Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

 

 

12      травня             15

 

 м. Київ

Головуючий:  Голова Комітету Палатний А.Л.

Секретар: Романова А.А.

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Силантьєв Д.О., Петренко О.М., Спориш І.Д.

Відсутні: народний депутат Бакулін Є.М.

Запрошені: ЖДАНОВ І.О. – Міністр молоді та спорту України; ПОЛЯНСЬКИЙ П.Б. – заступник Міністра освіти і науки України;  ФІЛІПІШИНА А.А. –  представник Уповноваженого - начальник Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; ВОВК В.С. – заступник Директора департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; КУКСА Т.А. – завідувач сектору по роботі з багатодітними сім’ями Міністерства соціальної політики України; СУЛІМА О.В. – начальник Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України; БОНДАРЕНКО А.В. – начальник відділу фінансів освіти Департаменту фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України; БОЙКО С.М. – начальник відділу фінансів фізичної культури, спорту та молодіжної політики Департаменту фінансів охорони здоров’я та соціальних програм Міністерства фінансів України; СУШКЕВИЧ В.М. – Президент Національного Комітету спорту інвалідів України; СКУГАРЕВА О.А. – віце-президент Національного Комітету спорту інвалідів України; ШЕВЛЯК І.М. – президент Спортивного комітету України; КОРЖ В.П. – голова ФСТ «Динамо»; БАЖЕНКОВ Є.В. – голова ФСТ «Спартак»; ВЕРЗУН Г.В. – перший заступник голови ФСТ «Спартак»;  Мендусь О.П. – голова ФСТ «Колос»; ЦИПЛО М.І. – голова ФСТ «Україна»; Дутчак М.В. – перший проректор Національного університету фізичного виховання та спорту України; ЖИРНИЙ М.М. – голова Київської обласної організації ФСТ «Спартак»; БУЛГАК П.В. – радник Міністра молоді та спорту України; Юзич Ю.П.– заступник голови Молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 1. Проект Закону про внесення змін до законів України «Про охорону дитинства» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття освіти (р. № 2105, друге читання).

2. Проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо скорочення контролюючих функцій державних органів (р. № 2658, КМУ).

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород (р. № 2043, н.д. Єремеєв І.М., Івахів С.П., Мартиняк С.В. та інші).

4. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо визнання неформальної освіти (р. № 2121, н.д. Крулько І.І., Гриневич Л.М., Кириленко І.Г. та інші).

5. Про проведення парламентських слухань на тему:  «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України».

6. Про затвердження складу мандатної комісії, плану заходів та  перенесення термінів проведення фінальної частини ІV Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад.

7. Про передачу комплексно-спортивної бази «Скіф» Львівського державного університету фізичної культури до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

 

1.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до законів України «Про охорону дитинства» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття освіти (р. № 2105, друге читання).

Палатний А.Л. запропонував розглянути порівняльну таблицю з урахуванням пропозицій, які надійшли від народних депутатів України та при потребі проголосувати за кожну відхилену поправку окремо. 

 

В обговоренні взяли участь: Полянський П.Б. -  заступник Міністра освіти і науки України; Вовк В.С. – заступник директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України; Бондаренко А.В. – начальник відділу фінансів освіти Департаменту фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України; Величкович М.Р. – перший заступник голови Комітету; Романова А.А. – Секретар Комітету, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності; Спориш І.Д. -  голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення змін до законів України «Про охорону дитинства» та «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (щодо державної підтримки учасників антитерористичної операції та їх дітей з метою здобуття освіти), (реєстр. № 2105) в  другому читанні та прийняти його в цілому.

2. Доповідачем від Комітету визначити Голову підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства Спориша Івана Дмитровича.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

2.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо скорочення контролюючих функцій державних органів),(реєстр. № 2658), поданий Кабінетом Міністрів України.

Палатний А.Л. надав слово Жданову І.О., Міністру молоді та спорту України. Жданов І.О. зазначив, що законопроект розроблено з метою скорочення контролюючих функцій державних органів та забезпечення дотримання Конституційних принципів невтручання державних органів у діяльність громадських об’єднань, зокрема спортивних федерацій та дотримання європейських вимог та міжнародних стандартів у сфері фізичної культури та спорту.

Палатний А.Л. надав слово  Сушкевичу В.М., Президенту Національного Комітету спорту інвалідів України. Сушкевич В.М. запропонував доповнити статтю 40 даного законопроекту, а саме: «спортивні змагання на території України з видів спорту інвалідів проводяться за правилами затвердженими спортивними федераціями інвалідів України, або їх спілками, які є членами Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародного спортивного комітету глухих  і  дотримуються при їх проведенні правил з видів спорту інвалідів, визнаних  Міжнародним паралімпійським комітетом, Міжнародним спортивним комітетом глухих та іншими міжнародними спортивними організаціями».

 

В обговоренні взяли участь: Корж В.П. – голова ФСТ «Динамо»; Баженков Є.В. – голова ФСТ «Спартак»; Мендусь  О.П. – голова ФСТ «Колос»; Ципло М.І. – голова ФСТ «Україна»; Дутчак М.В. – перший проректор Національного університету фізичного виховання та спорту України; Силантьєв Д.О. – заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань фізичної культури та спорту.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо скорочення контролюючих функцій державних органів), (реєстр. № 2658) в першому читанні та прийняти його за основу з урахуванням висловлених зауважень.

2. Співдоповідачем від Комітету визначити заступника голови Комітету, голову підкомітету з питань фізичної культури та спорту Силантьєва Дениса Олеговича.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

3.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям - героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород), (реєстр. № 2043) поданий народними депутатами України Єремеєвим І.М., Івахівим С.П., Мартиняком С.В., Москаленком Я.М., Литвином В.М.

Палатний А.Л. запропонував перенести розгляд законопроекту в зв’язку з тим, що автори не з’явилися на засідання Комітету.

 

Ухвалили: Перенести на наступне засідання Комітету розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо гарантування виплат одноразової допомоги Матерям-героїням, а також запровадження строків розгляду документів і вручення державних нагород), (реєстр. № 2043).

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

4.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти), (реєстр. № 2121), поданий народними депутатами України Крульком І.І., Гриневич Л.М., Кириленком І.Г. та іншими.

Палатний А.Л. надав слово Полянському П.Б., заступнику Міністра освіти і науки України. Полянський П.Б. зазначив, що Міністерство освіти і науки підтримує в цілому законодавчу  ініціативу, спрямовану на розширення права особи на освіту. Полянський П.Б. зауважив, що внесення запропонованих проектом Закону змін до чинного Закону України «Про освіту»  є недоцільним, але разом з тим, з огляду на важливість відображення у освітньому законодавстві питання функціонування неформальної та інформальної освіти запропонував під час розробки нового Закону  України «Про освіту» доповнити зміни запропонованими нормами.

Палатний А.Л. надав слово Сулімі О.В., начальнику управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України. Суліма О.В. зазначила, що Міністерство соціальної політики підтримує ідею законопроекту щодо визнання неформальної та інформальної  освіти (самоорганізованої освіти, самоосвіти) в якості різновидів освіти в Україні, визнання державою неформальної освіти, здобутої волонтерами у організаціях та установах, які залучають до своєї діяльності волонтерів, та закріплення права волонтерів на врахування факту здобуття ними названої освіти при влаштуванні на державну службу.

Палатний А.Л. надав слово Бондаренку А.В., начальнику відділу фінансів освіти Департаменту фінансів освіти, науки, культури та засобів масової інформації Міністерства фінансів України. Бондаренко А.В. зазначив, що Міністерство фінансів України не підтримує даний законопроект та вважає, що реалізація законопроекту потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

В обговоренні взяли участь: Величкович М.Р. – перший заступник голови Комітету; Спориш І.Д. -  голова підкомітету з питань молодіжної політики, сім’ї та дитинства; Юзич Ю.П.– заступник голови Молодіжної організації «Пласт – Національна скаутська організація України».

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти), (реєстр. №2121) в першому читанні та прийняти його за основу з урахуванням висловлених зауважень.

2. Рішення Комітету направити до  Комітету з питань науки і освіти.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

5.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проведення парламентських слухань на тему:  «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України».

Палатний А.Л. доповів, що до Комітету надійшов лист від народного депутата України Романової А.А. з пропозицією щодо проведення парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» в жовтні цього року.

В обговоренні взяли участь всі члени Комітету та підтримали пропозицію щодо проведення парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» в жовтні цього року.

 

Ухвалили:

 

1. Підтримати пропозицію народного депутата України Романової А.А. щодо проведення парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» в жовтні цього року.

2. Рекомендувати членам Комітету долучитися до співавторства відповідного проекту постанови.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

6.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про затвердження складу мандатної комісії, плану заходів та  перенесення термінів проведення фінальної частини ІV Всеукраїнської спартакіади в м. Ужгород з 25 - 29 травня ц.р. на 
9 - 12 червня 2015 року.

Палатний А.Л. доповів, що ІV Всеукраїнська спартакіада серед депутатів усіх рівнів проходитиме як завжди за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Міністерства молоді та спорту України,  фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» з метою пропаганди здорового способу життя, зміцнення здоров’я депутатів шляхом  їх залучення до занять фізичною культурою та спортом.

Палатний А.Л. надав слово директору Спартакіади, голові Київської обласної організації ФСТ «Спартак» Жирному М.М.

Жирний М.М. зазначив, що Організаційний Комітет, враховуючи клопотання переважної більшості обласних рад, пропонує перенести термін проведення фінальної частини ІV Всеукраїнської спартакіади в м. Ужгород з

25 - 29 травня ц.р. на  9 - 12 червня 2015 року.

Жирний М.М. запропонував затвердити склад мандатної комісії та план заходів проведення фінальної частини ІV Всеукраїнської спартакіади.

 

Ухвалили:

 

1.  Затвердити склад мандатної комісії, план заходів та погодитись із перенесенням термінів проведення фінальної частини ІV Всеукраїнської спартакіади серед депутатів Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (міст обласного підпорядкування), сільських та селищних рад в м. Ужгород з 25 - 29 травня ц.р.  на 9 - 12 червня 2015 року в м. Ужгород.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

7.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про передачу комплексно-спортивної бази «Скіф» Львівського державного університету фізичної культури до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Палатний А.Л. надав слово Величковичу М.М., першому заступнику Голови Комітету. Величкович М.М. доповів про один із об’єктів, який використовувався для підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, передбаченою Державною цільовою програмою  підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої Постановою Кабінету  Міністрів України № 357 від 14.04.2010, а саме про комплексно-спортивну базу «Скіф» Львівського державного університету фізичної культури.

Величкович М.М. запропонував членам Комітету підготувати лист до Міністра освіти і науки України з приводу ситуації, яка склалася навколо комплексно-спортивної бази «Скіф» Львівського державного університету фізичної культури.

 

Ухвалили:

 

1.  Направити лист від Комітету щодо питання комплексно-спортивної бази «Скіф» Львівського державного університету фізичної культури до Міністерства освіти і науки України.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

Голова Комітету                                                                                                                                            А. ПАЛАТНИЙ

 

Секретар Комітету                                                                                                                                        А. РОМАНОВА 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи”

06 грудня 2023 10:13
23 листопада 2023 12:12
14 листопада 2023 11:30
20 жовтня 2023 11:14
10 жовтня 2023 10:37
22 вересня 2023 09:36
05 вересня 2023 11:44
09 серпня 2023 13:01
25 липня 2023 11:00
04 липня 2023 14:09