                 Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" щодо підвищення рівня соціального забезпечення, (реєстр. № 1514, н.д. Н.Королевська).

7.                 Про дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту сімей з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (за дослідженням Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна»).

 

1.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних конфліктів, (реєстр. № 1410), поданий народними депутатами України Павленком Ю.О., Королевською Н.Ю.

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту в зв’язку з тим, що автори не з’явились на засідання Комітету.

 

Ухвалили:

Перенести розгляд проекту Закону про внесення змін деяких законодавчих актів України щодо гарантій захисту прав дітей-жертв воєнних дій та збройних конфліктів, (реєстр. № 1410), на наступне засідання Комітету.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

2.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім’ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів, (реєстр. № 2190), поданий Кабінетом Міністрів України. Зауважив, що Комітет визначений головним щодо розгляду зазначеного законопроекту.

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Р.С., директору Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України. Колбаса Р.С. поінформував, що законопроектом пропонується внесенням змін до Сімейного кодексу України вдосконалити механізм розгляду в судовому порядку спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе. Зазначеними змінами передбачається врахування під час розгляду відповідних спорів факту відмови батьків від соціального супроводу.

Палатний А.Л. надав слово Споришу І.Д., голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства. Спориш І.Д. запропонував підтримати прийняття законопроекту за основу.

В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – Перший заступник Голови Комітету; Романова А.А. – Секретар Комітету; Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; Лазаренко О.О. - начальник управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України.

 

Ухвалили:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім’ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав та інтересів, (реєстр. № 2190), поданий Кабінетом Міністрів України, в першому читанні та прийняти його за основу.

2. Співдоповідачем з цього питання визначено Голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

3.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: “Сімейна політика України - цілі та завдання” (реєстр. № 2110), поданий народними депутатами України Унгуряном П.Я., Подоляк І.І., Гопко Г.М., Лавриком М.І.

Палатний А.Л. зазначив, що 3 лютого ц.р. Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму вже розглядав зазначений проект Постанови і запропонував провести слухання 17 червня ц.р. Автори підтримали пропозицію Комітету і внесли до Верховної Ради України узгоджений проект. Запропонував підтримати прийняття проекту Постанови за основу та в цілому.

 

Ухвалили:

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань на тему: “Сімейна політика України - цілі та завдання”, (реєстр. № 2110), в першому читанні та прийняти його за основу та в цілому.

2. Співдоповідачем з цього питання визначено Голову Комітету Палатного Артура Леонідовича.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

4.

 

 Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо посилення соціального захисту сімей мобілізованих, реєстр.№ 1212, поданий народними депутатами України М.Головком, О.Осуховським, А. Іллєнком.

 Палатний А.Л. надав слово заступнику Голови Комітету Петренку О.М.

 Петренко О.М. поінформував, що у законопроекті пропонується обмежити призов на військову службу під час мобілізації осіб зі складу сімей, в яких хоча б одна особа вже була призвана на військову службу під час відповідної мобілізації (за виключенням осіб, які добровільно зголосились бути призваними), шляхом внесення відповідних змін до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Наголосив, що Головне науково-експертне управління висловило багато зауважень до законопроекту. Запропонував рекомендувати Верховній Раді України повернути законопроект авторам на доопрацювання.

В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – Перший заступник Голови Комітету; Левченко К.Б. – Президент МЖПЦ "Ла Страда - Україна".

Величкович М.Р. зауважив, що обмеження призову на військову службу під час часткової мобілізації осіб зі складу сімей, в яких хоча б одна особа вже була призвана на військову службу під час відповідної мобілізації, повинно стосуватися також осіб, які народилися від тих самих батьків, незалежно від того, чи проживають вони разом з ними, чи мають окремі родини.

 

Ухвалили:

 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні повернути проект Закону про внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо посилення соціального захисту сімей мобілізованих, (реєстр.№ 1212), суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань національної безпеки та оборони.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

5.

 

 Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів I чи II групи, реєстр. № 1448, поданий народними депутатами України А.Деркачем, І. Єремеєвим.

Палатний А.Л. надав слово Колбасі Р.С., директору Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політки України. Колбаса Р.С. поінформував, що законопроект розроблений з метою створення правових умов посилення захисту прав дітей-інвалідів, батьки яких проходять військову службу відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", шляхом викладення в новій редакції абзацу другого пункту "ґ" частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби військовослужбовців, які мають на утриманні дітей-інвалідів I чи II групи віком до 23 років.

 Палатний А.Л. надав слово заступнику Голови Комітету Петренку О.М.

 Петренко О.М. запропонував підтримати висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України і рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект за основу.

 

Ухвалили:

 1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо звільнення з військової служби осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів I чи II групи, (реєстр. № 1448), в першому читанні та прийняти його за основу.

2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань національної безпеки та оборони.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

6.

 

 Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" щодо підвищення рівня соціального забезпечення, реєстр. № 1514, поданий народним депутатом України Королевською Н.Ю.

Палатний А.Л. надав слово Рязановій Н.Г. – заступнику директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України. Рязанова Н.Г. зауважила, що Міністерство соціальної політики України підтримує прийняття законопроекту, в якому пропонується збільшити розмір надбавки на догляд за інвалідом з дитинства, віднесеним до підгрупи А І групи, з 75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 110 відсотків зазначеного прожиткового мінімуму.

 Палатний А.Л. надав слово Споришу І.Д., голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства. Спориш І.Д. запропонував підтримати прийняття законопроекту за основу, рішення Комітету направити до головного Комітету.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" щодо підвищення рівня соціального забезпечення, реєстр. № 1514, в першому читанні та прийняти його за основу.

2. Рішення Комітету направити до Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

7.

 

 Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту сімей з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (за дослідженням Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна»).

Палатний А.Л. надав слово Левченко К.Б. - Президенту Міжнародного жіночого про захисного центру "Ла Страда – Україна".

Левченко К.Б. поінформувала про роботу Національної дитячої "гарячої лінії" та Національної "гарячої лінії" із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації. Метою роботи Національної дитячої "гарячої" лінії є надання в телефонному та текстовому режимах безкоштовних інформаційних, соціально-психологічних та правових консультацій. Цільовою групою зазначеної "гарячої" лінії є діти віком до 18 років, які потребують консультації щодо захисту їхніх прав, психологічної та правової підтримки в складних життєвих обставинах.

Робота Національної "гарячої лінії" із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації спрямована на надання консультацій громадянам України, які стали жертвами насильства в сім’ї, торгівлі людьми тощо стосовно відновлення їх прав.

З початку проведення на Сході України антитерористичної операції на Національні "гарячі" лінії почали надходити дзвінки від громадян України, які вимушені були залишити постійне місце проживання або залишилися проживати в зоні конфлікту. Протягом березня-грудня 2014 року таких дзвінків надійшло понад 6 тисяч. Враховуючи розгубленість громадян, нестабільний психологічний стан та інші фактори, ресурс Національних "гарячих" ліній Центру "Ла Страда-Україна" є надзвичайно важливим, адже зателефонувавши абонент має змогу (в залежності від проблеми), отримати кваліфіковану консультацію юриста, психолога або соціального працівника.

В обговоренні взяли участь: Романова А.А. – Секретар Комітету; Філіпішина А.А. – представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; Лазаренко О.О. - начальник управління кримінальної міліції у справах дітей Міністерства внутрішніх справ України.

 

Ухвалили:

1. Взяти до відома інформацію Міжнародного жіночого правозахисного центру "Ла Страда – Україна" щодо аналізу дзвінків на Національну дитячу "гарячу лінію" та Національну "гарячу лінію" із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації.

 2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

1) спростити процедуру реєстрації внутрішньо переміщених осіб;

 2) вжити заходів щодо забезпечення права сімей з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами, на своєчасне отримання державних соціальних допомог;

 3) посилити контроль за виконанням Постанови Кабінету Міністрів України "Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі, на оплату житлово-комунальних послуг" (від 01.10.2014 р. № 505);

4) забезпечити інформування працівників місцевих органів соціального захисту населення щодо змін у законодавстві України, що стосуються захисту прав внутрішньо переміщених осіб;

 5) сприяти розміщенню у доступних для населення місцях номерів Національної дитячої "гарячої лінії" та Національної "гарячої лінії" із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації, в тому числі, на офіційному веб-сайті Міністерства соціальної політики України ;

6) забезпечити підготовку спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для роботи з внутрішньо переміщеними особами та сім’ями, члени яких загинули під час проведення антитерористичної операції, щодо подолання важкого емоційного стану.

3. Рекомендувати Міністерству соціальної політики України не допустити в умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні не допустити скорочення служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, забезпечити виконання в повному обсязі функцій у сфері захисту прав дітей, сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах.

4. Рекомендувати Міжнародному жіночому правозахисному центру "Ла Страда – Україна" продовжити здійснення моніторингової діяльності з використанням Національної дитячої "гарячої лінії" та Національної "гарячої лінії" із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

Голова Комітету                                                                                                                                            А. ПАЛАТНИЙ

 

Секретар Комітету                                                                                                                                        А. РОМАНОВА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи”

06 грудня 2023 10:13
23 листопада 2023 12:12
14 листопада 2023 11:30
20 жовтня 2023 11:14
10 жовтня 2023 10:37
22 вересня 2023 09:36
05 вересня 2023 11:44
09 серпня 2023 13:01
25 липня 2023 11:00
04 липня 2023 14:09