Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму

 

 

 

 

 м. Київ

 

Головуючий:  Голова Комітету Палатний А.Л.

Секретар: Романова А.А.

Присутні: народні депутати Величкович М.Р., Петренко О.М., Силантьєв Д.О., Спориш І.Д.

Відсутні: народний депутат Бакулін Є.М.

Запрошені: Горбунов О.В. – народний депутат України; Гоцул І.Є. – перший заступник Міністра молоді та спорту України; Мехед П.М. – заступник Міністра оборони України – Керівник  апарату; Качур Р.П. – заступник Міністра фінансів України; Гевко А.Є. –  заступник Міністра  освіти і науки України; Устименко С.О. – заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції; Уманець Н.Д. – радник Міністра молоді та спорту України; Брикульський О.В. – виконавчий Директор Спортивного Комітету України; Корж В.П. – голова ФСТ «Динамо» України; Баженков Є.В. – голова ФСТ «Спартак»; Мендусь О.П. – голова ФСТ «Колос» АПК України; Омельчук Н.В. – заступник Голови ФСТ «Україна»; Авраменко В.А. – перший заступник Голови Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України; Бєляєва І.І. – директор Департаменту молодіжної політики Міністерства  молоді та спорту України; Вірастюк Р.Я. –  директор департаменту олімпійського спорту Міністерства  молоді та спорту України; Мирський Л.М. - заступник директора департаменту олімпійського спорту – начальник відділу циклічних та швидкісно-силових літніх олімпійських видів спорту Міністерства  молоді та спорту України; Фіногенов Ю.С. - начальник Управління спорту Міністерства оборони України; Гордєєва І.А. - заступник начальника управління профілактики соціального сирітства – начальник відділу профілактики сімейного сирітства Міністерства соціальної політики України; Беліневич П.В. - заступник начальника Управління з питань надання соціальних послуг Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок),  (р. № 2664, н.д. Медуниця О.В., Денисенко В.І.);

2. Проект Закону про внесення зміни до статті 23 Закону України  "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо надання відстрочки  від мобілізації в особливий період спортсменам, які включені до  складу кандидатів на участь в олімпійських та всесвітніх іграх, та їх тренерам),  (р. №  2836, н.д. Палатний А.Л. Величкович М.Р., Силантьєв Д.О);

3. Проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" (жовтень 2015 року), (р. № 2861, н.д. Романова А.А., Силантьєв Д.О., Петренко О.М. та інші);

4. Проект Закону про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді (р. № 2626, н.д. Горбунов О.В., Іщейкін К.Є.,  Дубневич Б.В., Крулько І.І.);

5. Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді), (р. № 2627,  н.д. Горбунов О.В., Дубневич Б.В., Іщейкін К.Є., Крулько І.І.);

6. Про пропозицій про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту) підготовлені Експертною радою з питань фізичної культури та спорту.

 

1.

 

Слухали: Голову Комітету про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок),  (реєстр. № 2664) , поданий народними депутатами України Медуницею О.В. та Денисенком В.І..

Палатний А.Л. зауважив, що до Комітету надійшов лист від автора законопроекту, з проханням про зняття проекту Закону, (р. № 2664, н.д. Медуниця О.В., Денисенко В.І.), з розгляду на засіданні Комітету.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень, що регулюють визнання видів спорту в Україні та діяльність спортивних федерацій та спілок), (реєстр. № 2664), зняти з розгляду.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

2.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Закону про внесення зміни до статті 23 Закону України  "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо надання відстрочки  від мобілізації в особливий період спортсменам, які включені до  складу кандидатів на участь в олімпійських та всесвітніх іграх, та їх тренерам),  (реєстр. №  2836), поданий народними депутатами України Палатним А.Л., Величковичем М.Р. та Силантьєвим Д.О.

Палатний А.Л. надав слово Силантьєву Д.О., автору  законопроекту. Силантьєв Д.О. зазначив, що законопроект має на меті удосконалення підготовки спортсменів, які включені до складу кандидатів на участь в Олімпійських та Всесвітніх іграх.

Силантьєв Д.О. запропонував доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» положеннями щодо надання відстрочки  від  призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, спортсменам, які включені до складу кандидатів на участь в Олімпійських та Всесвітніх іграх, тренерам, які безпосередньо здійснюють їх підготовку та тренерам, які безпосередньо здійснюють підготовку спортсменів, які включені до складу кандидатів на участь в Паралімпійських та Дефлімпійських іграх

Палатний А.Л. надав слово  Мехеду П.М., заступнику Міністра оборони України – Керівнику  апарату. Мехед П.М. зазначив, що Міністерство оборони України підтримує законопроект, та пропонує викласти абзац другий частини першої проекту Закону у такій редакції: «Призову на військову службу під час часткової мобілізації, на особливий період не підлягають також».

Палатний А.Л. надав слово  Фіногенову Ю.С., начальнику Управління спорту Міністерства оборони України. Фіногенов Ю.С. доповів, що законопроект потрібно доопрацьовувати в залежності від ступенів бойової готовності.

 

Ухвалили:

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону про внесення зміни до статті 23 Закону України  "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (щодо надання відстрочки  від мобілізації в особливий період спортсменам, які включені до  складу кандидатів на участь в олімпійських та всесвітніх іграх, та їх тренерам),  (реєстр. №  2836), в першому читанні та прийняти його за основу.

2. Рішення Комітету направити до  Комітету з питань національної безпеки і оборони.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

3.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" (жовтень 2015 року), (реєстр. № 2861), поданий народними депутатами України Романовою А.А., Силантьєвим Д.О., Петренком О.М. та іншими.

Палатний А.Л. надав слово Романовій А.А., автору проекту Постанови. Романова А.А. зазначила, що проведення у Верховній Раді України парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» дозволить народним депутатам України та керівникам органів виконавчої влади належним чином дослідити та систематизувати проблеми сучасного стану туріндустрії України з метою подальшого прийняття законодавчих та управлінських рішень, спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку українського туризму.

 

Ухвалили:

1. Рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" (жовтень 2015 року), (реєстр. № 2861), поданий народними депутатами України Романовою А.А., Силантьєвим Д.О., Петренком О.М. та іншими, за основу та в цілому.

2. Доповідачем з цього питання визначити Секретаря Комітету, голову підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності Романову А.А.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

4-5.

 

Слухали: Голову Комітету Палатного А.Л. про проекти Законів про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді,  (реєстр. № 2626), та про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді), (реєстр. № 2627), подані народними депутатами України Горбуновим О.В., Іщейкіним К.Є., Дубневичем Б.В., Крульком І.І.

Палатний А.Л. надав слово  Петренку О.М., заступнику Голови Комітету. Петренко О.М. зауважив що законопроекти взаємопов’язані між собою та мають розглядатися комплексно.

Палатний А.Л. надав слово  Горбунову О.В.,  автору законопроектів. Горбунов О.В. доповів, що метою прийняття даних законів є покращення умов для підтримки високого рівня патріотизму, духовності та ініціативи молоді, широкого залучення її до процесів соціально-політичних та економічних перетворень в суспільстві, а також інтеграції країни до європейської спільноти шляхом створення і розвитку мережі молодіжних центрів патріотичного виховання по всій території України. Горбунов О.В. додав, що проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді)» розроблено з метою доопрацювання окремих положень Бюджетного кодексу України щодо покращення умов закладених у проекті Закону про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді (реєстр. № 2626).

Палатний А.Л. надав слово  Гоцулу І.Є.,  першому заступнику Міністра молоді та спорту України. Гоцул І.Є. зазначив, що Міністерство молоді та спорту України підтримує ідею законопроекту, щодо патріотичного виховання молоді, однак є низка застережень, пов’язаних з дублюванням норм законопроекту (реєстр. 1248).

Палатний А.Л. надав слово  Гевку А.Є., заступнику Міністра освіти і науки України. Гевко А.Є. доповів, що Міністерство освіти і науки також підтримує основні ідеї законопроектів, проте приєднується до позиції Міністерства молоді та спорту України.

Палатний А.Л. надав слово  Бєляєвій І.І.,  директору Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України. Бєляєва І.І. зазначила, що діє більше трьох тисяч осередків по роботі з молоддю, тому вважає що не доцільно створювати нові центри патріотичного виховання, а потрібно делегувати відповідні повноваження вже діючим центрам.

Палатний А.Л. надав слово  Устименку С.О., заступнику Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції. Устименко С.О. зазначив, що Мінсоцполітики в цілому підтримує ідею вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді, проте правові передумови розвитку та функціонування центрів патріотичного виховання молоді частково визначені законами України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку  молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» та іншими законами та підзаконними нормативно-правовими актами України.

Устименко С.О. доповів, що враховуючи відсутність фінансово-економічного обґрунтування, яке підтверджувало б можливість надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам, а також те, що поданий закононопроект, ( реєстр. № 2627), системно пов’язаний з проектом Закону України «Про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді», (реєстр. № 2626), у якому визначається правовий статус молодіжних центрів патріотичного виховання і рішення щодо законопроекту №2627 має прийматися за результатами розгляду законопроекту № 2626, Мінсоцполітики не підтримує проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді).

Палатний А.Л. надав слово  Гордєєвій І.А., заступнику начальника Управління профілактики соціального сирітства Міністерства соціальної політики України. Гордєєва І.А. підтримала попередніх виступаючих щодо доцільності ідеї законопроекту № 2626 та недоцільності створення нових центрів за рахунок коштів Державного бюджету України.

Палатний А.Л. надав слово  Качуру Р.П., заступнику Міністра фінансів України. Качур Р.П. зазначив, що Міністерство фінансів України, не підтримує зазначені проекти Законів в запропонованих редакціях.

В обговоренні взяли участь: Петренко О.М. – заступник голови Комітету, Романова А.А.– секретар Комітету та Мехед П.М. – заступник Міністра оборони України – Керівник апарату.

 

Ухвалили:          

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України  розглянути проект Закону про заходи щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді  (реєстр. № 2626), в першому читанні та повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи  на доопрацювання.

2. Співдоповідачем від Комітету  визначити заступника Голови Комітету, голову підкомітету з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді Петренка Олега Миколайовича.

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

3. Рекомендувати Верховній Раді України  розглянути проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки центрів патріотичного виховання молоді), (реєстр. № 2627), в першому читанні та повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи  на доопрацювання.

4. Направити рішення до Комітету з питань бюджету.

 

Голосували: «За» – 5; «Проти» – 0; «Утрималось» – 1.

 

6.

 

Слухали:  Голову Комітету Палатного А.Л. про розгляд пропозицій, підготовлених Експертною радою з питань фізичної культури та спорту, про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту).

Палатний А.Л. зазначив, що в Комітеті вже розглядалися ці пропозиції. В зв’язку з тим, що до них виникли запитання у членів Комітету, запропонував ще раз розглянути ці пропозиції.

Палатний А.Л. надав слово Уманець Н.Д., раднику Міністра молоді та спорту України. Уманець Н.Д. зазначила, що метою прийняття                нормативно-правового акта є підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту шляхом внесення відповідних змін до статті 90 Бюджетного кодексу України.

У видатках, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів (стаття 90), визначатимуться видатки, спрямовані на утримання шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного здоров’я населення республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту, підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня, спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.

Палатний А.Л. надав слово Силантьєву Д.О., заступнику Голови Комітету, голові підкомітету з питань фізичної культури та спорту. Силантьєв Д.О. зазначив, що підкомітет підтримує пропозиції, а їх прийняття стане позитивним кроком у сфері фізичної культури  та спорту.

 

Ухвалили:

 

1. Доручити членам Комітету оформити та подати як законопроект на розгляд Верховної Ради України проект Закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури та спорту).

 

Голосували: «За» – 6; «Проти» – 0; «Утрималось» – 0.

 

 

Голова Комітету                                                                                                                                                               А.ПАЛАТНИЙ

 

Секретар Комітету                                                                                                                                                           А.РОМАНОВА

 

 

 

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Протоколи”

06 грудня 2023 10:13
23 листопада 2023 12:12
14 листопада 2023 11:30
20 жовтня 2023 11:14
10 жовтня 2023 10:37
22 вересня 2023 09:36
05 вересня 2023 11:44
09 серпня 2023 13:01
25 липня 2023 11:00
04 липня 2023 14:09