Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

17

 

21      квітня             2015 р.

 

 м. Київ

Головуючий:  Голова Комітету Палатний А.Л.

Секретар: Романова А.А.

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Петренко О.М., Спориш І.Д., Силантьєв Д.О.

Відсутні: народний депутат Бакулін Є.М.

Запрошені:  Рабінович В.З. – народний депутат України; Жданов І.О. – Міністр молоді та спорту України; Даневич М.В. – заступник Міністра молоді та спорту України –  керівник апарату; Кікіна С.О. – директор Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України; Діденко С.О. –  директор Департаменту фінансів, охорони здоров’я та соціальних програм Міністерства фінансів України; Філіпішина А.А. –  представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності; Кольчик О.М. – заступник директора Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України; Рязанова Н.Г. –  заступник директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України; Підлужна Н.В. – заступник директора Департаменту стратегічного планування Міністерства соціальної політики України; Кукса Т.А. – начальник сектору по роботі з багатодітними сім’ями Міністерства соціальної політики України.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» щодо працевлаштування молоді (р. № 1524, н.д. Рабінович В.З.);

2. Проект Закону про державну підтримку санаторно - курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» (р. № 1446, н.д. Солод Ю.В., Королевська Н.Ю.);

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород (р. № 2043, н.д. Єремеєв І.М., Івахів С.П., Мартиняк С.В., Москаленко Я.М., Литвин В.М.);

4. Проект Закону про першочергові заходи щодо захисту соціально вразливих громадян від наслідків фінансово-економічної кризи (р. № 1022,н.д. Долженков О.В., Воропаєв Ю.М., Королевська Н.Ю);

5. Різне.


1.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» (щодо працевлаштування молоді),  (реєстр.  № 1524), поданий народним депутатом Рабіновичем В.З.

Палатний А.Л. надав слово Рабіновичу В.З., автору законопроекту, народному депутату України.

Рабінович В.З. доповів, що законопроектом шляхом внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення», пропонується встановити квоту у розмірі 30 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік  для працевлаштування молоді до 30 років підприємствам, установам та організаціям з чисельністю штатних працівників понад 10 осіб; збільшити з двох до п’яти років строк працевлаштування осіб, що потребують додаткових гарантій у працевлаштуванні, з метою отримання роботодавцем протягом року компенсації фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску; підвищити відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення шляхом значного підвищення штрафів за порушення.

Рабінович В.З. зазначив, що прийняття  законопроекту сприятиме працевлаштуванню молоді, зниженню рівня безробіття, створить умови забезпечення прав та гарантій зайнятості, механізму працевлаштування та соціального захисту молоді.

Палатний А.Л. надав слово Жданову І.О., Міністру молоді та спорту України. Жданов І.О. зазначив, що Міністерство молоді та спорту підтримує законопроект та вважає, що його прийняття сприятиме працевлаштуванню молоді.

Палатний А.Л. надав слово Кікіні С.О., директору Департаменту ринку праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України. Кікіна С.О. доповів, що Міністерство не підтримує законопроект, але має низку слушних пропозицій та зауважень. По-перше, Міністерство вважає, що норми законопроекту щодо встановлення кваліфікаційної ознаки молоді – «до 30 років» не узгоджується із чинною нормою статті 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», згідно з якою «молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років». По-друге, Міністерство вважає, що запропоновані зміни стануть додатковим навантаженням на роботодавця до існуючих зобов’язань та створять обмеження у праві вільного добору роботодавцем працівників та не сприятимуть довготривалим трудовим відносинам, адже, щоб роботодавцю виконати норматив робочих місць для працевлаштування молоді та не сплачувати штрафи через застосування до нього адміністративно-господарських санкцій, роботодавець змушений буде або звільняти літніх працівників для прийняття на їх робочі місця молодих громадян у межах встановленого нормативу або створювати непрестижні робочі місця.

В обговоренні взяли участь: Спориш І.Д. - голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Філіпішина А.А. - представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення змін до Закону України «Про зайнятість населення» (щодо працевлаштування молоді), (реєстр. № 1524), в першому читанні  та повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи  на доопрацювання.

2. Направити Рішення до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

 

2.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про державну підтримку санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» (реєстр.  № 1446), поданий народними депутатами  Солодом Ю.В., Королевською Н.Ю.

Палатний А.Л. надав слово Кольчик О.М., заступнику директора Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування Міністерства соціальної політики України. Кольчик О.М. зазначила, що Міністерство соціальної політики не підтримує законопроект.

Палатний А.Л. надав слово Діденку С.О., директору Департаменту фінансів, охорони здоров’я та соціальних програм Міністерства фінансів України. Діденко С.О. зазначив, що Міністерство фінансів не підтримує законопроект, оскільки реалізація положень законопроекту потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

Палатний А.Л. надав слово Величковичу М.Р. народному депутату України, Першому заступнику Голови Комітету. Величкович М.Р. наголосив, що прийняття законопроекту в частині фінансування санаторно - курортного реабілітаційного центру «Слов’янський курорт» з Державного бюджету порушить сам принцип бюджетної системи щодо неупередженості та матиме ознаки корупції.

 

В обговоренні взяли участь: Петренко О.М. - заступник Голови Комітету, голова підкомітету з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Романова А.А. - секретар Комітету, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності; Спориш І.Д. - голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про державну підтримку санаторно-курортного реабілітаційного центру «Слов'янський курорт» (реєстр. № 1446), в першому читанні та відхилити.

2. Співдоповідачем від Комітету  визначити Голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

3.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям - героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород (реєстр. № 2043) поданий народними депутатами України Єремеєвим І.М., Івахівим С.П., Мартиняком С.В., Москаленком Я.М., Литвином В.М.

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту в зв’язку з тим, що автори не з’явилися на засідання Комітету.

 

Ухвалили: Перенести на наступне засідання Комітету розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород (реєстр. № 2043).

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

4.

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про першочергові заходи (щодо захисту соціально вразливих громадян від наслідків фінансово-економічної кризи), (реєстр. № 1022), поданий народними депутатами Долженковим О.В., Воропаєвим Ю.М., Королевською Н.Ю.

Палатний А.Л. надав слово Підлужній Н.В., заступнику директора Департаменту стратегічного планування Міністерства соціальної політики України.  Підлужна Н.В. зазначила, що Міністерство соціальної політики України не підтримує законопроект, оскільки питання щодо підвищення розмірів окремих державних соціальних гарантій доцільно розглядати після стабілізації фінансово-економічної кризи в державі.

В обговоренні взяли участь: Спориш І.Д. - голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Рязанова Н.Г. - заступник директора Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про першочергові заходи (щодо захисту соціально вразливих громадян від наслідків фінансово-економічної кризи), (реєстр. № 1022), в першому читанні та відхилити.

2. Направити Рішення до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

 

5.

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проекти Законів підготовлені членами Експертної ради з питань фізичної культури та спорту.

Палатний А.Л. надав слово заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань фізичної культури та спорту Силантьєву Д.О.

Силантьєв Д.О. зазначив, що члени Експертної ради з питань фізичної культури та спорту напрацювали три законопроекти, а саме:

1. Проект Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо надання відстрочки від мобілізації в особливий період спортсменам, які включені до складу кандидатів на участь в Олімпійських та Всесвітніх іграх, та їх тренерам. Законопроект розроблено з метою удосконалення підготовки спортсменів, які включені до складу кандидатів на участь в олімпійських та всесвітніх іграх;

2. Проект Закону про внесення зміни до деяких законодавчих актів України (щодо віку членів спортивних федерацій). Законопроект розроблено з метою законодавчо знизити нижню межу віку членів спортивних федерацій  з 14 років до 6 років;

3. Проект Закону про внесення зміни до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту). Законопроект розроблено з метою підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту шляхом внесення відповідних змін до статті 90 Бюджетного кодексу України.

 

Члени Комітету ознайомилися з законопроектами та в ході обговорення вирішили доопрацювати їх в робочому порядку з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

 

Ухвалили:

 

1. Доручити членам Комітету доопрацювати законопроекти підготовлені членами Експертної ради з питань фізичної культури та спорту та подати їх на розгляд Верховної Ради України.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

 

6.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л., який запропонував перевести на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Товстенка Володимира Миколайовича, який працює на посаді старшого консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та перебуває в кадровому резерві на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту  та туризму.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Керівнику Апарату Верховної Ради України перевести на посаду головного консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Товстенка Володимира Миколайовича, який працює на посаді старшого консультанта секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та перебуває в кадровому резерві на посаду головного консультанта секретаріату Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту  та туризму.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

 

 

Голова Комітету                                                                                                                                                     А. ПАЛАТНИЙ

 

Секретар Комітету                                                                                                                                                  А. РОМАНОВА

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи”

06 грудня 2023 10:13
23 листопада 2023 12:12
14 листопада 2023 11:30
20 жовтня 2023 11:14
10 жовтня 2023 10:37
22 вересня 2023 09:36
05 вересня 2023 11:44
09 серпня 2023 13:01
25 липня 2023 11:00
04 липня 2023 14:09